Nije započeto

Modernizacija i širenje kapaciteta tehničkih sredstava Civilne zaštite

Partije: NiP | Oblasti: Pravna država

Modernizacija i širenje kapaciteta tehničkih sredstava kojima raspolažu strukture Civilne zaštite i ministarstva unutrašnjih poslova, posebno nabava sredstava za efikasno gašenje požara, potragu i spašavanje u brdskim područjima i poplavama, istrage i zaštitu građana.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Dana 13.11.2023. godine održan je radni sastanak predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH na kojem su, između ostalog, doneseni zaključci da će Federalna uprava civilne zaštite pripremiti izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i ubrzati postupak nabavke zaštitne opreme i odijela za deminerske timove. Međutim, predmetni zakon se nije našao u parlamentarnoj proceduri, a nema javno dostupnih informacija o nabavci navedene opreme.


U Budžetu Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu za Federalni štab civilne zaštite predviđena su sredstva u iznosu od 60.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!