Nije započeto

Nastavljanje s procesom uspostave javnih registara u kojima se bilježe javni rashodi

Partije: NiP | Oblasti: Državno uređenje

Nastavljanje s procesom uspostave javnih registara u kojima se bilježe javni rashodi po osnovu plaća i naknada zaposlenima u javnom sektoru, zatim grantova i poticaja za pojedince i firme, te javnih nabavki i sl., zagovarajući uspostavu predmetnih registara zakonskom obavezom na svim nivoima vlasti, vodeći se principom proaktivne transparentnosti.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Na desetoj sjednici Vlade FBiH usvojen je program rada ove Vlade za period 2023 – 2026. kojim se navodi da je strateško opredjeljenje Vlade efikasan, transparentan i odgovoran javni sektor. Navedeno podrazumjeva uspostavljanje efikasnih, transparentnih, inkluzivnih i responzivnih javnih institucija.

Također, Vlada Federacije BiH je februaru 2024. godine usvojila Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu koji je pripremljen na osnovu mandatnog programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava, i u kojem su, između ostalog, sadržane aktivnosti koje imaju za cilj transparentnost procesa upravljanja javnim finansijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičniju i transparentnu raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabavki.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!