Djelimično ispunjeno

Izgradnja kanalizacijskih kolektora

Opštine: Široki Brijeg

Projekt izgradnje kanalizacije – pet kanalizacijskih kolektora na urbanom području

Obrazloženje

Projekt WATSAN FBiH pokrenut je da bi se odgovorilo na zahtjeve općina iz Federacije BiH za poboljšanje vodoopskrbe i stanja u javnom zdravstvu, kao i na zahtjeve za smanjenje zagađenja voda, što bi se postiglo prikupljanjem i prečišćavanjem otpadnih voda koje se trenutno bez bilo kakvog tretmana puštaju direktno u okoliš. Svrha Projekta je da se finansiranjem iz raspoloživih izvora (kredit EIBa, grant sredstva i vlastito učešće općina) osigura implementiranje mjera koje će poboljšati infrastrukturu i usluge kojima se osigurava adekvatna (kvalitativno i kvantitativno) vodoopskrba i odvodnja (prikupljanje i prečišćavanje) otpadnih voda u općinama uključenim u Projekt.

Općine koje su zadovoljile osnovne uslove za učešće i tom prilikom uključene u Projekt su općine Usora, Doboj Jug, Široki Brijeg, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa i grad Mostar.

Široki Brijeg nema prečistač voda već 20 godina, novi kanalizacijski sistem Širokog Brijega je projektiran kao razdjelni sistem. Projektom je planirano pet zona kolektora, nazvanih A, B, C, D i E. Ukupna dužina svih kolektora otpadnih voda je 61.339 m, a promjeri fekalnih vodova su od 250 do 500 mm. Ovim projektom je predviđeno izgraditi preostale dijelove kolektora A i B, kolektor C, te prioritetne dijelove kolektora D i E.

Općina Široki Brijeg do sada je potpisala ugovore za izgradnju kanalizacijskog kolektora “B” – l. faza, izgradnju kanalizacijskog kolektora - Zona B II, projektiranje izvedbenog projekta kolektora "A" i "C", te izgradnju kanalizacijskog kolektora „C“.

Izgradnja kanalizacionog kolektora “B” - I. faza završena je krajem 2014. godine.

Početkom mjeseca maja 2016. godine završeni su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora "B" – II. faza u gradskim područjima Oklaji i Njivice. U toku su radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora „C“.

Izvor: Program HDZ BiH "Zajedno možemo više"

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!