Djelimično ispunjeno

Nova radna mjesta

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

Cilj su nam nova radna mjesta i povećavanje obima investicija kako domaćih, tako i inostranih, čime direktno pomažemo ljudima da imaju bolje uslove za život

Izvor: socijalisti.ba

Koronavirus koji je pogodio cijeli svijet utjecao je na ekonomiju i izazvao ekonomsku krizu. Kako je Istinomjeru saopćeno iz Republičkog zavoda za statistiku entiteta RS, na dan 31. mart 2020. godine u RS je bilo 275.059 zaposlenih osoba što je u odnosu na isti period 2019. godine više za 2,1 posto, a u odnosu na septembar 2019. godine niže za 0,1 posto.

Broj nezaposlenih osoba opadao je do pojave  koronavirusa i onda uzrokovano time počinje rasti. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, broj osoba na evidenciji u martu 2020. godine iznosio je 84.658 osoba, dok je taj broj u istom periodu 2019. godine iznosio 93.371 lica. Najveći porast broja nezaposlenih bio je u augustu 2020. godine kada je taj broj iznosio 89.760. Broj nezaposlenih u istom periodu 2019. godine je iznosio 88.293.  Prema podacima broj zaposlenih u oktobru 2020. godine  iznosio je 83.770 , što je manje u odnosu na 85.923 osobe u istom periodu 2019. godine.

U skladu sa posljednjim objavljenim Statističkim biltenom Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, broj zaposlenih u realnom sektoru je sa 159.117, koliko je iznosio 2019. godine, tokom 2020. godine porastao na 162.205.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku broj zaposlenih 2018. godine iznosio je 266.309, 2019. godine 272.366 te 274.227 tokom 2020. godine. Dakle u periodu od 2018. do 2020. godine za koje su dostupni podaci o broju zaposlenih došlo je do povećanja zaposlenih od oko 3%.

S ciljem dobijanja najnovijih podataka o broju zaposlenih, Istinomjer je kontaktirao i Poresku upravu RS iz koje su nam dostavili podatke o broju zaposlenih u februaru 2020. godine te podatke iz augusta i septembra 2021. godine.

Prema evidencijama Poreske uprave RS, a na osnovu podataka iz Jedinstvenog sistema za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa, na dan 29. 02. 2020. godine bilo je registrovano 293.445 obaveznika doprinosa po osnovama osiguranja koji se tretiraju kao zaposlenje, na dan 31. 08. 2021. godine bila su registrovana 293.472 obaveznika doprinosa po osnovama osiguranja koji se tretiraju kao zaposlenje, dok je na dan 30. 09.2021. godine bilo registrovano 296.810 obaveznika doprinosa koji se tretiraju kao zaposlenje.

Poreska uprava RS, 26.10.2021.

Ukoliko se uporede podaci o broju zaposlenih tokom 2020. godine i iz septembra 2021. godine može se zaključiti da je došlo do povećanja od oko 8%.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske broj zaposlenih lica na dan 31. mart 2020. godine u RS bio je 275.059, dok je na isti dan u 2022. godini broj zaposlenih iznosio 284.269 lica. Ukupan broj zaposlenih od 2019-2022. godine je 9210 lica.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske rezervisalo je 24,7 miliona KM 2022. godine za kapitalne investicije u poljoprivredi, iako je za ovu namjenu prvobitno planirano 7,15 miliona KM. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!