Djelimično ispunjeno

Izrada plana asfaltiranja puteva

Opštine: Trebinje

Uradićemo plan asfaltiranja svih puteva na teritoriji grada Trebinje. Po procjeni, u Trebinju postoji 60 km makadamskih puteva, i sa dosadašnjim raspoloživim sredstvima za asfaltiranje puteva moguće je sve makadamske puteve asfaltirati za sedam godina. Prvenstvo će imati naselja i sela gdje postoji život.

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Mirka Ćurića ciljevi datog obećanja su djelimično ostvareni.

Izvor: Platforma za lokalne izbore 2016. godine

Plan je napravljen, a putem Fonda solidarnosti do kraja 2017. godini afaltirano je oko 8 km puteva. Usvojeni nacrt upućen je na javni uvid i raspravu nakon čega će biti kompletiran prijedlog zonong plana. Izrađen je plan za 2018., dio je asfaltiran u 2018. godini.

Vršilac dužnosti direktora JP „Putevi RS“ Nenad Nešić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ozvaničili su u novembru 2019. godine početak rehabilitacije ovog magistralnog puta Trebinje – Ljubinje, za šta su Vlada Srpske i ovo javno preduzeće  izdvojili 12.379.000 KM.

Naravno da tih dionica ima još, ali u saradnji sa Vladom i Putevima Srpske planovi postoje i za naredni period. Imalo smo i ranije sastanke koji su vodili u pravcu da se za ubuduće obezbijede sredstva i za dionicu puta prema Nikšiću, a znamo da postoji i donacija Vlade Srbije za put Tjenštište-Foča-Šćepan Polje.

Mirko Ćurić, 5. novembar 2019.

Rok za završetak svih radova je 36 mjeseci. Sloj asfalta biće 5 centimetara, a radi se, kako je navedeno, o najkvalitetnijim materijalom, tzv. dijabazom. Uz kolovoz, trebala bi biti urađena i kompletna rehabilitacija saobraćajne signalizacije, te zaštitne ograde u dužini od 10 i po kilometara.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!