Ispunjeno većim dijelom

Međunarodna saradnja

Partije: SP RS | Oblasti: Međunarodni odnosi

Ističući da se to može postići sa razvojem ekonomije, Đokić je rekao da bi se ekonomija razvijala mora se nastaviti dalja politika ekonomskih reformi koje će obezbijediti povoljan ambijent za investiranje u Republiku Srpsku, kao i snažno povezivanje sa Srbijom, Rusijom, Kinom i, naravno, sa evropskim državama sa kojima već sada postoji jako dobra ekonomska saradnja.

Izvor: socijalisti.ba

Na 7. sjednici Vlade Republike Srpske, 7. 2. 2019. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2018. godine, prema kojoj je Republika Srpska u 2018. godini ostvarila veoma pozitivne pokazatelje spoljnotrgovinske razmjene, naročito kada je izvoz i pokrivenost uvoza izvozom u pitanju, koji su najveći u posmatranih 12 godina. Republika Srpska je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu ostvarila povećanje spoljnotrgovinskog prometa za 7,48% kao i povećanje uvoza za 7,39 % i izvoza za 7,60%, dok je ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama Evropske unije u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu bio veći za 8,32%, a izvoz je povećan za 8,43%. Glavni spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske od država EU su: Italija, Njemačka, Hrvatska, Slovenija, Austrija  i Mađarska.

Iz Vlade RS-a istakli su da Ministarstvo trgovine i turizma, u skladu sa svojim ovlašćenjima, provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda, čime se pozitivno utiče na kretanje parametara spoljnotrgovinske razmjene.

Na 7. sjednici Vlade Republike Srpske, 7. 2. 2019. godine, Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji Republike Srpske i Republike Srbije na izgradnji Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. Aktivnosti na gradnji pratiće i koordinirati zajednički tim  Republike Srpske i Srbije.

U Beogradu je 28. 2. 2019. godine održana 10. zajednička sjednica Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije. Predsjednik Vlade Rerpublike Srpske Radovan Višković, na konferenciji za novinare nakon sjednice, zahvalio se predsjednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na dosadašnjoj pomoći i donacijama koje je Srbija uputila Republici Srpskoj. On je naglasio da je značajan dio donacija implementiran i kroz projekte izvan Republike Srpske, u lokalnim zajedicama u Federaciji BiH, u kojima pretežno živi srpsko stanovništvo, te da su građani Republike Srpske zahvalni Srbiji na tome.

Ono što je bitno i što proizilazi iz današnje sjednice je nastavak dalje saradnje, koja će u narednom periodu, nadam se, ići značajno većom uzlaznom putanjom.

Radovan Višković, 28. 2. 2019.

Govoreći o saradnji u oblasti saobraćajne infrastrukture, premijer RS-a Višković je podsjetio da je “na nivou zajedničkih institucija usaglašena buduća trasa autoputa koja će povezivati Beograd sa Sarajevom i Beograd sa Banjalukom”, te naglasio da će to “u suštini biti jedan kružni prsten, koji će ići od Beograda prema Rači, dalje preko Bijeljine i Brčkog prema Doboju i prema Banjaluci”.

Na 22. sjednici Vlade Republike Srpske (30. 5. 2019.) Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donacije Vlade Srbije u ukupnom iznosu 9.300.000 eura(18.189.219 KM) radi realizacije započetih kapitalnih projekata u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije. Na osnovu pomenute odluke svakoj jedinici lokalne samouprave u Repbulici Srpskoj će na osnovu kandidovanih projekata biti doznačena sredstva koja se kreću od 50.000 eura do 500.000 eura, zavisno od kompleksnosti projekata koji su kandidovani.

Na 34. sjednici Vlade Republike Srpske (22. 8. 2019.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2018. godinu između Evropske unije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 je Program teritorijalne saradnje u okviru finansijske politike proširenja Evropske unije, a nastavlja se na prethodni Program prekogranične saradnje koji je sprovođen u budžetskom periodu 2007-2013. Programska oblast u BiH obuhvata površinu od 16 742,34 km2, Programom je u Bosni i Hercegovini obuhvaćeno 67 opština, dok je na teritoriji Srbije obuhvaćena 31 opština.

Na 38. sjednici Vlade Republike Srpske (19. 9. 2019.) Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju saradnje sa Poljskim vojvodstvom, Republika Poljska, sa Prijedlogom sporazuma o saradnji.

Na 43. sjednici Vlade Republike Srpske (24. 10. 2019.) Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji o zajedničkim nastupima na sajamskim manifestacijama između Autonomne pokrajine Vojvodina, Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srpske.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u decembru 2019. godine sa delegacijom kineskog grada Tjenđina, koju je predvodio član stalnog komiteta Komunističke partije Kine u gradskom odboru Tjenđina Đi Goćijang. Na sastanku je konstatovano da postoji obostrani interes za unapređenje odnosa u različitim oblastima, sa posebnim akcentom na jačanje privredne i kulturne saradnje Srpske i Tjenđina.

U Narodnoj skupštini RS-a 21. 2. 2020. godine potpisan je Memorandum o saradnji fiskalnih savjeta Republike Srpske i Republike Bugarske radi saradnje za unapređenje fiskalne odgovornosti.

U septembru 2020. godine direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić sa saradnicima održao je sastanak sa direktorom Agencije za promociju stranih investicija Mađarske (HIPA) Robertom Ešikom. Tokom sastanka predstavnici obje agencije prezentovali su svoje aktivnosti, sistem podrške investitorima, način promocije ulaganja, kao i aktuelne projekte. Posebno su istaknute prednosti ulaganja u Republiku Srpsku, a razgovarano je i o mogućnostima za eventualnu saradnju.

Na 99. sjednici, 3. decembra 2020. godine, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju donatorskih sredstva Vlade Republike Srbije u iznosu od 20.000.000,00 EUR (39.116.600,00 KM) u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, za saniranje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.

Na 128. sjednici, 1. jula 2021. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za zaključenje Memoranduma o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. Predmetnim Memorandumom unapređuju se odnosi dva ministarstva u oblasti turizma na način da se omogući unapređenje međusobnog turističkog prometa, promovisanjem saradnje između odgovarajućih subjekata i organizacija koje posluju u oblasti turizma. Memorandumom je predviđeno i formiranje zajedničke Radne grupe za turizam, koja će imati zadatak izrade zajedničkih prijedloga i programa, te praćenje realizacije istih.

Na 132. sjednici, 12. augusta 2021. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-juni 2021. godine. Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2021. godine iznosio je 4.565.948 hiljada KM i veći je za 866.367 hiljada KM, odnosno za 23,42% u odnosu na isti period 2020. godine, kada je je iznosio 3.699.581 hiljada KM.  

U prvih šest mjeseci 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine došlo je do porasta izvoza i uvoza Republike Srpske. Ukupan uvoz Republike Srpske u prvih šest mjeseci u 2021. godini povećan je za 19,91%, dok je izvoz povećan za 28,09% u odnosu na isti period 2020. godine. Najveći spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2021. godine bili su: Srbija (16,48%), Italija (14,86%), Hrvatska (10,21%), Njemačka (9,72%), Slovenija (9,37%), Austrija (5,28%) i Kina 4,16%).  

Na 144. sjednici, 4. novembra 2021. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku  za period 2021 – 2027. godine koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ovaj strateški dokument kreiran je na osnovu analize stanja u Republici Srpskoj, BiH, regionu i svjetskih trendova, te dosadašnjih iskustava, analize međunarodnih izvještaja i saradnje sa ključnim partnerima, tj. institucijama na republičkom i lokalnom nivou, te predstavnicima poslovne zajednice. Strategijom su definisana tri strateška cilja među kojima su povećanje kumulativnog priliva stranih direktnih investicija u Republici Srpskoj u periodu 2021 – 2027. godine, povećanje učešća stranih direktnih investicija u BDP-u Republike Srpske i broj novoosnovanih kompanija sa inostranim kapitalom, kao i povećanje učešća stranih direktnih investicija koja su motivisana unapređenjem efikasnosti, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Na istoj sjednici, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Prijedlog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srpske i „Tehnopark Sankt Peterburga“ a.d, koji predviđa uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa, uključujući oblast inovativnih tehnologija. Saradnja institucija Republike Srpske sa „Tehnoparkom Sankt Peterburga“ a.d predviđena je „Mapom puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga (Ruska Federacija) i Republike Srpske (BiH) za period od 2021. do 2023. godine“. 

Autoput Banjaluka – Prijedor počeo je sa izgradnjom 6. novembra 2021. godine, na osnovu koncesionog sporazuma koji je Vlada RS-a postigla sa kineskom kompanijom Shandong Hi-Speed International. Autoput bi trebao da bude dug 42 kilometra, a njegova izgradnja koštaće oko 297 miliona eura.

Čak je i predsjednik Kine upoznat sa ovim projektom, a izvodi ga državna kompanija. Očekujem od njih da projekat urade u predviđenom vremenu. Vodimo razgovore da po ovom principu radimo i druge autoputeve u RS-u. Uspjeli smo izgraditi 106 kilometara puta kreditnim sredstvima, a sada gradimo putem koncesionog ugovora. Mi smo u postupku javne nabavke raspisali tender za izgradnju dijela autoputa od Bijeljine prema Rači, u dužini od 20 kilometara i očekujem da do kraja godine potpišemo ugovor sa potencijalnim izvođačem na tom dijelu autoputa. Sa završetkom još nekih projekata očekujem da do 2025. godine napravimo više od 250 kilometara autoputa.

Radovan Višković, 6.11.2021.


Na 150. sjednici Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Planu aktivnosti za saradnju između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske (BiH). Republika Srpska saradnju realizuje sa institucijama i drugim subjektima iz Republike Srbije u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, na osnovu kojeg je zaključen veliki broj sporazuma o međusobnoj saradnji u različitim oblastima. 

U cilju intenziviranja saradnje između Republike Srpske i AP Vojvodine održan je sastanak ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju sa predstavnicima Pokrajinske vlade, na kojem je između ostalog dogovoreno da se pristupi izradi plana aktivnosti kojim bi se operacionalizovala saradnja predviđena Protokolom o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Republike Srpske (BiH) u oblastima: privrednog razvoja i preduzetničke djelatnosti, poljoprivrede, trgovine i turizma, nauke, obrazovanja, kulture, zdravlja, porodice, omladine, sporta.

Na navedenoj sjednici, Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strateškog plana za saradnju sa dijasporom za period 2021 – 2024.

Namjera Vlade Republike Srpske je da uspostavi kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa dijasporom, te unaprijedi međusobne odnose sa predstavnicima i udruženjima građana u dijaspori. Dva Foruma dijaspore, održana 2018. i 2019. godine, uspostavila su čvrstu osnovu i opredjeljenje da se saradnja sa dijasporom ojača i institucionalizira. U tu svrhu, Vlada Republike Srpske usvojila je Strateški plan za saradnju sa dijasporom. 

Na održanoj 166. sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktivnostima u oblasti saradnje Republike Srpske sa dijasporom za 2021. godinu. Aktivnosti koje su opisane u Informaciji zasnovane su na temeljnom dokumentu – Strateškom planu za saradnju sa dijasporom, kojeg je Vlada Republike Srpske usvojila u maju 2020. godine. 

Strateški plan za saradnju sa dijasporom predviđa izgradnju pravnog i institucionalnog okvira i kapaciteta za angažovanje dijaspore u privrednom razvoju. Navedeni okvir bi se trebao realizovati na republičkom i lokalnom nivou, jer kako je navedeno strateškim planom, angažman dijaspore u ekonomskom i privrednom razvoju je od suštinskog značaja za Republiku Srpsku. Od kvaliteta izgrađenih institucija i legalnog okvira zavisit će obim i kvalitet uključivanja dijaspore u ekonomske tokove u Republici Srpskoj. 

Kako bi se postiglo aktivno i kvalitetno uključivanje dijaspore u ekonomske tokove, potrebno je izgraditi kapacitete za rad sa dijasporom u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu.

Strategija predviđa i da će program ekonomskog razvoja imati veći uspjeh ako je dijaspora direktno ili indirektno uključena u njihovo kreiranje. Kako bi se izgradilo povjerenje dijaspore, transparentnost u radu institucija je od suštinskog značaja.

Na 176. sjednici Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o odobravanju i upotrebi donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije sa stanjem na dan 20.06.2022. godine. U ukupno 14 donacija Republici Srpskoj realizovanih putem Ministarstva finansija Republike Srpske Vlada Republike Srpske je ukupno doznačila 168,7 miliona KM. U gotovo svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj realizovano je ukupno 135 projekata, a finansirana je izgradnja osnovnih i srednjih škola, fakulteta, putne, privredne, sportske i socijalne infrastrukture, dok je u zdravstvo uloženo 68 miliona. Usmjereno je 23,8 miliona KM za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusa korona i poslovanje domova zdravlja. Donatorska sredstva su odobrena UKC Banjaluka, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, Fondu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i domovima zdravlja Bijeljina i Kalinovik. Usljed posljedica zemljotresa, Vlada Republike Srbije je donirala 16,9 miliona KM za podršku budžetima Kostajnici, Kozarskoj Dubici i Nevesinju.


Formiranje mađarskog fonda od 100 miliona eura za pomoć RS-u je dogovoreno 6. novembra 2021. godine, tokom Orbanove posjete RS-u i susreta se sa Dodikom u Laktašima, pored Banjaluke.

Kako je prenio Radio Slobodna Evropa, prema dosadašnjim najavama iz Vlade Republike Srpske, predviđeno je da mađarski fond u RS ima svoj upravni odbor. Njegova uloga je da razmatra sve prispjele zahtjeve iz poljoprivrede, zanatstva, industrije za nabavku nove opreme, mašina, postrojenja, objekata, te rasplodnog materijala.

Fond bi trebao funkcionisati na način da podnosilac zahtjeva za dobijanje granta treba da uloži vlastitih 30 odsto sredstava, dok bi iz mađarskog fonda mogao računati na iznos do 70 odsto bespovratnog novca.


Nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je 1. jula 2022. godine da je odobreno  prvih 35 miliona eura pomoći Mađarske za Republiku Srpsku. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!