Neispunjeno

Kontrola dohotka

Partije: SNSD | Oblasti: Pravna država

Svo bogatstvo kojim raspolaže bilo koji građanin mora imati svoje porijeklo koje može biti iz dva izvora: naslijedstvo i (ili) dohodak. Prema važećim zakonima RS, sav dohodak svakog građanina mora biti prijavljen Poreskoj upravi. Prema tome, kontrolom dohotka Poreska uprava kontroliše sticanje bogatstva. Jednostavnim poređenjem prijavljenog dohotka i imovine građanina utvrđuje se pokriće imovine prihodima. Imovina koja nema pokriće u oporezovanom dohotku je predmet oduzimanja. Kontinuirano vođenje ovakve politike i informisanje javnosti o rezultatima rada Poreske uprave povećaće transparentnost poslovanja, smanjiti sivu ekonomiju i korupciju.

Obrazloženje

U radu Vlade RS, u mandatu 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na 1. posebnoj sjednici Vlade Republike Srpske (22.02.2015.), Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak. Ovim zakonom predloženo je rasterećenje privrednih subjekata, u konkretnom slučaju osnivača i vlasnika udjela u privrednim društvima tako što se oslobađa prihod od dividende i udjela u dobiti od oporezivanja porezom na dohodak. Ovakvo opredjeljenje proizlazi i iz činjenice da se na ovaj način izjednačavaju svi poreski obveznici u BiH i sprečava evidentna poreska konkurencija u okviru BiH. Zakon je usvojen u julu 2015. godine.

Početkom februara 2015. godine Direktorica Poreske uprave RS, Zora Vidović, najavila je pojačanu istragu na otkrivanju i istraživanju novih modela izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza. Ona je najavila da će biti primjenjivane i indirektne metode za utvrđivanje poreske osnovice procjenom koja predstavlja neprijavljeni prihod, kakobi sepostigao princio pravičnosti plaćanja poreskih obaveza srazmjerno ostvarenom prihodu, dohotku i vrijednosti imovine.

Direkotrica Porezne uprave RS, Zora Vidović, sredinom augusta 2016. godine, nakon ponovnog imenovanja na ovu funkciju, najavila je kako je prioritet u radu PU pružanje kvalitetnijih usluga poreskim obveznicima kako bi ih edukovali zbog čestih izmjena poreskih zakona. Kako je istakla, prioritet je i unapređenje kontrola s ciljem suzbijanja sive ekonomije, te podizanje poreskog morala, odnosno edukovanje mladih ljudi kako bi se kod njih razvila svijest o tome šta znači plaćanje poreza i kako se to manifestuje na kvalitet života.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!