Započeto

Kanalizacija i vodosnabdijevanje

Opštine: Novo Sarajevo

U proteklom periodu Općina je namjeravala puno više učiniti kada su u pitanju (…) problemi sa kanalizacijom i vodosnadbijevanjem, ali obzirom da navedeno nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, te zbog donesenih zakona i regulacionih planova koji su teško provodivi, ovi problemi nisu okončani u punom kapacitetu. Imajući to u vidu, i dalje planiramo nastaviti sa zajedničkom realizacijom projekata javnih kantonalnih preduzeća i Općine, cijeneći njihovo mjesto i ulogu u razvoju lokalne zajednice, kao i saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je sa premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu veoma operativna kada je u pitanju zajednička saradnja i realizacija projekata a sve u interesu građana općine i Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

Općina Novo Sarajevo je tokom ovog mandatnog perioda provodila određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

Krajem 2019. godine, načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo govorio je o projektima realizovanim tokom prethodnih godina. Tom prilikom je najavio realizaciju velikog broja projekata za 2020. godinu, a prvenstveno završetak kapitalnih projekata započetih ranijih godina kao što je i izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića.

Završena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Derviša Numića, Olovska, a u ulici Zahira Panjete izgrađena je vodovodna mreža, dok je u ulici Olovska izvršeno priključenje na kanalizacionu mrežu. Još uvijek nije izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kupreška i izgradnja priključaka na kanalizacionu mrežu u ulicama Isaka Samokovlije, Ruđera Boškovića i Velešići.

Nedžad Koldžo, 15.12.2019.

Nekoliko dana kasnije, 30. decembra 2019. godine općinski načelnik, Nedžad Koldžo i direktor firme “HARYSCO” d.o.o. Sarajevo, Mujo Zećo potpisali su Ugovor za  izgradnju kanalizacione mreže i uslovljenog cjevovoda u ulici Fra Matije Divkovića.

Realizacijom ovog veoma važnog strateškog projekta Općine Novo Sarajevo biti će obuhvaćene tri mjesne zajednice „Pofalići I“, „Pofalići II“ i „Dolac“. Ugovorom je predviđena trasa planirane separatne kanalizacione mreže dužine oko 850m (od čega je oko 150m u Drinskoj ulici), te uslovljenog cjevovoda oko 330 m. Samo za ove namjene planirano je 610.740 KM. Projektom je predviđeno i izvođenje 63 kišna, te 63 fekalna priključka na kanalizacionu mrežu, kao i 50 priključaka na vodovodnu mrežu. Radove će izvoditi KJKP „Vodovod i kanalizacija“, a priključke  finasira Općina Novo Sarajevo.

Saopćenje, Općina Novo Sarajevo, 30.12.2019.

Prema Nacrtu Budžeta za 2020. godinu za izgradnju kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića je planirano 430.000 KM, a za izgradnju separatne kanalizacione mreže u istoj ulici 100.000 KM. Planirani troškovi za izgradnju kanalizacione mreže u Olovskoj ulici za 2020. godinu iznose 427.000 KM, a do augusta 2019. godine utrošeno je 184.363 KM od planiranih 427.000.

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. i 2018. godinu, na izgradnju kanalizacione mreže je utrošeno 285.252 KM, odnosno 292.345 KM. Radovi su se odnosili na sanaciju kanalizacione mreže u naselju Velešići, izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Splitska i Emerika Bluma. Na izgradnju kanalizacione mreže u ulici Olovska tokom 2018. godine utrošeno je 292.345 KM.

Kada je u pitanju vodovodna mreža, u 2017. godini potrošeno je 68.472 KM na sanaciju vodovodne mreže, dok je u 2018. godini potrošeno 307.300 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!