Neispunjeno

Izvršiti reformu porezne politike – diferencirana stopa PDV-a

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Izvršiti reformu porezne politike – diferencirana stopa PDV-a;

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Na inicijativu zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirka Šarovića, ovaj dom je na sjednici održanoj 9.3.2022. godine usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. 

Na sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 15.6.2022. godine, ovaj zakon je usvojen u drugom čitanju. S obzirom na to da su dopune Zakona prihvaćene uz amandmane, oba doma Parlamentarne skupštine BiH moraju usaglasiti konačan tekst dopuna.

U augustu 2022. godine, Zajednička komisija Parlamentarne skupštine BiH usaglasila je tekst Zakona o porezu na dodatnu vrijednost koji je raije u različitim verzijama usvojen u oba doma PSBiH.

Usaglašeno je uvođenje diferencirane stope PDV-a od nula posto na osnovne životne namirnice, hranu i opremu za djecu, sjemenski i sadni materijal, te od 22 posto na luksuznu robu, dok bi se na ostale proizvode i usluge primjenjivala jedinstvena stopa PDV-a od 17%.

Prema usaglašenim dopunama Zakona, Uprava za indirektno oporezivanje dužna je da precizira na koju robu će se primjenjivati diferencirana stopa PDV-a. Iz UIO BiH su najavili da je potrebno vrijeme da se počne s primjenom diferencirane stope PDV-a. Međutim, Zajednička komisija je Zakon prihvatila tako da diferencirana stopa PDV-a vrijedi samo od oktobra do decembra 2022. godine.

Mirko Šarović je istakao da nije zadovoljan vremenskim ograničavanjem primjene zakona, te je najavio da će odmah biti pokrenuta procedura da se dogovorena nulta stopa PDV-a primjenjuje trajno:

S obzirom na to da je iz UIO BiH najavljeno za to potrebno vrijeme, osnovano sumnjamo da do primjene nulte, odnosno diferencirane stope ne bi moglo doći u vremenskom roku predviđenom za primjenu zakona, odnosno do kraja godine.

Mirko Šarović, 23.8.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!