Započeto

Mjere za integraciju povratnika

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

SDP BiH namjerava definirati niz mjera koje će omogućiti integraciju povratnika u matične zajednice, kao i povratak trenutno raseljenih lica. Osigurat ćemo ravnomjernu raspodjelu poticaja i donacija na osnovu realnog socijalnog statusa i potrebe, te dokazanog boravka u mjestu povratka.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Nakon što je završena izgradnja višestambene jedinice sa devet stanova za porodice iz socijalno osjetljivih kategorija, raseljenih osoba i izbjeglica u općini Ključ, 1.2.2024. godine uručeni su ključevi korisnicima tih stanova. Projekat izgradnje zgrade završen je kroz Regionalni stambeni program, a koji je podržan od Razvojne banke Vijeća Evrope sa donatorima. Za implementaciju programa u FBiH zaduženo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.  Ukupna vrijednost novoizgrađenog objekta je preko 900.000 KM.

Na sjednici Vlade FBiH održanoj 8.4.2024. godine Vlada je na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica donijela četiri odluke o usvajanju programa utroška sredstava u ukupnom iznosu od 45.830.917 KM od čega se tri odluke odnose na raseljena lica i povratnike.

Prvi program je namijenjen za raseljena lica i povratnike, a neki od programa koje će obuhvatiti su programi rekonstrukcije i obnovu stambenih objekata, stambeno zbrinjavanje mladih povratničkih i porodica iz iseljeništva, te sanaciju stambenih objekata usljed elementarnih nepogoda i dr. Iznos sredstava za ove namjene je 25.830.917 KM.

Drugi odobreni Program utroška sredstava sa tekućih transfera pojedincima namijenjen je za  programe povratka u RS i iznosi 11 miliona KM. Uključuje obnovu i izgradnju infrastrukture, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć u zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, te podršku u očuvanju postojećih radnih mjesta u povratničkim sredinama i podršku razvoju poljoprivrede.

Treći Program odnosi se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti i fondovima, a kao podrška održivosti povratka u regiji Srebrenica i iznosi 5.000.000 KM. Predviđen je za obnovu i izgradnju infrastrukture, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu. Zatim, obuhvata i projekte izgradnje infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica, kao i projekte Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari i kompleksa u Potočarima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica usvojen je i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2024. godinu za čiju realizaciju je zaduženo resorno ministarstvo.


Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar je tokom 2023. i 2024. godine održao sastanke sa povratnicima u više sredina (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Na sastancima je bilo riječi o prioritetima za izgradnju infrastrukture u povratničkim mjestima, održivom povratku i podršci povratničkoj zajednici, samozapošljavanju, poljoprivredi i drugim projektima.


U organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je 17.7.2023. godine, upriličeno potpisivanje i dodjela ugovora za podršku razvoju početnog biznisa u povratničkim sredinama u ukupnoj vrijednosti od 843.941 KM putem programa “Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika”. Podržano je 59 poslovnih ideja, a povratnički start up-ovi će dobiti u prosjeku po 15.000 KM.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je u julu 2023. godine Javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje investicijskih projekata iseljeništva u povratničkim sredinama na prostoru BiH. Planirana sredstva za sufinansiranje investicijskih projekata u skladu sa ovim javnim pozivom iznose ukupno 600.000 KM. Vrijednost sufinansiranja jednog investicijskog projekta od strane ministarstva će iznosio je do 150.000 KM

U nastavku podrške povratnicima tokom 2023. godine bilo je objavljeno nekoliko javnih poziva od strane federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i to za podršku zapošljavanju (1 i 2) te finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata (1 i 2).

U vezi s realizacijom Programa podrške zapošljavanju povratnika u organima uprave, javnim ustanovama i preduzećima na prostoru Federacije, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, federalni ministar je 28.12.2023. godine potpisao ugovore o sufinansiranju plata sa deset poslodavaca koji su uposlili 12 povratnika po osnovu prethodno objavljenog javnog poziva. Riječ je o programu kojim se finansira 70 posto bruto plate, a za njegovu realizaciju izdvojeno je 132.352 KM.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je 22.5.2024. godine Javni poziv za podršku očuvanju radnih mjesta i unapređenju uslova rada povratnika u 2024. godini. Kako je u tekstu javnog poziva obrazloženo, na ovaj način nastoji se pružiti podrška povratnicima i poslovnim subjektima u privatnom vlasništvu i to mikro, malim i srednjim preduzećima, obrtima komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima, zadrugama i zadružnim savezima, koji djeluju na području entiteta RS, Brčko Distrikta BiH i entiteta Federacija BiH za područja srednje razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!