Ispunjeno manjim dijelom

Lijevče polje

Partije: SP RS | Oblasti: Ekonomija

„Na elektranama na donjem toku Vrbasa ne samo da će se proizvoditi energija, već ćemo urediti korito, zaštititi Lijevče polje od poplava i napraviti od njega veliku žitnicu sa modernim navodnjavanjem!“, istakao je Đokić.

Izvor: socijalisti.ba

Izuzev pomoći Opštine Srbac u saniranju šteta od poplava, te renoviranja cestovne infrastrukture, konkretni koraci za prevenciju izljevanja korita Vrbasa, te uspostavljanja sistema prirodnog navodnjavanja nisu urađeni. Također, sa obzirom na poplave iz maja 2019. godine, gdje su pogođena područja Lijevče polja, kao i Opštine Srbac, nisu preduzete dovoljne preventivne mjere u smislu infrastrukturalnog rješavanja izloženosti ove regije rizicima od poplava.

Prema izjavama Ministarstva poljoprivrede RS, dolazi do ubrzanja gradnje sistema za navodnjavanje na području Hercegovine, te je izgradnja modernog sistema za navodnjavanje u Lijevče polju planirana u skorijem periodu.

Gradnja sistema navodnjavanja u Lijevče polju nije započela ni 2020. godine.

Јavna ustanova “Vode Srpske” započela je pošumljavanje zaštitnog pojasa duž savskog nasipa, s ciljem iskorištavanja prirodnih resursa za odbranu od poplava. Strateško opredjeljenje je da se u sistemu zaštite od poplava, uz izgradnju nasipa i obaloutvrda, što više koriste i prirodni potencijali poput šuma. Sektor za održavanje vodoprivrednih objekata poplavnih područja Srbačko-nožičke ravni, Lijevče polja i Dubičkog polja, na području Gradiške izvršio je podizanje zasada šumskog zaštitnog pojasa dužine 300 i širine 45 metara u nebranjenom dijelu duž savskog nasipa.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za resor vodoprivrede Milan Gavrić je, govoreći o projektu izgradnje sistema za odvodnju u Mokrom polju, podsjetio da je u Trebinju već izgrađen sistem za navodnjavanje, za šta je resorno ministarstvo posljednjih pet godina uložilo značajna sredstva.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!