U progresu

Jača saradnja sa policijom, vatrogascima i civilnom zaštitom

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za jaču saradnju sa servisima javne sigurnosti, policijom, vatrogascima i civilnom zaštitom.

Izvor: Hasan Tanović program

Početkom avgusta 2023. godine načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo Dženan Brkanić, potpisali ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja, konkretno za nabavku kombi vozila za opremanje općinske Službe za zaštitu od požara i vatrogastva organizovane u Vatrogasnom društvu Novo Sarajevo 1934. Naime, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 90.000 KM Općini Novo Sarajevo iz kojih će se finansirati nabavka navedenog vozila, saopćeno je iz Općine.

Općina Novo Sarajevo svake godine planira i provodi javnu nabavku „Zaštita od požara u zgradama kolektivnog stanovanja“ kroz nabavku hidrantske opreme u cilju zaštite stanovništva u zgradama kolektivnog stanovanja sa područja općine. U 2023. godini provedena je procedura javne nabavke od 222 kompleta (mlaznica sa zasunom, kultnih ventila i crijeva za hidrant) u iznosu od 22.292 KM, koja će biti donirana Upravnicima objekata kolektivnog stanovanja u skladu sa potrebama, saopćeno je krajem maja 2023. godina na web stranici Općine.

Krajem septembra 2023. godine Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo u saradnji sa Vatrogasnim društvom Novo Sarajevo 1934 i Općinskom organizacijom Crveni križ Novo Sarajevo, provela je obuku iz oblasti protiv požarne zaštite, pružanje prve pomoći i vježbu evakuacije. Obuku je prošlo više od 2.500 učenika/ca a provedena je u deset osnovnih i šest srednjih škola uključujući i privatne škole na području ove lokalne zajednice.

Predstavnici Službe za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo učestvovali su u vježbama ronjenja u Vela Luci, s ciljem podizanja većeg stepena stručnosti, uvježbanosti i sposobnosti za sve aktivnosti za zaštitu i spašavanje ljudskih života i imovine u kriznim situacijama. Ronjenje se obavljalo u paru po dva ronioca, a u periodu od 30.09. do 02.10.2023. godine izvršeno je 10 zarona.

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirale tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

Pripadnici VD “Novo Sarajevo 1934” su početkom novembra 2021. godine radili na intervencijama na čišćenju slivnih rešetki i ispumpavanju prekomjerne  vode sa saobraćajnica na Trgu heroja, Malti, Pofalićima kao i u ulici Marka Marulića kao i uklanjanju polomljenih stabala ispred OŠ “Grbavica II” i parku ispred Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo u saradnji sa stručnim službama civilne zaštite je 13.10.2022. godine organizirala taktičko – pokaznu vježbu povodom obilježavanja 13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Vježba je održana u stambenom objektu u ulici Porodice Ribar broj 3, a izveli su je pripadnici Službe za civilnu zaštitu Općine, Crveni križ Novo Sarajevo, Vatrogasno društvo Novo Sarajevo-1934 sa vatrogasnim vozilom, Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo (GSS), Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, te stanari stambene zgrade. 

Druga vježba evakuacije u slučaju požara, organizovana je u saradnji sa firmom Unininvest sa ciljem da se na praktičan način pokaže su kako izgleda evakuacija u slučaju požara u zatvorenom prostoru sa pretpostavkom mogućeg nastanka stvarnog događaja. 

Općina Novo Sarajevo je putem Civilne zaštite Službi za zaštitu i spašavanje od požara i vatrogastva organizovanoj u Vatrogasnom društvu Novo Sarajevo-1934 su u 2021. godini, dodijelila grant sredstva u iznosu od 90.000,00 KM za učešće u redovnim i vanrednim vatrogasnim intervencijama, za učešće u vatrogasnim i drugim vježbama, za obilježavanje ruševnih i drugih objekata opasnih po sigurnost i imovinu građana, odčepljavanje šahtova, transport i distribuciju razne robe, opreme i ljudi svim raspoloživim vozilima civilne zaštite, obilježavanje NUS-a i slično. Za Službu zaštite sa visina organizovanoj u Gorskoj službi spašavanja stanica Sarajevo u prethodne dvije godine nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 6.997,77 KM, dok je za obuke i edukaciju u toku 2022. godine dodijeljeno oko 10.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!