Započeto

Međunarodna saradnja

Partije: SP RS | Oblasti: Spoljna politika

Ističući da se to može postići sa razvojem ekonomije, Đokić je rekao da bi se ekonomija razvijala mora se nastaviti dalja politika ekonomskih reformi koje će obezbijediti povoljan ambijent za investiranje u Republiku Srpsku, kao i snažno povezivanje sa Srbijom, Rusijom, Kinom i, naravno, sa evropskim državama sa kojima već sada postoji jako dobra ekonomska saradnja.

Obrazloženje

U prvih godinu dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: socijalisti.ba

Na 7. sjednici Vlade Republike Srpske (07.02.2019.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2018. godine.

Republika Srpska je u 2018. godini ostvarila veoma pozitivne pokazatelje spoljnotrgovinske razmjene, naročito kada je izvoz i pokrivenost uvoza izvozom u pitanju, koji su najveći u posmatranih 12 godina.

Od pokazatelja koji imaju pozitivna kretanja iz prethodne godine, možemo izdvojiti rekordnu pokrivenost uvoza izvozom, koja je iznosila 71,72%, rekordan izvoz, koji je iznosio preko 3,5 milijardi KM i dalji rast obima spoljnotrgovinskog prometa, koji je prvi put blizu 9 milijardi KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u 2018. godini iznosio je 8.957.813 hiljada KM i za 7,48% je veći nego u 2017. godini. Ovakva praćenja predstavljaju važan izvor podataka za ekonomske analize i projekcije ekonomskog razvoja i rasta. Republika Srpska ima najveći obim spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije, koje u ukupnom spoljnotrgovinskom prometu  učestvuju sa 60,10% i države CEFTA-e koje učestvuju sa 19,07%.

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu ostvarila:

  • Povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 7,48%,
  • Povećanje uvoza za 7,39 %
  • Povećanje izvoza za 7,60%
  • Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 0,14 % i iznosila je 71,72%.

Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, sa državama potpisnicama CEFTA-e, ostvarila:

  • Povećanje ukupnog spoljnotrgovinskog prometa u iznosu od 7,70%,
  • Povećanje ukupnog uvoza u iznosu od 4,15% ,
  • Povećanje ukupnog izvoza u iznosu od 12,88% ,
  • Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom za 5,74 % i iznosila je 74,32 % ,
  • Smanjenje deficita spoljnotrgovinske razmjene za 44.057.000,00 KM i iznosio je 251.635.000,00 KM.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država CEFTA-e su: Srbija (79,63%) i Crna Gora (11,27%), što ukupno čini 90,90% ukupne spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama  CEFTA-e.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama Evropske unije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,32%, a izvoz je povećan za 8,43%.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država EU su: Italija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija  i Mađarska.

U 2018. godini Republika Srpska ostvarila je suficit sa sljedećim državama EU: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Slovačka, Velika Britanija i Holandija.

Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske, od država izvan EU i CEFTA-e, su: Rusija, Kina, Iran, Turska i Švajcarska.

Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa svojim ovlašćenjima, provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda, čime se pozitivno utiče na kretanje parametara spoljnotrgovinske razmjene.

Na 7. sjednici Vlade Republike Srpske (07.02.2019.) Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji Republike Srpske i Republike Srbije na izgradnji Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. Aktivnosti na gradnji pratiće i koordinirati zajednički tim  Republike Srpske i Srbije.

Na 10. sjednici Vlade Republike Srpske (27.02.2019.)

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije.

Od septembra 2017. godine do juna 2018. godine Vlada Republike Srbije doznačila je Republici Srpskoj 27.577.203,00 KM kao jednokratnu pomoć radi realizacije započetih projekata saradnje u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, a u cilju izgradnje i jačanja odnosa Republike Srbije i Republike Srpske.

Prva donacija u iznosu od 10.757.065,00 KM doznačena je 13.09.2017. godine, druga donacija u iznosu od 9.779.150,00 KM doznačena je 10.04.2018. godine, i treća donacija u iznosu od 7.040.988,00 KM doznačena je 03.05.2018. godine-iznos od 2.151.413,00 KM i 13.06.2018. godine-iznos od 4.889.575,00 KM.

U Beogradu je 28.02.2019. održana 10. zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije.

Predsjednik Vlade Rerpublike Srpske Radovan Višković, na konferenciji za novinare nakon sjednice, zahvalio se predsjednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na dosadašnjoj pomoći i donacijama koje je Srbija uputila Republici Srpskoj.

On je naglasio da je značajan dio donacija implementiran i kroz projekte izvan Republike Srpske, u lokalnim zajedicama u Federaciji BiH, u kojima pretežno živi srpsko stanovništvo, te da su građani Republike Srpske zahvalni Srbiji na tome.

„Ono što je bitno i što proizilazi iz današnje sjednice je nastavak dalje saradnje, koja će u narednom periodu, nadam se, ići značajno većom uzlaznom putanjom”, rekao je premijer Višković.

On je istakao veliki zajednički projekat izgradnje tri hidrocentrale u gornjem toku rijeke Drine; „Foča”, „Paunci” i „Buk Bijela”, ukupne snage oko 200 megavata i procijenjene vrijednosti investicije od oko 450 miliona evra.

„Za manje od mjesec dana održali smo dvije sjednice Komiteta za energetiku Republike Srpske i Srbije i evo, danas smo usaglasili da projektima `Foča` i `Paunci` pridružimo i `Buk Bijelu`, te da na taj način zaokružimo gornji tok Drine”, rekao je premijer Višković.

On je naglasio da je zajedničko investiranje u izgradnju hidreoelktrana sa posebnim oduševaljenjem dočekano u Republici Srpskoj, te da će Vlada Republike Srpske učiniti sve da ubrza procedure potrebene za formiranje zajedničkog preduzeća, koje će učestvoavti u realizaciji ovih velikih i značajnih energetskih projekata.

„Moj cilj i cilj vlade Republike Srpske je da se što prije krene u tu investiciju. Dok radimo glavni projekat i pripremne radnje za `Foču` i `Paunce`, da imamo izrađenu projektno-tehničku dokumentaciju i riješene pravno-imovinske odnose za projekat `Buk Bijela`. Prema tome, možemo vrlo brzo da krenemo u realizaciju tog projekta”, rekao je premijer Višković i dodao da je to vrlo značajno, i sa stanovišta povećanja BDP-a, i sa stanovišta povećanja energetske sigurnosti i Republike Srpske i Srbije.

Govoreći o saradnji u oblasti saobraćajne infrastrukture, premijer Višković je podsjetio da je prije dva dana na nivou zajedničkih institucija usaglašena buduća trasa autoputa koja će povezivati Beograd sa Sarajevom i Beograd sa Banjalukom.

„To će u susštini biti jedan kružni prsten, koji će ići od Beograda prema Rači, dalje preko Bijeljine i Brčkog prema Doboju i prema Banjaluci.

U Lončarima će praviti jednu uzdužnu vezu preko Tuzle prema Sarajevu i praviti jedan prsten preko Romanije, Višegrada i ponovo prema Užicu, te nazad praviti prsten prema Beogradu”, rekao je premijer Višković.

On je istakao da je Republika Srpske u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze ceste od Bijeljine preko Zvornika, Milića, prema Sokocu, koja bi na kraju bila poprečna veza za ovaj prsten autoputa. Objasnio je da na taj način Republika Srpska prati ono što Srbija namjerava da radi u svojoj infrastrukturi, a to je izgradnja puteva prema Šapcu i Loznici.

„Veoma značajno pitanje kojeg smo se danas dotakli je i saradnja na nivou namjenske industrije Republike Srbije i naših preduzeća iz te sfere, prije svega `Orla`, `Zraka` i `Kosmosa`, jer to su privredni subjekti koji su i više nego značajni, ali su isto tako značajni i za Srbiju i dogovorili smo se da već u toku marta intenzivnije krenemo u razgovore kako bismo riješili ova pitanja”, rekao je premijer Višković.

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ane Brnabić izrazila je zadovoljstvo jer zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Republike Srbije postaju redovnije i istakla da su vidljivi rezultati zajedničkih aktivnosti.

Govoreći o saradnji u različitim oblastima, premijerka Brnabić je naglasila da se, kada je ekonomija u pitanju, bilježi konstantan rast robne razmjene.

,,U ekonomije bilježimo konstantan rast robne razmjene, sa BiH u 2018. godini imali smo razmjenu od milijardu i osamsto sedamdeset miliona evra i približavamo se cifri od dvije milijarde, a 70 odsto te razmjene je sa Republikom Srpskom”, pojasnila je predsjednica Vlade Srbije izrazivši uvjerenje da postoji još puno prostora za unapređenje saradnje u ovoj oblasti.

Premijerka Brnabić je navela da je jedan od ciljeva zajedničkih sjednica vlada Srpske i Srbije ukupno povećanje investicija, ističući da je Srbija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku i da će to biti i dalje.

Predsjednice Vlade Srbije istakla je važnost izgradnje saobraćajne infrastrukture, kako za veze između Srbije i Republike Srpske, tako i za regionalno povezivanje.

,,Završili smo ono što nam je fokus u ovom trenutku, to je povezivanje mostom Ljubovija- Bratunac. Drago mi je da nas je predsjednik Vlade Republike Srpske informisao da će 7. marta ove godine biti završen i tender, i nadam se da ćemo konačno i ovo završiti, uz podršku sa federalnog nivoa u BiH, te konačno otvoriti ovaj most”, izjavila je premijerka Brnabić.

On je navela da” završavaju dogovore oko trase autoputa Beograd-Sarajevo” što je od velike važnosti te naglasila da će ova godina biti značajna kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura.

Premijerka Brnabić je istakla da je još na 9. zajedničkoj sjednici dvije vlade stavljen poseban fokus na saradnju u oblasti energetike, te da se to odnosi na izgradnju dvije hidroelektrane na rijeci Drini; „Foča” i „Paunci” .

„To je zajednička investicija od 200 miliona evra. Ona energetski možda i nije tako velika, to je nešto oko 85 megavata, ali ukoliko tome dodamo i izgradnju hidroelektrane `Buk Bijela`, o čemu smo danas razgovarali, čiji je kapacitet 120 megavata, to će onda ukupno biti oko 200 megavata”, rekla  je premijerka Brnabić.

Ona je podsjetila da je Vlada Republike Srpske završila svoj dio posla i da je 19. februara ove godine potpisan ugovor o koncesiji između Vlade Republike Srpske i Elektroprivrede Republike Srpske u vezi sa izgradnjom hidroelektrana „Foča” i „Paunci”. Dodala je i da je Elektroprivreda Srbije dostavila pismo o namjerama za zajedničku izgradnju ove dvije hidroelektrane.

„Sad idemo na osnivanje zajedničkog preduzeća i to je prioritet”, istakla je premijerka Brnabić.

Govoreći o posebnim vezama Srbije i Srpske, nepomenula je da je Srbija, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u njihovom budžetu, bila u mogućnosti 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić kao predsjednik Vlade Srbije stavio fokus na podršku građanima Republike Srpske, dati donacije u vrijednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj i navela da će taj trend biti nastavljen i u 2019. godini.

,,Od novembra sam tri puta bila u posjeti Republici Srpskoj i to govori o posebnim vezama Srbije i Republike Srpske. U aprilu 2018. godine otvorili smo i Konzularnu kancelariju Republike Srbije u Trebinju. U toku 2019. godine otvorićemo konzularnu kancelariju u Drvaru. Napredujemo u svim oblastima”, navela je premijerka Brnabić  i izrazila zadovoljstvo što su danas potpisani sporazum i memorandumi u raznim oblastima između vlada Republike Srpske i Vlade Srbije.

Govoreći o saradnji u oblasti saobraćajne infrastrukture, premijer Višković je podsjetio da je prije dva dana na nivou zajedničkih institucija usaglašena buduća trasa autoputa koja će povezivati Beograd sa Sarajevom i Beograd sa Banjalukom.

„To će u susštini biti jedan kružni prsten, koji će ići od Beograda prema Rači, dalje preko Bijeljine i Brčkog prema Doboju i prema Banjaluci.

U Lončarima će praviti jednu uzdužnu vezu preko Tuzle prema Sarajevu i praviti jedan prsten preko Romanije, Višegrada i ponovo prema Užicu, te nazad praviti prsten prema Beogradu”, rekao je premijer Višković.

On je istakao da je Republika Srpske u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze ceste od Bijeljine preko Zvornika, Milića, prema Sokocu, koja bi na kraju bila poprečna veza za ovaj prsten autoputa. Objasnio je da na taj način Republika Srpska prati ono što Srbija namjerava da radi u svojoj infrastrukturi, a to je izgradnja puteva prema Šapcu i Loznici.

„Veoma značajno pitanje kojeg smo se danas dotakli je i saradnja na nivou namjenske industrije Republike Srbije i naših preduzeća iz te sfere, prije svega `Orla`, `Zraka` i `Kosmosa`, jer to su privredni subjekti koji su i više nego značajni, ali su isto tako značajni i za Srbiju i dogovorili smo se da već u toku marta intenzivnije krenemo u razgovore kako bismo riješili ova pitanja”, rekao je premijer Višković.

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ane Brnabić izrazila je zadovoljstvo jer zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Republike Srbije postaju redovnije i istakla da su vidljivi rezultati zajedničkih aktivnosti.

Govoreći o saradnji u različitim oblastima, premijerka Brnabić je naglasila da se, kada je ekonomija u pitanju, bilježi konstantan rast robne razmjene.

,,U ekonomije bilježimo konstantan rast robne razmjene, sa BiH u 2018. godini imali smo razmjenu od milijardu i osamsto sedamdeset miliona evra i približavamo se cifri od dvije milijarde, a 70 odsto te razmjene je sa Republikom Srpskom”, pojasnila je predsjednica Vlade Srbije izrazivši uvjerenje da postoji još puno prostora za unapređenje saradnje u ovoj oblasti.

Premijerka Brnabić je navela da je jedan od ciljeva zajedničkih sjednica vlada Srpske i Srbije ukupno povećanje investicija, ističući da je Srbija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku i da će to biti i dalje.

Predsjednice Vlade Srbije istakla je važnost izgradnje saobraćajne infrastrukture, kako za veze između Srbije i Republike Srpske, tako i za regionalno povezivanje.

,,Završili smo ono što nam je fokus u ovom trenutku, to je povezivanje mostom Ljubovija- Bratunac. Drago mi je da nas je predsjednik Vlade Republike Srpske informisao da će 7. marta ove godine biti završen i tender, i nadam se da ćemo konačno i ovo završiti, uz podršku sa federalnog nivoa u BiH, te konačno otvoriti ovaj most”, izjavila je premijerka Brnabić.

On je navela da” završavaju dogovore oko trase autoputa Beograd-Sarajevo” što je od velike važnosti te naglasila da će ova godina biti značajna kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura.

Premijerka Brnabić je istakla da je još na 9. zajedničkoj sjednici dvije vlade stavljen poseban fokus na saradnju u oblasti energetike, te da se to odnosi na izgradnju dvije hidroelektrane na rijeci Drini; „Foča” i „Paunci” .

„To je zajednička investicija od 200 miliona evra. Ona energetski možda i nije tako velika, to je nešto oko 85 megavata, ali ukoliko tome dodamo i izgradnju hidroelektrane `Buk Bijela`, o čemu smo danas razgovarali, čiji je kapacitet 120 megavata, to će onda ukupno biti oko 200 megavata”, rekla  je premijerka Brnabić.

Ona je podsjetila da je Vlada Republike Srpske završila svoj dio posla i da je 19. februara ove godine potpisan ugovor o koncesiji između Vlade Republike Srpske i Elektroprivrede Republike Srpske u vezi sa izgradnjom hidroelektrana „Foča” i „Paunci”. Dodala je i da je Elektroprivreda Srbije dostavila pismo o namjerama za zajedničku izgradnju ove dvije hidroelektrane.

„Sad idemo na osnivanje zajedničkog preduzeća i to je prioritet”, istakla je premijerka Brnabić.

Govoreći o posebnim vezama Srbije i Srpske, nepomenula je da je Srbija, zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u njihovom budžetu, bila u mogućnosti 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić kao predsjednik Vlade Srbije stavio fokus na podršku građanima Republike Srpske, dati donacije u vrijednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj i navela da će taj trend biti nastavljen i u 2019. godini.

,,Od novembra sam tri puta bila u posjeti Republici Srpskoj i to govori o posebnim vezama Srbije i Republike Srpske. U aprilu 2018. godine otvorili smo i Konzularnu kancelariju Republike Srbije u Trebinju. U toku 2019. godine otvorićemo konzularnu kancelariju u Drvaru. Napredujemo u svim oblastima”, navela je premijerka Brnabić  i izrazila zadovoljstvo što su danas potpisani sporazum i memorandumi u raznim oblastima između vlada Republike Srpske i Vlade Srbije.

Na 22. sjednici Vlade Republike Srpske (30.05.2019.) Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donacije Vlade Srbije u ukupnom iznosu 9.300.000 evra (18.189.219 KM) radi realizacije započetih kapitalnih projekata u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske I Republike Srbije.

Na osnovu pomenute odluke svakoj jedinici lokalne samouprave u Repbulici Srpskoj će na osnovu kandidovanih projekata biti doznačena sredstva koja se kreću od 50.000 evra do 500.000 evra, zavisno od kompleksnosti projekata koji su kandidovani.

Na 34. sjednici Vlade Republike Srpske (22.08.2019.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se Sporazum o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, uputi u dalju proceduru.

Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 je Program teritorijalne saradnje u okviru finansijske politike proširenja Evropske unije, a nastavlja se na prethodni Program prekogranične saradnje koji je sprovođen u budžetskom periodu 2007-2013. Programska oblast u BiH obuhvata površinu od 16 742,34 km2, Programom je u Bosni i Hercegovini obuhvaćeno 67 opština, dok je na teritoriji Srbije obuhvaćena 31 opština.

Programom prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 definisano je finansiranje sljedećih prioritetnih aktivnosti od strane dvije zemlje, kao i indikativni iznosi finansijske alokacije i stopa doprinosa EU po prioritetu: Promovisanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije (doprinos EU 3.500.000 evra, kofinansiranje 617.647,06 evra), Zaštita životne sredine, prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena, sprječavanje rizika i upravljanje (doprinos EU 4.900.000 evra, kofinansiranje 846.705,88 evra), Podrška  turizmu  i  kulturnom  i  prirodnom  nasljeđu (doprinos EU 4.200.000 evra, kofinansiranje 741.176,47 evra ) i Tehnička pomoć (doprinos EU 1.400.000 evra).

Na 38. sjednici Vlade Republike Srpske (19.09.2019.) Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju saradnje sa Podlaskim vojvodstvom, Republika Poljska, sa Prijedlogom sporazuma o saradnji.

Na 43. sjednici Vlade Republike Srpske (27.10.2019.) Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji o zajedničkim nastupima na sajamskim manifestacijama između Autonomne pokrajine Vojvodina, Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srpske.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!