Djelimično ispunjeno

Kulturni sadržaji na selu

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

Potrebno je ugraditi rodnu perspektivu u izradu, sprovođenje, praćenje i ocjenu razvojnih politika i programa, uključujući i budžetske politike, na način da se posveti veća pažnja potrebama žena na selu, kako bi se obezbijedilo da i one imaju koristi od politika i programa usvojenih u svim sferama i smanjio nesrazmjerno veliki broj seoskih žena koje žive u siromaštvu.Posebnim zadacima smatramo:Omogućiti kulturne sadržaje na selu, kao i bavljenje sportom i rekreacijom, što doprinosi opštem blagostanju i boljem kvalitetu života na selu

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske, raspisuje jednom godišnje javni konkurs za sufinasiranje javnih potreba u kulturi za tekuću godinu, putem kojeg se provodi postupak sufinansiranja projekata koji se definišu kao javna potreba u kulturi Republike Srpske.Javni konkurs za sufinansiranje projekata raspisuje se za projekte iz sljedećih oblasti kulture:1) vizuelna i multimedijalna umjetnost,2) pozorišna umjetnost,3) filmska umjetnost,4) muzička i muzičko-scenska umjetnost,5) književnost i izdavaštvo i6) kulturno nasljeđe i kulturno-umjetnički amaterizam.Svi projekti prijavljeni na konkurse se pojedinačno razmatraju u konkursnoj proceduri i o podršci nekom projektu ili manifestaciji se odlučuje isključivo na osnovu ispunjenosti uslova i procjene kvaliteta projekta. Prijavljene projekte ocjenjuje i stručno vrednuje komisija koju čine eminentni stručnjaci, a koja se imenuje za svaku oblast posebno.Komisija rangira i predlaže Ministarstvu kojim iznosima da budu sufinansirani određeni projekti, a u skladu sa definisanim opštim i posebnim kriterijumima javnog konkursa.Projekti sufinasirani u 2015. godini iz oblasti Muzička i muzičko-scenska – kulturno nasljeđe, projekti čija je realizacija bila u seoskim područima su: 1. Smotra folklora u Dugom polju – Dugo polje, Modriča2. Vidovdanski dani Knešpolja 2015- Knežica, Kozarska Dubica3. 11. Kozara etno – Piskavica, Banja Luka4. 50. Kočićev zbor – Stričići, Banja Luka5. Festival kulturno-umjetničkog stvaralaštva – Demirovac, Kozarska Dubica6. Vaskršnja smotra dječijeg folklora – Kočićevo, Gradiška7. Međunarodna smotra folklora “Mesfo 2015” – Obudovac, ŠamacTakođe, sufinansirano je i šesnaest projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, od kojih je projekat Udruženja Italijana “Štivor – Klub Trentini” realizovan u seoskom području u Šibovskoj, Prnjavor.Projekti sufinasirani u 2016. godini Oblast kulturno-umjetnički amaterizam1. Kozara etno – Piskavica, Banja LukaKulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina1. Međunarodna smotra folklora Udruženje Italijana “Štivor – Klub Trentini” – Šibovska, Prnjavor2. Međunarodna smotra ukrajinskog kulturnog stvaralaštva – Devetina, Laktaši.3. Monografija “Nova ves” Udruženje Čeha “Češka beseda”Projekti sufinasirani u 2017. godiniOblast kulturno-umjetnički amaterizam1. Kozara etno – Piskavica, Banja Luka2. Međunarodna smotra folklora – Obudovac, Šamac3. Vaskršnja smotra folklora – Kočićevo, Gradiška4. Manifestacija “Oj Kozaro” Donji Podgradci, GradiškaKulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina1. Međunarodna smotra ukrajinskog kulturnog stvaralaštva – Devetina, Laktaši.2. Međunarodna smotra folklora Udruženje Italijana “Štivor – Klub Trentini” – Šibovska, Prnjavor3. Osmi slovenački dani – Slatina, Laktaši (dio projekta se održava u Banjoj Luci, a dio u Slatini, opština Laktaši)

Projekti sufinasirani u 2018. godini 1. Kozara etno – Piskavica, Banja Luka2. Vaskršnja smotra folklora – Kočićevo, Gradiška3. Istraživački rad “Zbor na Vlašiću” čij je nosilac aktivnosti SKUD “Boško Vujadin” iz Istočnog Sarajeva4. Postavke koreografije “Igre Potkozarja i Kozare” – Vrbaška, Gradiška5. Vidovdanski dani Knešpolja 2018 – Knežica, Kozarska Dubica6. Postavke koreografije “Igre i pjesme iz Lievča polja” – Nova Topola, Gradiška8. Janjski višeboj – promocija kulturnog nasljeđa – Strojice, ŠipovoKulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina1. Međunarodna smotra ukrajinskog kulturnog stvaralaštva – Devetina, Laktaši.2. Međunarodna smotra folklora Udruženje Italijana “Štivor – Klub Trentini” – Šibovska, PrnjavorKad je u pitanju kulturno-umjetnički amaterizam, moramo napomenuti da se većina projekata izvodi u gradskim/opštinskim centrima, ali se sama priprema kulturnog događaja tog karaktera oslanja na seoska područja, poput prikupljanja narodne nošnje starih običaja i drugog.U oblasti likovne umjetnosti sufinansirani su sljedeći projekti:Projekti sufinasirani u 2014. godini1. UG Art simpozijum Jahorina – “Art simpozijumu Jahorina” 2014 – 2000 KMProjekti sufinansirani u 2015. godini1. Likovno Udruženje Tačka – 8. Laboratorij umjetnosti u prirodi “Ars Kozara” sufinansirano sa 10.000 KM.2. JU Centar za kulturu i sport” Srbac- LEK. Bardača- Srbac 2015” 3.000 KM3. UG Art simpozijum Jahorina – Međunarodna likovna manifestacija “Art simpozijum Jahorina 2015” 3000 KM.Projekti sufinansirani u 2016. godini1. Udruženje građana – likovnih stvaralaca “Uliks” Derventa – Međunarodna likovna kolonija “Patkovača 2016” – 4.650 KM2. JU ” Centar za kulturu i sport” Srbac– LEK “Bardača Srbac” 2016 – 5.500 KM3. Udruženje građana “Art simpozijum Jahorina” – Međunarodna likovna manifestacija “Art simpozijum Jahorina” 2016 – 10.000 KM

Projekti sufinansirani u 2017. godini1.Udruženje građana “Art simpozijum Jahorina” Međunarodna likovna manifestacija “Art simpozijum Jahorina” 2017 4.500 KMProjekti sufinansirani u 2018. godini1. JU “Centar za kulturu i sport” Srbac – LIKOVNO EKOLOŠKA KOLONIJA “BARDAČA-SRBAC 2018.” XXXV jubilarni međunarodni saziv – 5000 KM2. LTG Company d.o.o. Banja Luka – Međunarodna umjetnička kolonija “Pliva 2018”, Šipovo – 5.500 KM3. U.G. Art simpozijum Jahorina-Međunarodna likovna manifestacija “Art simpozijum Jahorina” 2018 – 5.000 KMProjekti koji su sufinansirani iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti se najčešće oranizuju na mjestima u kojima je priroda očaravajuća i inspirativna umjetnicima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!