Neispunjeno

Koncesije u slučaju gradnje termoenergetskih objekata

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Razvoj energetike posmatrati u uslovima postepenog otvaranja tržišta, uvođenja konkurencije i postavljanja cijena energije na ekonomski održivi nivo.Pri tome je potrebno:

– u slučaju gradnje termoenergetskih objekata, prilikom korišćenja fosilnih goriva voditi računa o rasploživim rezervama i kao mogući oblik izgradnje primijeniti zajedničko ulaganje i dodjelu koncesija zajedničkoj kompaniji;

U februaru 2016. godine, usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirоdnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, kojim je koncesiona naknada  za korišćеnjе prirodnih nеobnovljivih rеsursa (ugalj) smanjena sa 0,006 KM/kWh (kako je bilo propisano Zakonom iz 2014. godine) smanjena na 0,003 KM/kWh.

Ovaj zakon je stavljen van snage u martu 2018. godine, kada je usvojen Zakon o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije (13.03.2018).

 

Zakon je ukinut po hitnom postupku, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (1.3.2018.), takođe po hitnom postupku. Prema obrazloženju resornog ministra Petra Đokića, Zakon o koncesijama je dopunjen sa ciljem uređivanja koncesione naknade u oblasti energetike na jedinstven način za sve subjekte, dok je Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa ukinut da ne bi došlo do dvostrukog opterećenja za privredne subjekte u ovoj oblasti.  

 

Izmjenama Zakona o koncesijama iz 2013. godine, naknade za korištenje prirodnih resursa za termoelektrane propisana je u iznosu od 0,0033 KM/kWh. Izmjenama je u Zakon dodata i odredba koja je prethodno uvrštena u Pravilnik o dopunama Pravilnika o visini koncesione naknade i bankarskim garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata,  rudarstva i geologije, a koja propisuje da koncesionar koji u svom sastavu ima rudnik i termoelektranu, ne obračunava i ne plaća posebno koncesionu naknadu za količine uglja koje koristi za proizvodnju električne energije u termoelektrani, već plaća jedinstvenu koncesionu naknadu za “korišćenje predmeta koncesije u oblasti rudarstva  za metalične mineralne sirovine, ugljikovodonike, prirodne gasove, radioaktivne mineralne sirovine, arhitektonsko-građevinski kamen i geotermalne resurse” u iznosu od 3,6-5% od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Ova je odredba predložena na 51. sjednici Vlade RS 02.12.2015. i usvojena 2016. godine, te je kritikovana kao potez koji je povučen kako bi se u privilegovan položaj stavila EFT grupa, to jest TE “Stanari” koja je počela sa radom u septembru 2016. godine.

 

Nijedna od navedenih intervencija ne uzima u obzir raspoložive rezerve fosilnih goriva, niti mijenja zakonske propise vezane za zajednička ulaganja, te se može zaključiti da aktivnosti na ovom obećanju nije bilo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!