Nije započeto

Izjednačavanje prava zaposlenih i nezaposlenih majki porodilja u BiH

Partije: NiP | Oblasti: Socijalna politika

Izjednačavanje prava zaposlenih i nezaposlenih majki porodilja i osiguravanje mjesečne naknade u iznosu prosječne plate u Federaciji BiH i RS za period 12 mjeseci.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Kada je u maju 2023. godine upitan kada se može očekivati ukidanje diskriminacije porodilja prema mjestu boravka, ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić je istakao da će se ovim pitanjem baviti već tokom pripreme Nacrta budžeta za 2024. godinu.

Budžetom za 2024. godinu planirano je 16 miliona KM za podršku porodiljama u Federaciji.

Ministar Delić istakao je da se radi o jednokratnoj podršci od 1000 KM za svako novorođeno dijete u 2024. godini. 

Krajem aprila 2024. godine usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete” utvrđenog Budžetom FBiH za 2024. godinu.

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 14. maja 2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela Uredbu o isplati jednokratne novčane podrške porodiljama za novorođeno dijete u FBiH. 

Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uslovi pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!