Djelimično ispunjeno

Izgradnja objekata infrastrukture (vodovod i kanalizacija, elektromreža, rasvjeta)

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Ekonomski, socijalni, politički ciljevi ne daju odgovore na sva pitanja, već ukazuje samo na najbitnije pravce djelovanja i vođenje osnovnih akcija i aktivnosti, kao i viđenje načina rješavanja niza prioritetnih pitanja i zadataka, i to:- izgradnja objekata infrastrukture (vodovod i kanalizacija, elektromreža, rasvjeta);

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka RS (poglavlje Životna sredina), dužina vodovodne mreže se svake godine povećava (izuzetak je bila samo 2014. godina), što se nastavilo i u ovom mandatu. Sa druge strane, prema podacima Zavoda za statistiku RS, javni vodovodi su u 2016. godini zahvatili ukupno 94 705 000 m³ vode, što je za 1,2% manje nego u 2015. godini, a ukupna količina isporučene vode manja je za 1,1% u poređenju sa prethodnom godinom. Ukupni gubici u vodovodnoj mreži iznosili su 40 939 000 m³ ili 43,2% od ukupno zahvaćene vode.

 

Na sjednicama Vlade RS zabilježene su sljedeće aktivnosti vezane za ovo obećanje:

Na 5. sjednici (28.01.2015.) Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta kišne kanalizacione mreže u Modriči. Vlada RS usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta “Rekonstrukcija vodovodnog i kanalizacionog sistema u opštini Nevesinje”. Na 14. sjednici (01.04.2015.), Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju  o Projektu “Vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj” i saopštila da je ovaj projekt najbolje ocijenjen od strane Evropske investicione banke i EU u BiH, te da su Supsidijarni sporazumi o prenosu kreditnog zaduženja između Vlade Republike Srpske i opština potpisani sa 23  opštine, a da se realizuju investicije/radovi  u 16 opština. Ovaj projekat započet je u prethodnom mandatu.

Na 28. sjednici (02.07.2015.) Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između grada Bijeljina, Ministarstva finansija Republike Srpske, Evropske banke za obnovu i razvoj i Holandske agencije za razvoj infrastrukture u cilju saradnje i koordinacije u pogledu realizacije Projekta Bijeljina faza II – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže.

 

Na ​7. sjednici Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske (22.07.2015.) je odlučeno da se 196.000 KM stavi na raspolaganje za projekte sanacije vodovoda u Zvorniku i sanaciju Centra za kulturu u opštini Čelinac.

 

Na 69. sjednici  (13.04.2016.) Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Projektu “Vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj”.​Na 114. sjednici Vlade Republike Srpske (02.03.2017.) data je saglasnost za realizaciju projekata “Vodovod i kanalizacija u opštini Bileća” u vrijednosti od 5.000.000 eura, i za realizaciju projekta “Rekonstrukcija vodovoda u opštini Petrovo”u vrijednosti do 1.532.000 eura. Za oba projekta je predviđeno da se djelimično finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (2.500.000 i 762.000 eura), a dijelom iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća ovih opština.

Na 127. sjednici (31.05.2017.) Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Projektu “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj” koji se sprovodi se u 26 opština kreditom Evropske investicione banke. U prethodnom periodu u vodovode i kanalizaciju investirano je više od 71 miliona KM, od čega 44 miliona KM kredita Evropske investicione banke i 27 miliona KM granta EU i Švedske razvojne agencije (SIDA).

Na 159. sjednici Vlade Republike Srpske (11.01.2018.) data je saglasnost za realizaciju projekta “Dogradnja vodovodnog sistema opštine Gacko”, procijenjene vrijednosti 2.550.000 evra, koji bi se finansirao sa 1.275.000 evra kreditnih sredstava Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbjedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća Opštine. Data je saglasnost za potpisivanje supsidijarnog sporazuma o kreditnom zaduženju između Vlade Republike Srpske i Opštine Gacko. Na 163. sjednici (08.02.2018.) Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju finansiranja za projekat “Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Buna-Hodbina u Mostaru”, iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Procijenjena vrijednost projekta je do 245.383,00 KM, od čega se donatorskim sredstvima Vlade Republike Srbije finansira do 195.583,00 KM, a obezbjeđenje preostalog iznosa do procijenjene vrijednosti Projekta u nadležnosti je grada Mostar.

 

Druge aktivnosti Vlade RS na ispunjavanju ovog obećanja (elektromreža, rasvjeta) nisu zabilježene.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!