Neispunjeno

Izmjene Ustava (provođenje odluke “Sejdić – Finci”)

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Državno uređenje

Svi dosadašnji razgovori i pokušaji oko promjene Ustava BiH, kao i brojni sastanci uz asistenciju i prijedloge Europske unije oko provedbe Odluke Europskoga suda za ljudska prava u Strasbourgu, poznatije kao slučaj „Sejdić i Finci protiv BiH“, završili su neuspješno. Hrvatski su predstavnici na tim pregovorima zastupali stajališta koja se temelje na načelima izgradnje Bosne i Hercegovine kao države ustavno jednakopravnih naroda i građana, što bi jamčilo opstanak i prosperitet države, te izgradnju Bosne i Hercegovine kao pravne i demokratske države. Što se tiče provedbe spomenute Odluke, HDZ BIH je stajališta i opredjeljenja ZA provedbu kako odluka (presuda) Europskog suda tako i odluka ustavnih sudova u BiH.

U našim prijedlozima sadržana su rješenja koja otklanjaju diskriminaciju građana. Međutim, do dogovora i konsenzusa oko implementacije presude i rješenja ovog pitanja nije došlo isključivo zbog interesa određenih političkih opcija i njihove želje da se BiH uredi na sasvim drugačijem konceptu (centralizirane države bez prepoznavanja multinacionalnosti i multikulturalnosti).

Izvor: Predizborni program HDZ BiH

Početkom novembra 2021. godine u Sarajevu su održani sastanci s domaćim vlastima i predstavnicima/cama međunarodne zajednice o dugo čekanoj provedbi presude “Sejdić-Finci”, koja je jedna od pet presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na etničku diskriminaciju u nečijem pravu na slobodne izbore, te je naglašeno da će Komitet ministara preispitati ove slučajeve na svom sastanku o ljudskim pravima od 30. novembra do 2. decembra 2021. godine.

U svojoj odluci iz septembra 2021. godine Komitet je sa velikom zabrinutošću konstatovao da, kao rezultat izostanka preduzetih mjera, skoro 12 godina nakon presude Sejdić i Finci, postoji jasan i rastući rizik da će četvrti opći izbori od ove presude (predviđeni za oktobar 2022. godine) održati u ustavnom i zakonodavnom kontekstu koji neće biti u skladu sa zahtjevima Evropske konvencije i obavezama tužene države prema članu 46. EKLJP. Vlasti tužene države pozvane su da pokrenu proces za izvršenje presuda Suda kako bi se opći izbori 2022. godine proveli u uslovima u skladu sa Konvencijom.

Saopćenje COE, 10.11.2021.

Na sastanku je poručeno da naredni izbori, planirani za 2022. godinu, trebaju biti provedeni uz poštivanje odluka ESLJP.

Na 39. redovnoj sjednici Vijeće ministara BiH upoznato je s Akcijskim planom Ministarstva pravde za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u pojedinačnim predmetima Zornić,  Sejdić i Finci, Pilav, te Pudarić protiv Bosne i Hercegovine. Na sjednici je konstatirano da je formirana Interresorna radna grupa, koja radi na izmjenama Izbornog zakona u BiH. Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato sa Odlukom Komiteta ministara Vijeća Evrope CM/Dec/1398/H46-4 od 11. 3. 2021. godine o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine i sa Informacijom o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Pudarić protiv Bosne i Hercegovine”.

Ipak, značajnijeg napretka u cilju ispunjenja ovog obećanja nije bilo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!