Ispunjeno manjim dijelom

Lokalna samouprava

Partije: DNS | Oblasti: Državno uređenje

Mora se provoditi ustav koji proglašava prava jedinica lokalne samouprave granicom koju organi ne smiju da pređu i na taj način štiti njihovu autonomiju. Ustav mora da jemči pravo na lokalnu samoupravu, iz čega slijedi i njena odgovornost da pruži garancije i stvara uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice. Lokalna samouprava mora da zadovolji potrebe ljudi koji su nastanjeni na jednom užem području. To je potrebno činiti u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi (1985): prema kojoj je “Lokalna samouprava podrazumeva pravo i osposobljenost lokalnih organa vlasti da, u granicama zakona, regulišu i rukovode određenim delovima javnih poslova, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu sopstvenog stanovništva”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!