Ispunjeno većim dijelom

Jačanje učešće u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-a

Partije: SDA | Oblasti: Spoljna politika

Jačanje učešće u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-a, kao i u koalicijama za borbu protiv terorizma, radikalizma i političkog ekstremizma na regionalnom i globalnom nivou.

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Nakon što je 23. 12. 2019. godine novi saziv Vijeća ministara BiH imenovan od strane Predstavničkiog doma Parlametntarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela, Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat je u sjedište NATO-a istoga dana u 16 00 časova.

Polovinom februara 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH idalo je saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 17. 2. 2020.

Nakon što je ministar Podžić 07. 02. 2020. godine, u službenu posjetu primio ambasadoricu Savezne Republike Njemačke u BiH Nj.E. Margaretu Mariju Uebber, na sastanku je kako se navodi bilo riječi o zajedničkom učešću pripadnika OS BiH i OS Njemačke u misiji u Afganistanu, a Podžić kada je saradnja sa Njemačkom u pitanju podvukao:

Oružane snage BiH su fazi dostizanja NATO standarda i fazi kompatibilnosti sa NATO snagama i želim i vjerujem da našu saradnju možemo da nastavimo i povećamo.

Sifet Podžić, 07. 02. 2020.

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić učestvovao je na ministarskom sastanku NATO-a u formatu misije „Odlučna podrška“, koji je održan 13. 02. 2020. godine u sjedištu NATO-a u Briselu.

Ured za odnose sa javnošću Minstarstva odbrane BiH povodom sastanka naveo je da je u svome obraćanju, ministar Podžić je naglasio opredijeljenost, ali i posvećenost Bosne i Hercegovine zajedničkim naporima i saradnji sa operativnim partnerima na postizanju međunarodnog mira i sigurnosti, izgradnji mira i dugotrajne stabilnosti u Afganistanu, te potvrdio da će pripadnici Oružanih snaga BiH nastaviti učešće u misiji „Odlučna podrška“:

“Tokom ove posjete NATO sjedištu u Briselu, delegacija Ministarstva odbrane BiH je, na poziv osoblja iz Stalnog predstavništva SAD-a pri NATO, održala sastanak sa zamjenicom pomoćnika ministra odbrane SAD-a za Rusiju, Ukrajinu, Evroaziju i Zapadni Balkan Laurom K. Cooper i njenim saradnicima. Na ovom sastanku se razgovaralo o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u međunarodnim vježbama i operacijama, značaju saradnje u okviru Američko-jadranske povelje (A5), podršci SAD-a u izgradnji odbrambenih kapaciteta BiH i reformi odbrane. U svom izlaganju, gđa. Cooper je posebno naglasila nabavku helikoptera kao pozitivan primjer saradnje, potvrdivši da će SAD nastaviti s pružanjem podrške Bosni i Hercegovini u izgradnji njenih odbrambenih kapaciteta i implementaciji Programa reformi. Minsitar Podžić se zahvalio na podršci koju SAD pružaju BiH u reformi odbrane, izrazivši zadovoljstvo da je prvi bilateralni sastanak izvan BiH imao upravo u sjedištu NATO-a i s visokim zvaničnikom Ministarstva odbrane SAD-а. Nadalje, naglasio je buduće prioritete u radu MO i OS BiH, s posebnim osvrtom na Pregled odbrane i Plan modernizacije OS BiH, kao sastavnog dijela Programa reformi BiH, posebno ističući značaj saradnje u okviru Američko-jadranske povelje, kao regionalne partnerske inicijative kojom ove godine predsjedava upravo BiH, kazavši da je to dobra prilika za BiH da unaprijedi saradnju i ukupne odnose u regiji. Na kraju je izrazio zadovoljstvo zbog najavljene skore posjete gospođe Cooper Bosni i Hercegovini. Pored ovih sastanaka, ministar odbrane BiH Sifet Podžić je učestvovao i na radnom ručku regionalnih ministara odbrane (Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Slovenija), kojem je domaćin bila ministrica odbrane Republike Sjeverne Makedonije gospođa Radmila Sekerinska. U razgovoru s kolegicom Sekerinskom, ministar Podžić se zahvalio na pozivu na ovaj skup, čestitao joj na jednoglasnom ratificiranju sporazuma o ulasku zemlje u NATO te izrazio iskrenu želju da se proces prijema ove prijateljske zemlje u punopravno članstvo u NATO-u završi u što kraćem periodu.”

Ured sa odnose s javnošću Minstarstva odbrene BiH, 13. 2. 2020. godine

Nakon što je ministar odbrane BiH Sifet Podžić  24. 2. 2020. godine, primio je u posjetu ambasadora Republike Sjeverne Makedonije u BiH, Nj.E. Ekrema Ebibija razgovarano je o nastavku “veoma uspješne bilateralne odbrambene saradnje dvije zemlje, sa naglaskom potrebe jačanja regionalne saradnje, kao i o iskustvima na putu ka evroatlantskim integracijama”.

U zajedničkoj vojnoj vježbi SAD i pripadnika Oružanih snaga BiH u Glamoču održane polovinom novembra 2020. godine istaknuto je da je cilj vježbe unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH.

Međunarodna vježba “Combined Resolve XV”, na kojoj je učestvovalo 4.500 pripadnika iz 10 zemalja, među kojima i 35 pripadnika Oružanih snaga BiH, realizirana je od 4. februara do 5. marta 2021. godine u Hohenfelsu, Saveznoj Republici Njemačkoj.

Vježba, na kojoj učestvuju predstavnici drugih zemalja, je redovna godišnja aktivnost Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u Evropi kroz koju se vrši provjera obučenosti jedinica. Pripadnici OS BiH bili su u sklopu OPFOR bataljona Združenog multinacionalnog centra za obuku u bazi u Hohenfelsu.

Na vojnom poligonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Manjača 22. maja 2021. godine je održan prikaz dijela zajedničkih operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD na terenu u okviru vojne vježbe “Brzi odgovor 21”.

Pokazna vježba je izvedena u okviru Dana visokih zvanica, u okviru vježbe “Brzi odgovor 21” koja je trajala od 17. maja do 2. juna 2021. godine.

Šef misije Bosne i Hercegovine pri NATO-u obaviješten je u augustu 2021. godine da je Bosni i Hercegovini odobreno da bude operativni partner za NATO-u u Iraku.

U ime zamjenika generalnog sekretara za operacije, drago mi je da Vas mogu obavjestiti da je Sjevernoatlansko vijeće odobrilo status Bosne i Hercegovine kao operativnog partnera NATO misije u Iraku.

Morten Henriksen, zamjenik generalnog sekretara NATO-a, 4.8.2021.

Ministar Podžić primio je u nastupnu posjetu 15.2. 2022. godine, zamjenika komandanta NATO Štaba Sarajevo, turskog brigadira Bariša Akbaša. Sastanku je prisustvovala i komandantica NATO Štaba Sarajevo brigadna generalica Pamela McGaha te političko vojni savjetnik NATO Štaba Sarajevo Christian Haupt.

Tom prilikom, ministar Podžić je zaželio dobrodošlicu brigadiru Akbašu i uspjeh na novoj dužnosti, istakavši pored ostlalog da su NATO integracije ključna strategija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. 

Šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u brigadir Edin Fako sastao se sa predsjedavajućim Vojnog komiteta NATO-a admiralom Robom Bauerom 23.2. 2022. godine u sjedištu NATO-a u Briselu.

Teme sastanka bile su dosadašnja i buduća saradnja između NATO saveza i OS BiH, posebno u oblasti organizacije, provođenja i učešća u vojnim vježbama u kojima bi OS BiH dobile priliku za razmjenu iskustava sa savezničkim oružanim snagama. S tim u vezi, admiral Bauer izrazio je punu podršku unapređenju odbrambenog sistema BiH, te je naveo OS BiH kao najpozitivniji primjer uspješno provođenih reformi u državi.

Naglašen je značaj učešća BiH u programima razvoja interoperabilnosti u kojima partnerske države u dobroj mjeri doprinose efikasnijoj saradnji sa saveznicima. Admiral Bauer pokazao je interesovanje za projekte iz ovog programa, u kojima je BiH prisutna i vidljiva, kao i za pružanje pomoći u izgradnji odbrambenih kapaciteta BiH.

Ministarstvo odbrane BiH, 23.2.2022. 

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, zajedno sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem, učestvovao je na ceremoniji otvaranja Inicijalne planske konferencije za vježbu „DEFENDER EUROPE 23“, koja se održava od 28. marta do 1. aprila 2022. godine u Sarajevu.

Vježba “Defender Europe” je godišnja, multinacionalna, zajednička vježba velikih razmjera pod vodstvom američke vojske, osmišljena za izgradnju spremnosti i interoperabilnosti između SAD-a, NATO-a i partnerskih zemalja. Vježba “Defender Europe 2023” održat će se u ljeto 2023. godine na lokacijama širom Evrope. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, na Inicijalnoj planskoj konferenciji učešće su uzeli i predstavnici iz preko 30 partnerskih i savezničkih zemalja. 

Ministar odbrane Sifet Podžić u svom obraćanju je naveo da je ova vježba vrlo važna za MO i OS BiH, jer će pružiti još jednu priliku da se izgradi spremnost na putu ka potpunoj operativnoj sposobnosti OS BiH, te da ista promovira koordinaciju u zajedničkom radu sa saveznicima. Podžić je naglasio da ovakve vježbe prevazilaze cjelokupnu vojnu dimenziju i potvrđuju uključenost i spremnost MO BiH da pomogne i omogući sve specifičnosti za njeno brzo izvršenje. 

Defender Europe, za Bosnu i Hercegovinu predstavlja moćno oruđe strateške komunikacije mira, sigurnosti i garancije za građane, zemlje u regionu i širom Evrope.

Sifet Podžić, 28.3.2022. 

Kako je još navedeno na zvaničnoj stranici Ministarstva odbrane BiH, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović istakao je da vježbe poput “Defender Europe” osiguravaju da su NATO partneri i saveznici spremni da jedinstveno odgovore na svaki izazov sa kojim bismo se mogli suočiti. 

Naglasivši da su Oružane snage BiH u potpunosti spremne podržati ovu ključnu vježbu, Mašović je dodao:

Ova vježba će poslužiti kao važna platforma za razvoj Oružanih snaga BiH i demonstriranje interoperabilnosti i borbene gotovosti. Također ista će unaprijediti naš odnos sa evroatlantskom zajednicom i podstaći saradnju između zemalja u rješavanju zajedničkih problema.

Senad Mašović, 28.3.2022. 

Samit NATO-a održan je u Madridu od 28. do 30. juna ove godine. Kako je navedeno na zvaničnoj stranici ove organizacije, samit je pored ostalog ima za cilj odrediti strateški smjer NATO-a za sljedeću deceniju i dalje, ali i osigurati prilagođavanje Alijanse promjenama koje su nastupile u svijetu.

Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, iz Ministarstva odbrane BiH 23.6.2022. godine stigla je zvanična potvrda da će naša zemlja učestvovati na samitu, a delegaciju koju je predvodio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, činili su još i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za operacije, generalmajor Ivica Jerkić; šef Kabineta ministra odbrane BiH Kemal Korjenić; šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u, brigadir Edin Fako i ambasadorica BiH u Madridu, Nj.E. Danka Savić,

Tim povodom, ministar Podžić je uoči puta u Madrid, u intervjuu za portal Klix, potvrdio da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja partner NATO-a koja je pozvana na samit u Madrid, dok su sve ostale punopravne članice. Podžić je tom prilikom podsjetio i da je, što se tiče NATO saveza, naša u statusu pretendenta za članstvo.

U prilog tome govori i činjenica da ćemo na Samitu u Madridu biti jedina država koja učestvuje u svojstvu pretendenta, zemlje koja je u procesu evroatlantskih aspiracija. Lideri zemalja NATO-a su još prošle godine, baš nekad u junu, BiH označili kao zemlju pretendenta i iskazali spremnost da ojačaju savezništvo sa BiH, što je sada naročito vidljivo, posebno ako analizirate aktivnosti najprominentnijih članica saveza.

Sifet Podžić, 27.6.2022

Kako je 30.6.2022. godine na zvaničnoj stranici Ministarstva odbrane BiH navedeno, drugog dana NATO Samita u Madridu, organizirana je radna večera na kojoj su učestvovali ministri odbrane zemalja članica NATO-a i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, kao predstavnik jedine zemlje partnera koja je učestvovala na ovom događaju.

Tema skupa je bila Zapadni Balkan sa posebnim naglaskom na jačanje saradnje između Zapadnog Balkana, odnosno BiH i NATO, kao i stvaranje što boljeg sigurnosnog okruženja. Na samom početku, skupu se obratio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je izrazio zadovoljstvo što je dio ovako eminentnog skupa i da je sretan što je mogao potvrditi da je BiH donijela dobru odluku kada je za svoje strateške ciljeve postavila članstvo u NATO i EU.

Biti dio ove porodice daje nadu da postoji šansa za građane BiH da imaju bolju sigurnosnu, ekonomsku i socijalnu  perspektivu života, jednako kao i građani drugih zemlja u Evropi. Danas smo svi ovdje, a i šire, svjedoci da se mrak nadvio nad svijet, uzrokovan agresijom Rusije na Ukrajinu. Ponovo smo svjedoci ubijanja nedužnih, uništavanja kulturnih i drugih znamenitosti u jednoj zemlji u Evropi. Ovakva situacija ne daje spokoja nikom, a naročito Bosancima i Hercegovcima koji su prošli kroz razne golgote, i to ne tako davno. Moram reći da se ova kriza višedimenzionalno negativno reflektira ne samo na Evropu, već i na BiH koja je dio tog prostora. Razni oblici hibridnog rata, uključujući prijetnje ambasadora Ruske Federacije u BiH, mene primoravaju da od vas tražim podršku kao nikada do sada. BiH treba vašu podršku u svakom smislu te riječi. BiH je dosta uradila na svom putu ka euroatlantskim integracijama, ali sada kada smo možda i u završnoj fazi ostvarivanja strateških ciljeva, bez vaše pomoći to neće biti moguće. Ja od vas ne zahtijevam samo pomoć u izgradnji odbrambenih kapaciteta, već i jače političko angažiranje koje će obeshrabriti sve destruktivne snage u njihovoj malignoj namjeri i primorati da putem dijaloga zajedno gradimo efikasno društvo, po uzoru na vaša društva. BiH je mala zemlja koja se nalazi u srcu Evrope, na krucijalnoj ruti između dobra i zla, i svi zajedno moramo uraditi najbolje sto možemo da ostane samo dobro, a zlo nestane. Građani BiH to svakako zaslužuju.

Sifet Podžić, 30.6.2022.

Kako je još naglašeno, nakon obraćanja ministra Podžića, uslijedilo je obraćanje ministara odbrane zemalja članica koje su pružile bezrezervnu podršku BiH i obavezale se da će pružiti punu političku podršku, kao i jačanje odbrambenih kapaciteta BiH, čineći je tako otpornom na maligne uticaje. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu je bezuslovna, a posebno je naglašena promjena pristupa saveznika prema Zapadnom Balkanu, što je rezultiralo da je ovaj region postao od strateške važnosti za NATO savez.

Kao zaključak može se navesti da je NATO fokusiran na BiH i da će kroz razne aktivnosti, postupke i projekte zaštiti BiH od eventualnih bilo kakvih pokušaja narušavanja stabilnosti. Očigledno je da saveznici žele vidjeti BiH u NATO-u i EU i da će se u narednom periodu  intenzivirati podrška BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.

Ministarstvo odbrane BiH, 30.6.2022. 

Ministar Podžić, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane BiH za upravljanje resursima Mirkom Okolićem, primio je u posjetu 19.7. 2022. godine šefa Vojnog komiteta NATO-a admirala Roba Bauera.

Kako je tom prilikom rečeno, na početku sastanka ministar Podžić se osvrnuo na trenutna dešavanja u Evropi i uticaj istih na Bosnu i Hercegovinu, te naglasio kako posljedice sukoba u Ukrajini naša država osjeti još surovije od ostalih zemalja regiona. Ministar je dodao kako je situacija u BiH pogoršana mnogo više političkom situacijom te blokadom institucija koje u mnogome otežavaju rad odbrambenog sistema.

Admiral Bauer iskazao je zadovoljstvo ovom posjetom i naveo da su u Madridu na NATO samitu lideri zemalja naglasili kako će nastaviti pružati podršku BiH u njenom napretku i prosperitetu. Kako je Bauer još naveo, NATO će nastaviti da daje podršku BiH u njenom nastojanju ka članstvu u savez, te povećati pomoć da država postane otpornija na ruski uticaj, ulažući u hibridni i kibernetički razvoj MO i OS BiH.

Ministarstvo odbrane BiH, 19.7.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!