Djelimično ispunjeno

Javni prevoz

Opštine: Novo Sarajevo

U proteklom periodu Općina je namjeravala puno više učiniti kada su u pitanju (…) problemi javnog prevoza naručito u padinskim dijelovima općine (…), ali obzirom da navedeno nije u direktnoj nadležnosti lokalnih samouprava, te zbog donesenih zakona i regulacionih planova koji su teško provodivi, ovi problemi nisu okončani u punom kapacitetu. Imajući to u vidu, i dalje planiramo nastaviti sa zajedničkom realizacijom projekata javnih kantonalnih preduzeća i Općine, cijeneći njihovo mjesto i ulogu u razvoju lokalne zajednice, kao i saradnju sa Vladom Kantona Sarajevo, koja je sa premijerom Elmedinom Konakovićem na čelu veoma operativna kada je u pitanju zajednička saradnja i realizacija projekata a sve u interesu građana općine i Kantona Sarajevo.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Intervju, Radio Sarajevo, 29.09.2016.

Iz Općine Novo Sarajevo istakli su sljedeće:

Općina je tokom 2019. godine izradila Elaborat o mogućnostima uvođenja novih linija jgpp-a na području ONS te je istim jasno definisano postojeće stanje jgpp-a. Elaborat je proslijeđen prema nadležnom Ministarstvu saobraćaja KS na dalje postupanje. U cilju omogućavanja prevoza djece sa padinskih dijelovia Općine do škola, kontinuirano se vrši prevoz učenika sa mjesnih područja Vraca, Harsno brdo i Gornji Kovačići , do JU OŠ „Grbavica I“, OŠ „Kovačići“ i OŠ.“Grbavica II, kao i prevoz učenika sa područja MZ Pofalići I i MZ Pofalići II na realaciji do i od OŠ. Pofalići.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!