Nije započeto

Izgradnja mosta preko Drine prema Tjentištu

Partije: SNSD | Oblasti: Ekonomija

Tokom predizbornog skupa u Foči, održanog 5.9.2022, Milorad Dodik najavio je skoru izgradnju mosta preko Drine prema Tjentištu:

“Uložit ćemo ovdje u Foču. Po onome što sam ja mogao sad da saberem, samo u ovim godinama koje dolaze to je preko milijardu maraka. Buk Bijela, Paunci, Foča. Izgradnja puta prema Šćepan polju, prvih 40 miliona već odobreno, počeli smo danas dio ove trase koja košta 12 miliona, to će biti magistralni put, to neće biti krpanje i neće biti zasipanje rupa, nego kompletna nova trasa. Počet će za 30 dana najviše počet će da se gradi most preko Drine koji će biti spojna tačka sa novom komunikacijom prema Tjentištu i dalje prema Hercegovini”.

Izvor: Milorad Dodik, predizborna tribina Foča, 5.9.2022.

Milan Dakić, v.d. direktora Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske” u novembru 2023. godine, govoreći o izvođenju radova i projektovanja za izgradnju nove trase puta Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine, naveo je da je, prema idejnom rješenju, nova trasa dugačka 12 kilometara sa novim mostom preko rijeke Drine u dužini od 400 metara i novim mostom preko rijeke Sutjeske u dužini od 100 metara.

Ugovorena vrijednost radova je oko 36 mil KM. Ugovoreni rok za projektovanje je 120 kalendarskih dana i 36 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Prema ugovoru ključ u ruke, izvođač je pri kraju sa izradom projektno-tehničke dokumentacije. Po izradi revizije i naše saglasnosti na projekat, izvođač je spreman u punom kapacitetu sa ljudstvom i sredstvima za otpočinjanje radova.”

Milan Dakić, 23.11.2023.

Na Istinomjerov upit o aktivnostima vršenim radi ispunjenja ovog obećanja, iz Ministarstva saobraćaja i veza RS naveli su da je Vlada Republike Srpske, u prethodnom mandatu, donijela Odluku broj: 04/1-012-2-918/22 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 30/22) kojom je dala saglasnost da Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka realizuju investiciju/prioritetni projekat „Projektovanje i izgradnja nove dionice puta MI –109 Gacko – Foča, dionica Tjentište – Brod na Drini, poddionica od Tjentišta do Kosmana, uključujući most na rijeci Drini“. 

Ovom odlukom je predviđeno da će se sredstva neophodna za finansiranje ove investicije/prioritetnog projekta obezbijediti iz Programa javnih investicija Republike Srpske za 2022. i 2023. godinu. 

Kako je rečeno za Istinomjer provedena je javna nabavka, te je 29.11.2022. godine zaključen Ugovor o projektovanju i izgradnji ovog puta sa grupom izvođača koju predstavlja „Mrkonjićputevi“ d.o.o. Mrkonjić Grad u vrijednosti 36.600.000 KM. Rok za izradu projektne dokumentacije je 120 kalendarskih dana, a rok za izvođenje radova je 36 mjeseci od dana uvođenja u posao.  

“Prema planu rada JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka za 2023. godinu planirana je realizacija ovog projekta u vrijednosti 5.110.425 KM, navode iz ovog ministarstva. Izvođač radova sa projektantima je već predstavio nove varijante za most preko rijeke Drine i za trasu magistralnog puta prvog reda MI – 109 poddionica Tjentište – Brod na Drini. U završnoj fazi je izrada projektno-tehničke dokumentacije i nakon revizije iste može se početi sa radovima. Izvođač radova se aktivno priprema za početak radova”, navedeno je Istinomjeru u odgovoru iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Ministar Čubrilović za RTRS 28.12.2023. godine je naveo da su u toku pregovori sa Svjetskom bankom od kojih bi veći dio bio iskorišten za izgradnju putnog pravca Foča – Šćepan Polje, a jedan dio za rehabilitaciju putne mreže.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!