Započeto

Izmjena Regulacionih planova

Opštine: Gradačac

Izmjena Regulacionih planova.

Izvor: Izborni program GO SDP BiH Gradačac 2020/2024

Gradsko vijeće Gradačac 9.2.2022. godine donijelo je Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog plana Gradačca, no aktivnosti na izmjeni regulacionih planova nisu zabiljžene tokom prve godine mandata.

U zgradi Gradske uprave Gradačac 9.2.2022. godine potpisan je ugovor između Grada Gradačac i Instituta za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka o izradi Urbanističkog plana Gradačac. Kako je tom prilikom rečeno, ovim ugovorom predviđeno je da se radovi  na izradi Urbanističkog plana završe u roku od 4 mjeseca od dana zaključivanja ugovora a vrijednost radova je 31.356,00 KM.

U prvoj fazi radova, koja se odnosi na prva dva mjeseca izrade Urbanističkog plana, radit će se na pripremi i izradi Prostorne osnove. U drugoj fazi, a odnosi se na treći i četvrti mjesec, radit će se na izradi prednacrta, nacrta i prijedloga Izmjene Urbanističkog plana. Izradom i usvajanjem ovog veoma bitnog dokumenta od strane Gradskog vijeća Grada Gradačac, naša lokalna zajednica će nastaviti s daljnjim ekonomskim razvojem uz  stvaranje optimalnih uslova za poboljšanje kvaliteta stanovanja uz poštivanje vlasničkih odnosa.

Grad Gradačac, 9.2.2022.

Na pitanje Istinomjera da li je i koje aktivnosti gradska uprava Grada Gradačac poduzimala tokom 2023 godine u pravcu izmjene regulacionih planova, u odgovoru je navedeno da će se, “nakon usvajanja Urbanističkog plana čija je realizacija u toku, raditi i Regulacioni planovi za područje Grada Gradačac.”

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!