Započeto

Izmjena krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku

Partije: SDP | Oblasti: Pravna država

Izmjena krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku kako bi se precizno definisalo i ograničilo trajanje određenih radnji u okviru krivičnih postupaka i osigurala efikasnost pri procesuiranju djela u skladu sa obavezom iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Među pobrojanim aktivnostima iz oblasti pravosuđa u Programu rada Vijeća ministara za 2023. godinu nalazila se i izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa, uključujući i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH.

Ministarstvo pravde BiH sa partner institucijama pokrenulo je 14.4.2023. godine proces javnih konsultacija na Nacrt novog strateškog okvira Strategije za reformu sektora pravde u BiH i Akcionog plana sa pregledom pokazatelja za period 2023.-2027. godine. U Nacrtu se, između ostalog, navodi da je “u okviru zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope izrađena analiza zakonskih propisa sa prijedlogom izmjene odredbi krivičnih zakona, zakona o krivičnom postupku i zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kako bi se postojeće alternativne krivične sankcije uvele u većoj mjeri i bez dodatnih finansijskih opterećenja”.

Kako su za Istinomjer u januaru 2024. godine pojasnili iz Ministarstva pravde BiH, Ministarstvo pravde BiH je uspostavilo Radnu skupinu za iznalaženje adekvatnih rješenja kojim će se otkloniti uočeni nedostaci i unaprijediti važeće odredbe Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!