Započeto

Jedinstven zakon za osobe s invaliditetom

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

SDP BiH će usvojiti jedinstven zakon kojim će svim osobama s invaliditetom biti osiguran širok opseg prava pored onih koja već uživaju.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je u julu 2023. godine Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, čime je okončan višegodišnji proces pripreme i donošenja ovog zakona. Ovo je prvo posebno zakonsko rješenje iz kojeg će svoja prava crpiti civilne žrtve rata, a prethodno je usvojen na sjednicama Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Kako se navodi na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, civilne žrtve rata ovim zakonom ostvaruju i prava na više vrsta novčane naknade, od lične invalidnine, ovisno o stepenu invalidnosti, preko pomoći za tuđu njegu i brigu do prava na nabavaku ortopedskih pomagala. Dio naknada ostvaruje se iz budžeta Federacije BiH i to u iznosu od 70 posto, dok se 30 posto izdvaja iz kantonalnih budžeta.

Zakon je osim socijalne ujedno i reparacijske prirode, u smislu da za najviše kategorije predviđa i pravni osnov izjednačavanja mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta, a što je utemeljeno u UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, ali i dodatno reparaciju zbog svega što su pretrpjeli tokom ratnih razaranja zbog činjenice da ih država nije uspjela zaštititi.

Također, u Budžetu Vlade FBiH za 2023. godinu, a koji je nastao po prijedlogu prethodnog sastava Vlade, namijenja su određena sredstva za pokrivanje troškova revizije boračko-invalidske zaštite te je, između ostalog, za transfer za Implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida predviđeno 200.000 KM. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!