Djelimično ispunjeno

Izgradnja osnovne škole na Šipu

Opštine: Centar Sarajevo

Izgradnja “Osnovne škole na Šipu”.

Obrazloženje

Gradnja Osnovne škole u naselju Šip započela je 2017. godine, te je u toku izvođenje radova na objektu.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Krajem oktobra 2017. godine završena je prva faza izgradnje Osnovne škole u sarajevskom naselju Šip.

Projekat izgradnje škole zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Kako je saopšteno u junu 2019. godine “na ime finansiranja izgradnje objekta osnovne škole na Šipu, prema odredbama potpisanog aneksa, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će iz budžeta za 2019. godinu izdvojiti 500.000 KM, a Općina Centar 1.056.562 maraka.”

Kako je izjavio Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je rekako kako je ovo “jedan od najvažnijih projekata koji će unaprijediti kvalitet života građana Mjesne zajednice „Betanija-Šip“”, a da se okončanje radova može očekivati krajem 2020. godine.

Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija koja se vraća trostruko. Zadovoljni smo sa ovim što vidimo na terenu. U narednih petnaestak dana očekujemo okončanje tenderske procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju bloka C. Užurbano radimo, a siguran sam da će ova finansijska dinamika Općine i Kantona rezultirati okončanjem radova do kraja naredne godine.”

Nedžad Ajnadžić, 03.06.2019.

Ajnadžić je u julu 2020. godine, skupa sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anisom Krivićem posjetio gradilište škole na Šipu.

Pomoćnica načelnika za urbanizam i zaštitu okoliša Amela Landžo, koja vodi projekat u ime Opštine Centar, tom prilikom je istakla da su završeni grubi građevinski radovi, te je jednim dijelom završeno postavljanje potrebnih instalacija. Prema njenim riječima, trenutno se radi na vanjskom uređenju, a nakon toga će uslijediti fini radovi.

Do sada smo utrošili oko šest miliona KM, od čega je Općina izdvojila nešto više od tri miliona, a nadležno ministarstvo ostatak.

Amela Landžo, 15 juli 2020.

Govoreći o projektu, Ajnadžić je istakao da će lokalno stanovništvo dobiti jedno od “najmodernijih zdanja” koje će objediniti predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Rekao je i da bi radovi na ovom projektu trebali biti okončani do kraja godine.

Vrijednost ovog projekta je nešto više od devet milion KM i naše ambicije su da ovaj projekat sa radovima okončamo do kraja ove kalendarske godine. Bilo bi dobro da nadležno ministarstvo obezbjedi najmanje milion KM rebalansom kantonalnog budžeta. Ukoliko prodamo objekat u kojem je smještena Ambasada Austrije u BiH, inicijativu koju smo uputili na Općinsko vijeće Centar, raspoloživa sredstva ćemo usmjeriti za potrebe osnovnog i predškolskog obrazovanja što iznosi oko tri miliona KM. Također smo prema Vladi FBiH kandidovali pet projekata, među kojima je i ovaj, za odobrenje dva miliona KM što će nam značajno olakšati završetak ovog projekta.

Nedžad Ajnadžić, 15. juli 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!