Ispunjeno manjim dijelom

Izgradnja stanova za romsku populaciju

Opštine: Centar Sarajevo

Nastavak izgradnje socijalnih stanova za romsku populaciju sa državnim institucijama.

Obrazloženje

U prvoj godini mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Općina Centar potpisala je u junu 2016. godine memorandum o razumijevanju sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Udruženjem Kali Sara Romski informativni centar, kojim je ozvaničen sporazum o izradi lokalnog akcionog plana za rješavanje problema Roma na području općine Centar Sarajevo za period 2017-2020. godine, a koji obuhvata obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i očuvanje kulturne baštine Roma.

Općinsko vijeće je u oktobru 2017. godine usvojilo Akcioni plan Općine Centar za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta za period 2017-2010. godine. Poseban dio ovog plana posvećen je pitanjima rješavanja stambenog pitanja, kao što su legalizacija objekata, rekonstrukciju objekata, Izgradnja socijalnih stambenih jedinica i sl.

Akcioni plan dostupan je na LINKU

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!