Ispunjeno većim dijelom

Kanalizacija i vodosnabdijevanje

Opštine: Novo Sarajevo

U proteklom periodu Općina je namjeravala puno više učiniti kada su u pitanju (…) problemi sa kanalizacijom i vodosnadbijevanjem, ali obzirom da navedeno nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, te zbog donesenih zakona i regulacionih planova koji su teško provodivi, ovi problemi nisu okončani u punom kapacitetu. Imajući to u vidu, i dalje planiramo nastaviti sa zajedničkom realizacijom projekata javnih kantonalnih preduzeća i Općine, cijeneći njihovo mjesto i ulogu u razvoju lokalne zajednice, kao i saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je sa premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu veoma operativna kada je u pitanju zajednička saradnja i realizacija projekata a sve u interesu građana općine i Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

Kada je u pitanju vodovodna mreža, u prvoj godini mandata načelnika Općine Novo Sarajevo, Nedžada Koledže potrošeno je 68.472 KM na sanaciju vodovodne mreže, dok je u 2018. godini potrošeno 307.300 KM.

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. i 2018. godinu, na izgradnju kanalizacione mreže je utrošeno 285.252 KM, odnosno 292.345 KM. Radovi su se odnosili na sanaciju kanalizacione mreže u naselju Velešići, izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Splitska i Emerika Bluma. Na izgradnju kanalizacione mreže u ulici Olovska tokom 2018. godine utrošeno je 292.345 KM.

Nastavak aktivnosti na ispunjenu ovog predizbornog obećanja zabilježen je i krajem 2019. godine, kada je načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo govoreći o projektima realizovanim tokom prethodnih godina najavio i realizaciju velikog broja projekata za 2020. godinu, a prvenstveno završetak kapitalnih projekata započetih ranijih godina kao što je i izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića.

Završena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Derviša Numića, Olovska, a u ulici Zahira Panjete izgrađena je vodovodna mreža, dok je u ulici Olovska izvršeno priključenje na kanalizacionu mrežu. Još uvijek nije izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kupreška i izgradnja priključaka na kanalizacionu mrežu u ulicama Isaka Samokovlije, Ruđera Boškovića i Velešići.

Nedžad Koldžo, 15. decembar 2019.

Nekoliko dana kasnije, 30. decembra 2019. godine općinski načelnik, Nedžad Koldžo i direktor firme “HARYSCO” d.o.o. Sarajevo, Mujo Zećo potpisali su Ugovor za  izgradnju kanalizacione mreže i uslovljenog cjevovoda u ulici Fra Matije Divkovića.

Realizacijom ovog veoma važnog strateškog projekta Općine Novo Sarajevo biti će obuhvaćene tri mjesne zajednice „Pofalići I“, „Pofalići II“ i „Dolac“. Ugovorom je predviđena trasa planirane separatne kanalizacione mreže dužine oko 850m (od čega je oko 150m u Drinskoj ulici), te uslovljenog cjevovoda oko 330 m. Samo za ove namjene planirano je 610.740 KM. Projektom je predviđeno i izvođenje 63 kišna, te 63 fekalna priključka na kanalizacionu mrežu, kao i 50 priključaka na vodovodnu mrežu. Radove će izvoditi KJKP „Vodovod i kanalizacija“, a priključke  finasira Općina Novo Sarajevo.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 30. decembar 2019.

Prema Nacrtu Budžeta za 2020. godinu za izgradnju kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića je planirano 430.000 KM, a za izgradnju separatne kanalizacione mreže u istoj ulici 100.000 KM, dok su troškovi za izgradnju kanalizacione mreže u Olovskoj ulici za 2020. godinu planirani u iznosu od 427.000 KM.

Javnost je obaviještena da su radovi na izgradnji kanalizacione mreže i uslovljenog cjevovoda u ulici Fra Matije Divkovića započeli 5. marta 2020. godine, a po okončanju pomenutih radova u planu je i asfaltiranje ulice Fra Matije Divkovića u cijeloj širini. Ovaj projekat vrijedan 900.000 KM pored izgradnje separatne kanalizacione mreže u dužini od oko 850 metara, predviđa i izgradnju uslovljenog cjevovoda u dužini od oko 330 metara, kao i “izvođenje 63 kišna, te 63 fekalna priključka na kanalizacionu mrežu, te 50 priključaka na vodovodnu mrežu”.

Radi se o veoma važnom strateškom projektu Općine Novo Sarajevo kojim su obuhvaćene tri mjesne zajednice „Pofalići I“, „Pofalići II“ i „Dolac“. Predviđena trasa planirane separatne kanalizacione mreže dužine je oko 850 m (od čega je oko 150 m u Drinskoj ulici), te uslovljenog cjevovoda oko 330 m.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 9. mart 2020.

Sredinom maja 2020. godine načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo i direktor firme “Mimas ing”, Mirsad Dučić potpisali su Ugovor o izvođenju zemljanih radova na rekonstrukciji i sanaciji vodovodne mreže u ulici Muhameda efendije Pandže.

Ranije je potpisan Ugovor sa KJKP “Vodovod i Kanalizacija” za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanancije vodovodne mreže na ovom lokalitetu, ali budući da ovo preduzeće nije u mogućnosti da izvodi zemljane radove, Općina je raspisala i provela javnu nabavku i angažovala firmu za izvođenje pomenutih radova, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da je cjelokupna vrijednost realizacije projekta rekonstrukcije i sanacije vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže sa završnim asfaltiranjem saobraćajnice oko 250.000 KM.

Nedžad Koldžo, 12. maj 2020.

Sedam dana kasnije, zemljani i tesarski radovi u ulici Muhameda ef. Pandže su započeli, “čime će se stvoriti uslovi za izvođenje betonskih i montažnih radova, te ugradnju neophodnog cijevnog materijala” naveli su iz Općine Novo Sarajevo.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže riješit će se dugogodišnji  problem gubitaka iz distributivnog cjevovoda DN 400 koji je prepoznat kao glavni uzročnik klizišta. Realizacija ovog projekta ujedno predstavlja i hitnu mjeru u cilju stabilizacije terena na ovom lokalitetu.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 20. maj 2020.

Krajem jula 2020. godine počeli su radovi na sanaciji saobraćajnice u ulici Muhameda ef. Pandže u dužini oko 700 metara nakon rekonstrukcije vodovodnog sistema u ovoj ulici.

Na ovom lokalitetu u prethodnom periodu izvršena je rekonstrukcija vodovodne mreže čime se riješio dugogodišnji problem gubitaka iz distributivnog cjevovoda DN 400 dužine oko 290 metara, te rekonstrukciji mreže DN 100 sa izradom 15 priključaka dužine oko 410 metara, a koji je prepoznat kao glavni uzročnik klizišta. Radovi su izvedeni od strane firmi „Vodovod i Kanalizacija“ i “Mimas ing” d.o.o.Sarajevo. Pomenutim radovima i ranije provedenim hitnim mjerama na sanaciji klizišta otklonjena je opasnost po stanovnike ove ulice, ali je i riješen dugogodišnji problem gubitaka vode izazvanog dotrajalošću vodovodne mreže. Ukupna vrijednost navedenog projekta sa završnom sanacijom i asfaltiranjem saobraćajnice je oko 317.000 KM.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 30. juli 2020.

U septembru 2020. godine su načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč i direktor firme „MIMAS-ING“ d.o.o. Sarajevo Mirsad Dučić potpisali su Ugovor o izgradnji vodovodne mreže u dijelu ulica Ruđera Boškovića – Humska.

Ovim radovima postojeći distribucioni cjevovodi s kojim se snabdijeva veći dio naselja Pofalići, bit će upotpunjeni novim vodovima, koji će između ostalog, imati ulogu transporta vode za predmetno šire područje ovog naselja i to u dužini od 184 metra u ulici Humska, te u ulici Ruđera Boškovića u dužini od 108 metara, istakao je načelnik Koldžo, te dodao da je Općina nešto ranije potpisala Ugovor i sa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ kojim su obuhvaćeni montažni radovi i izrada 32 kućna priključka.

Nedžad Koldžo, 9. septembar 2020.

Iz ove općine su istakli sljedeće:

U periodu od 2017.godine do danas realizovani su sljedeći projekti: Izgradnja separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Emerika Bluma (vrijednost:170.000,00 KM) , Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Olovska (vrijednost: 530.000,00), Izgradnja separatne kanalizacione mreže u naselju Velešići (vrijednost: 365.000,00), Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Muhameda ef.Pandže (vrijednost:310.000,00 KM), rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Derviša Numića (vrijednost: 84.7889,24 KM), rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kupreška (vrijednosti: 40.000,00 KM), izgradnja vodovodne mreže u ulici ulica Zahira Panjete (vrijednost: 68.472,90 KM.), rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Olovska (vrijednost: 136.953,67 KM), iIzgradnja vodovodne mreže u ulici Zahira Panjete (vrijednost: 62.526,10 KM). U toku je realizacija sljedećih projekata: Izgradnja kanalizacione mreže i uslovljenog vodovoda u ul.Fra Matije Divkovića (vrijednost: 920.000,00 KM); Izgradnja vodovodne mreže u ulici Ruđera Boškovića i dijela ulice Humska ( vrijednost 250.000,00 KM); U toku je i izrada projektne dokumentacije za četiri lokaliteta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!