Započeto

Jedinstven zakon za osobe s invaliditetom

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

SDP BiH će usvojiti jedinstven zakon kojim će svim osobama s invaliditetom biti osiguran širok opseg prava pored onih koja već uživaju.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je u julu 2023. godine Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, čime je okončan višegodišnji proces pripreme i donošenja ovog zakona. Ovo je prvo posebno zakonsko rješenje iz kojeg će svoja prava crpiti civilne žrtve rata, a prethodno je usvojen na sjednicama Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. 

Kako se navodi na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, civilne žrtve rata ovim zakonom ostvaruju i prava na više vrsta novčane naknade, od lične invalidnine, ovisno o stepenu invalidnosti, preko pomoći za tuđu njegu i brigu do prava na nabavaku ortopedskih pomagala. Dio naknada ostvaruje se iz budžeta Federacije BiH i to u iznosu od 70 posto, dok se 30 posto izdvaja iz kantonalnih budžeta.

Zakon je osim socijalne ujedno i reparacijske prirode, u smislu da za najviše kategorije predviđa i pravni osnov izjednačavanja mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta, a što je utemeljeno u UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, ali i dodatno reparaciju zbog svega što su pretrpjeli tokom ratnih razaranja zbog činjenice da ih država nije uspjela zaštititi.

Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom ušao je u parlamentarnu proceduru za vrijeme prethodnog saziva Vlade FBiH. Nakon usvajanja nacrta u Predstavničkom domu, a nekoliko dana kasnije i u Domu naroda, u martu 2023. godine, zakon je upućen u javnu raspravu koja je trajala do sredine jula 2023. godine.

Vlada Federacije BiH je u martu 2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, te ga uputila u dalju parlamentarnu proceduru

Ovim zakonom uređuju se osnovni principi zaštite osoba sa invaliditetom, te definicije osobe sa invaliditetom i invaliditeta, kao i jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta. 

Zakonom se uređuje i materijalna podrška osoba sa invaliditetom – osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje i svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, kao i postupak za ostvarivanje osnovnih prava. Također, uređuje se verifikacija zakonitosti korištenja ostvarenih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!