U progresu

Nepristrasnost u pružanju usluga

Opštine: Travnik

Nepristrasnost u pružanju usluga (jednak pristup i tretman za sve).

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na ispunjenju datog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Sastanak načelnika Općine Travnik Kenana Dautovića sa direktorom Regionalnog odbora “Merhameta” Travnik, Omerdić Merzuka održan je 14.3.2022. godine a na njemu se razgovaralo o ponovnom pokretanju projekta „Čistoća i zdravlje“, koji je pokrenut 2019. godine, ali je zbog pandemije bio obustavljen. Riječ je o prvom ovakvom projektu u BiH čiji je cilj da se beskućnicima i socijalno ugroženom stanovništvu pruže što bolji uslovi za održavanje higijene. Projekat „Čistoća i zdravlje“ podrazumijeva besplatne usluge socijalno ugroženim građanima, a riječ je o kupanju, pranju i sušenju odjeće, podjeli novog veša, šišanju, ljekarskim pregledima, odnosno pregledima stomatologa, savjetovanju ginekologa za žene i dnevni boravak uz doručak, čaj, kafu.

U maloj sali Općine Travnik, 3.8.2021. godine medijima je predstavljena mobilna aplikacija „Integritet Travnika“. Navedena aplikacija za cilj ima da spriječi korupciju općinske administracije. Aplikacija Integritet Travnika, također, omogućava slanje dokumenata i dokaza koji upućuju na koruptivnu radnju. Na aplikaciji se mogu naći i sve kontakt informacije drugih institucija kojima je borba protiv korupcije u opisu posla.

Aplikacija je besplatna i može se preuzeti sa Android uređaja. Pored prijave korupcije putem navedene aplikacije, korupciju u Općini Travnik se može prijaviti i putem pošte na adresu:

„Tim za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik“, ulica Konatur bb, 72270 Travnik; putem e-maila: [email protected] ili u kutiji koja stoji na ulazu u Centar za pružanje usluga građanima.(Šalter sala).

Aktivnosti su zabilježene i na pružanju pomoći protiv pandemije COVID-19, što je također jedno od predizbornih obećanja Općine Travnik, koje je započeto u prvoj godini mandata.

Kako je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici 18.5.2022. godine naveo načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, u okviru projekta “Travnik – grad nulte tolerancije na korupciju” koji je podržala Ambasada SAD u BiH, Centar za edukaciju mladih i Općina Travnik (Tim za prevenciju i sprečavanje korupcije) opremili su sve 34 mjesne zajednice općine Travnik sandučićima za prijavu koruptivnih radnji.

Kako je tim povodom rečeno, cilj ovih projektnih aktivnosti je omogućiti svim građanima općine da u svojoj blizini mogu prijaviti koruptivne radnje, ukoliko su se susretali sa njima, što je do tada, dodano je, bilo moguće samo u prostorijama Općine, te građani koji nisu imali potrebu za dolaskom u Općinu, posebno građani iz ruralnih mjesnih zajednica, nisu imali mogućnost prijaviti koruptivne radnje.

Polovinom jula 2022. godine objavljena je preliminarna lista korisnika Općinske pomoći za osobe sa socijalnim statusom za 2022. godinu, dok je za 2023. godinu ista objavljena 23.4.2023. godine. 

Početkom septembra 2022. godine na zvaničnoj stranici Općine Travnik objavljen je Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Kao veoma značajnu aktivnost, a kako je istaknuto na zvaničnoj stranici travničke općine, općinska administracija ističe prevenciju koruptivnih radnji zbog čega je, između ostalog donijela i Akcioni plan za prevenciju i sprečavanje korupcije jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Travnik 2022-2023. Kako je podvučeno s tim u vezi, formirano je i radno tijelo kao pomoćno tijelo načelnika Općine koje ima zadatak da prima prijave i mišljenja o koruptivnim pojavama u Općini Travnik koje mu upute pravne i fizičke osobe. Radni tim razmatra sadržaj pristiglih prijava, nakon čega ih prosljeđuje nadležnim organima na dalje postupanje.

U junu 2023. godine, na službenoj stranici Općine Travnik istaknuto je kako “već dva mjeseca općinska administracija radi na izmjeni dokumentacije ISO standarda što donosi u konačnici značajna unapređenja u pružanju usluga građanima”.

Opredjeljenost općinske administracije za kontinuirano preispitivanje sistema kvalitete rezultiralo je potrebom za dodatnim angažmanom u tekućoj godini kako bi se postigla unapređenja u sistemu upravljanja kvalitetom na bazi standarda ISO 9001:2015.
Općina Travnik, 21.6.2023.
Sredinom jula 2023. godine, načelnik Općine Travnik Kenan Dautović utvrdio je novu Politiku kvalitete u okviru aktivnosti koje vodi u oblasti uspostavaljanja, unapređenja i poštivanja standarda kvalitete u pružanju usluga građanima.
Ovim dokumentom, uposlenice/uposlenici Općine Travnik su se obavezali da će, između ostalog, odgovorno trošiti novac poreznih obveznika, stvarati nove i kvalitetnije uslove pružanja usluga i ostvarivanja prava, osigurati i promovisati politiku jednakih mogućnosti, uposlenicima osigurati kvalitetne uslove za rad i priliku za kontinuirano usavršavanje, poticati kreativnost i unutrašnju komunikaciju, voditi stalnu brigu o zaštiti okoliša, trajno i efikasno poboljšavati naše poslovanje u svim oblastima djelovanja, upravljanti rizicima radi minimiziranja, prihvatanja ili izbjegavanja rizika kao zanačajnog aspekta za održavanje stabilnog i kontinuiranog poslovanja u cilju kvalitativnog pružanja usluga, stalno unaprjeđivati sistem upravljanja kvalitetom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!