Djelimično ispunjeno

Izrada programa saniranja postojećih divljih deponija otpada

Opštine: Centar Sarajevo

Izraditi Program saniranja postojećih divljih deponija otpada.

Obrazloženje

U prvoj godini mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar iz svog Budžeta izdvaja određena sredstva KJKP Rad za saniranje divljih deponija. U 2017. godini za kontejnere i čišćenje divljih deponija izdvojeno je 118.045 KM, u 2018. godini 44.888 KM, dok je u Budžetu za 2019. godinu planirano 80.000 KM. U Budžetu za 2020. godinu u istu namjenu je planirano 87.300 KM.

Kako je navedeno u Lokalnom ekološkom akcionom planu (LEAP) Općine Centar za period od 2019. do 2024. godine, prema podacima od ZzPR KS, u općini Centar postoje 74 ilegalne deponije, a navedeno je i slijedeće:

Prisutan je problem ilegalnih deponija u vidu konstantnog stvaranja novih ilegalnih deponija i obnavljanja starih ilegalnih deponija na prethodno očišćenim lokalitetima, što je posljedica nepostojanja infrastrukture za posebne vrste otpada, te nesavjesnosti građana i privrednih subjekata koji nekontrolisano odlažu otpad (građevinski, kabasti, šut i pepeo, otpadne akumulatore i gume) na javnim površinama i napuštenim objektima. 

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!