Neispunjeno

Izgradnja sportskog stadiona na Darivi

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Uložit će se napori za realizaciju ideje izgradnje fudbalskog igrališta na Darivi, kao dijelu grada koji se koristi kao rekreativna zona, za šetnju i odmor građana. Idejni projekat izgradnje fudbalskog igrališta sa svim pratećim sadržajima na lokalitetu Dariva predviđa: fudbalski teren, teren za zagrijavanje, zatvoreni teren za treninge, tribine, prateće sadržaje, parking, restoran-baštu i drugo. Idejni projekat fudbalskog igrališta s pratećim sadržajima bit će upućen nadležnim institucijama na odobravanje gradnje, u prvom redu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Kantonalnom Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih objekata. Ukoliko bude dozvoljena gradnja ovog fudbalskog igrališta, on će umnogome doprinijeti oživljavanju ovog dijela grada, ali i osiguravanju kvalitetne infrastrukture i uvjeta za bavljenje sportom.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata nisu zabilježene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program 13/4 - 13 najvažnijih projekata za period 2020-2024.

Načelnik Ibrahim Hadžibajrić održao je 26.3.2021. godine sastanak sa predsjednikom Nogometnog saveza BiH Vicom Zeljkovićem i predstavnicima Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo. Kako se navodi u saopćenju Općine, povod za održavanje sastanka bio je projekat izgradnje terena u općini Stari Grad.

Načelnik Hadžibajrić je istakao da Općina Stari Grad nikada nije imala fudbalski teren, ali da su u prethodnim godinama postojale ideje i projekti koji se iz “objektivnih razloga nisu mogli realizovati”. Načelnik je dodao je da će općinske službe u što kraćem roku dostaviti idejne projekte o izgradnji fudbalskih terena NSBiH, kao i raspoložive lokacije.

Zbog specifičnosti terena u Starom Gradu teško je naći lokaciju za izgradnju fudbalskog terena, ali mi svakako imamo dvije do tri lokacije koje su raspoložive i na kojima bismo zajedno mogli realizovati ovaj projekat. 

Ibrahim Hadžibajrić, 26.3.2021.

Vico Zeljković je tom prilikom najavio mogućnost zajedničkog finansiranja projekta od strane Općine, NSBiH i UEFA-e.

Upoznat sam sa problemima i potrebama ove opštine i pokušat ćemo u narednom periodu da pronađemo adekvatno rješenje i da sagradimo jedan teren u općini Stari Grad. U ovom momentu je najrealnije da to ide u smjeru Općina Stari Grad – Nogometni savez – UEFA jer na taj način bi pokušali da iz projekta Hat Trick 5 jedan dio sredstava odvojimo za taj projekat i da ga realizujemo na radost svih ljudi koji vole fudbal. 

Vico Zeljković, 28.3.2021.

Nakon održanog sastanka, nisu vršene daljnje aktivnosti aktivnosti na realizaciji ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!