Ispunjeno manjim dijelom

Kreiranje investicionih programa

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

HDZ BiH i njegovi kandidati koji budu izabrani da sudjeluju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na svim razinama, zalagati će se za izradu konkretnih projekata koji mogu biti zanimljivi stranim ali i domaćim investitorima, nuditi te projekte i lobirati za njih. Smatramo kako su posebno značajni: energetski sektor, izgradnja infrastrukture, sektor poljoprivrede i turizma, sektor šumarstva, prerada drveta i proizvodnja proizvoda na bazi drveta te metaloprerađivački sektor.

Obrazloženje

U toku mandatnog perioda 2018-2022. godine, Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenu datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ 2018

Vijeće ministara je na 14. redovnoj sjednici, održanoj 29.7.2020. godine, usvojilo Nacrt programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH za period 2021 – 2023. godine. 

Nakon što institucije BiH ažuriraju podatke o projektima u skladu sa nastalim promjenama, kao i promjenama nastalim u procesu pripreme Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicionog programa institucija BiH.

Vijeće ministara, 29.7.2020.

Na 20. sjednica Vijeća ministara BiH (26. 11. 2020.) usvojen je Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2021 – 2023. godine, koji sadrži 255 projekata, ukupno vrijednih 3 milijarde i 883,71 milion KM.

Ažurirana je Jedinstvena lista prioritetnih infrastrukturnih projekata Bosne i Hercegovine koja uklјučuje ukupno 143 projekta, i to 25 projekata iz transporta i 118 projekata iz okoliša, ukupne vrijednosti 9,44 milijardi eura koju je Državni odbor za investicije BiH usvojio 31. 8. 2020. godine.  Usvajanje Liste je omogućilo odobravanje VBIF grant sredstava za sufinansiranje radova u oblasti transporta i zaštite okoliša za BiH u iznosu većem od 211 miliona eura u periodu 2015 – 2020. godine.

Državni odbor za investicije Bosne i Hercegovine održao je telefonsku sjednicu 27. februara 2021. godine, na kojoj su razmatrani projekti za kandidiranje u okviru 25. poziva za tehničku pomoć i šestog poziva za sufinanciranje investicijskih projekata kroz Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF). Na sjednici je usvojeno 11 projekata za kandidiranje u okviru šetog poziva za sufinanciranje investicijskih projekata u oblasti transporta, energetike i zaštite životne sredine, a koji su ocijenjeni kao dovoljno ‘zreli’ za upućivanje u daljnju proceduru prema Tajništvu Investicijskog okvira za zapadni Balkan. Procjenu aplikacija vrši Grupa financijera projekta WBIF, koja predlaže izabrane aplikacije Upravnom odboru WBIF.

Na 44. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 10.11.2021. godine, uz tri glasa ZA i četiri glasa PROTIV, nije usvojen Nacrt prijedloga programa javnih investicija /razvojno-investicionog programa institucija Bosne i Hercegovine 2022. – 2024. Godine.

Vijeće ministara je na 48. sjednici, održanoj 30.3.2022. godine, uvtrdilo Prijedlog osnova za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. Kako se navodi u saopćenju Vijeća ministara, cilj je “stvaranje pravnog okvira za zajednički nastup dvije države prema trećim zainteresiranim stranama i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje infrastrukturnih investicija”. 

Budući projekti bi omogućili veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga i tehnologija i dodatno ubrzali ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine  i Crne Gore.

Vijeće ministara BiH, 30.3.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!