U progresu

Jačanje učešće u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-a

Partije: SDA | Oblasti: Spoljna politika

Jačanje učešće u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-a, kao i u koalicijama za borbu protiv terorizma, radikalizma i političkog ekstremizma na regionalnom i globalnom nivou.

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Vijeća ministara BiH vršene su značajne aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Nakon što je 23. 12. 2019. godine novi saziv Vijeća ministara BiH imenovan od strane Predstavničkiog doma Parlametntarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela, Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat je u sjedište NATO-a istoga dana u 16 00 časova.

Polovinom februara 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH idalo je saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 17. 2. 2020.

Nakon što je ministar Podžić 07. 02. 2020. godine, u službenu posjetu primio ambasadoricu Savezne Republike Njemačke u BiH Nj.E. Margaretu Mariju Uebber, na sastanku je kako se navodi bilo riječi o zajedničkom učešću pripadnika OS BiH i OS Njemačke u misiji u Afganistanu, a Podžić kada je saradnja sa Njemačkom u pitanju podvukao:

Oružane snage BiH su fazi dostizanja NATO standarda i fazi kompatibilnosti sa NATO snagama i želim i vjerujem da našu saradnju možemo da nastavimo i povećamo.

Sifet Podžić, 07. 02. 2020.

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić učestvovao je na ministarskom sastanku NATO-a u formatu misije „Odlučna podrška“, koji je održan 13. 02. 2020. godine u sjedištu NATO-a u Briselu.

Ured za odnose sa javnošću Minstarstva odbrane BiH povodom sastanka naveo je da je u svome obraćanju, ministar Podžić je naglasio opredijeljenost, ali i posvećenost Bosne i Hercegovine zajedničkim naporima i saradnji sa operativnim partnerima na postizanju međunarodnog mira i sigurnosti, izgradnji mira i dugotrajne stabilnosti u Afganistanu, te potvrdio da će pripadnici Oružanih snaga BiH nastaviti učešće u misiji „Odlučna podrška“:

“Tokom ove posjete NATO sjedištu u Briselu, delegacija Ministarstva odbrane BiH je, na poziv osoblja iz Stalnog predstavništva SAD-a pri NATO, održala sastanak sa zamjenicom pomoćnika ministra odbrane SAD-a za Rusiju, Ukrajinu, Evroaziju i Zapadni Balkan Laurom K. Cooper i njenim saradnicima. Na ovom sastanku se razgovaralo o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u međunarodnim vježbama i operacijama, značaju saradnje u okviru Američko-jadranske povelje (A5), podršci SAD-a u izgradnji odbrambenih kapaciteta BiH i reformi odbrane. U svom izlaganju, gđa. Cooper je posebno naglasila nabavku helikoptera kao pozitivan primjer saradnje, potvrdivši da će SAD nastaviti s pružanjem podrške Bosni i Hercegovini u izgradnji njenih odbrambenih kapaciteta i implementaciji Programa reformi. Minsitar Podžić se zahvalio na podršci koju SAD pružaju BiH u reformi odbrane, izrazivši zadovoljstvo da je prvi bilateralni sastanak izvan BiH imao upravo u sjedištu NATO-a i s visokim zvaničnikom Ministarstva odbrane SAD-а. Nadalje, naglasio je buduće prioritete u radu MO i OS BiH, s posebnim osvrtom na Pregled odbrane i Plan modernizacije OS BiH, kao sastavnog dijela Programa reformi BiH, posebno ističući značaj saradnje u okviru Američko-jadranske povelje, kao regionalne partnerske inicijative kojom ove godine predsjedava upravo BiH, kazavši da je to dobra prilika za BiH da unaprijedi saradnju i ukupne odnose u regiji. Na kraju je izrazio zadovoljstvo zbog najavljene skore posjete gospođe Cooper Bosni i Hercegovini. Pored ovih sastanaka, ministar odbrane BiH Sifet Podžić je učestvovao i na radnom ručku regionalnih ministara odbrane (Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Slovenija), kojem je domaćin bila ministrica odbrane Republike Sjeverne Makedonije gospođa Radmila Sekerinska. U razgovoru s kolegicom Sekerinskom, ministar Podžić se zahvalio na pozivu na ovaj skup, čestitao joj na jednoglasnom ratificiranju sporazuma o ulasku zemlje u NATO te izrazio iskrenu želju da se proces prijema ove prijateljske zemlje u punopravno članstvo u NATO-u završi u što kraćem periodu.”

Ured sa odnose s javnošću Minstarstva odbrene BiH, 13. 2. 2020. godine

Nakon što je ministar odbrane BiH Sifet Podžić  24. 2. 2020. godine, primio je u posjetu ambasadora Republike Sjeverne Makedonije u BiH, Nj.E. Ekrema Ebibija razgovarano je o nastavku “veoma uspješne bilateralne odbrambene saradnje dvije zemlje, sa naglaskom potrebe jačanja regionalne saradnje, kao i o iskustvima na putu ka evroatlantskim integracijama”.

U zajedničkoj vojnoj vježbi SAD i pripadnika Oružanih snaga BiH u Glamoču održane polovinom novembra 2020. godine istaknuto je da je cilj vježbe unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH.

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!