Započeto

Nova LED rasvjeta i bez redukcije

Opštine: Gračanica

Nova LED rasvjeta i bez redukcije (kroz javno privatno partnerstvo).

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata nisu zabilježene značajnije aktivnosti na ispunjenju datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu predviđeno je 30.000 KM za izgradnju javne rasvjete u gradu i 45.000 KM za izgradnju javne rasvjete u mjesnim zajednicama ( MZ Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, Pribava, Donja Orahovica i druge).

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je Grad Gračanica 2022. godine ušao u projekat “ESCO finansijska mobilizacija u jedinicama lokalne samouprave (FBiH i RS)”. Riječ je o projektu kojim bi se trebala izvršiti modernizacija javne rasvjete u MZ Gračanica, odnosno zamjena starih konvencionalnih svjetiljki sa modernim LED svjetiljkama. Projekat je pri kraju, tenderska dokumentacija je pripremljena, a do raspisivanja javne nabavke ostalo je da Gradsko vijeće donese Odluku o provođenju projekta energetske efikasnosti na sistemu javne rasvjete po ESCO modelu finansiranja na području grada Gračanica.

Na pitanje da li su se provodile aktivnosti koje se tiču redukcije javne rasvjete, odnosno gašenja rasvjete u noćnim satima, iz Grada su naveli da su u Nacrtu budžeta za 2024. godinu planirana novčana sredstva koja će biti dovoljna za cjelonoćni rad javne rasvjete.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 30.6.2021.godine primljena je k znanju Informacija o stanju javne rasvjete.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!