Započeto

Jačanje uloge i suradnje s civilnim društvom u području suzbijanja korupcije

Partije: SDP | Oblasti: Pravna država

Tokom prvih 100 dana rada Vijeće ministara BiH nije provodilo značajnije aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) su početkom 2024. godine za Istinomjer kazali da je Agencija izradila Smjenice za primjenu kiterija kod dodjele finanasijskih sredstava iz budžeta institucija BiH o čemu se Agencija konsultovala sa pravnim timom Transparency International BiH, ali i sa drugim relevatnim institucijama u BiH. Agencija i TI BiH pokrenuli su incijativu za sveobuhvatan monitoiring provedbe UN Konvencije za borbu protiv korupcije (UNCAC-a) u BiH. S tim u vezi, osnovan je Savjetodavni tim u BiH za provedbu ove konvencije, te je time BiH postala prva zemlja koja uspostavlja sistemsku saradnju javnog i nevladinog sektora u ovoj oblasti. U okviru Savjetodavnog tima za otvorenu vlast VM BiH, Agencija je u saradnji sa nadležnim institucijama kao i kvalificiranim organizacijama civilnog društva koji čine ovaj tim realizirala aktivnost posvećenu jačanju transparentnosti u raspolaganju javnim sredstvima u radu institucija BiH. S tim u vezi, Agencija je sačinila dokument Smjernice za primjenu kriterija kod dodjele financijskih sredstava iz proračuna institucija BiH.

APIK je u saradnji sa TI BiH 14.11.2023. godine organizirala prvi radno-konsultativni sastanak Savjetodavnog tima za reviziju i koordinaciju implementacije UN Konvencije za borbu protiv korupcije (UNCAC) u BiH. Direktor Agencije Elvis Kondžić je u svom obraćanju posebno naglasio da je ovo prvi put da je došlo do sistemske saradnje javnog i nevladinog sektora, uz poziv i privatnom sektoru da učestvuje u antikorupcijskim mjerama u BiH.

U organizaciji APIK-a od 20. do 22. decembra 2023. godine održan je sastanak radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. te radionica pod nazivom “Razmjena iskustava, pristup i metodologija pri izradi Strategije za borbu protiv korupcije”. Na spomenutoj radionici su, osim članova radne grupe, učestvovali i predstavnici relevantnih nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i borbom protiv korupcije u BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!