U progresu

Izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne kanalizacione mreže

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne kanalizacione mreže u skladu sa godišnjim planovima investiranja u ovu oblast. Projekti se realiziraju uz saglasnost KJKP ViK, koji upravlja mrežom, pri čemu Općina ne može samostalno određivati dinamiku realizacije projekata.

Obrazloženje

Tokom prve i druge druge godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Općina Novi Grad Sarajevo je tokom 2021. godine provodila brojne aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže na području ove lokalne zajednice, koje su nastavljene i u 2022. godini. 

Foto: Općina Novi Grad Sarajevo

U Ulici Amira Krupalije, početkom maja 2021. godine počeli su radovi na uređenju više od dva kilometra kanalizacione mreže u vrijednosti većoj od milion KM, dok su u istom mjesecu počeli i radovi na Telalovom Polju, koji se odnose na gradnju primarne kanalizacione mreža za područje ulica Safeta Zajke i Kurta Schorka, dužine 250 metara. Rok za završetak radova previđen ugovorom bio je 30 dana.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar komunalne privrede KS Enver Hadžiahmetović potpisali su krajem maja 2021. godine sporazum za izgradnju vodovodne mreže u Ahatovićima  i separatne kanalizacije u Kodžinoj i Ulici Vejsila Čurčića. Ukupna vrijednost oba projekta, koje su zajedno finansirali resorno kantonalno ministarstvo i Općina, iznosi više od milion KM.

Kako su informisali iz Općine Novi Grad Sarajevo krajem maja 2021. godine, u naselju Heroja Sokolje završena je izgradnja separatne kanalizacione mreže u dužini od oko 150 metara od spoja sa Ulicom Safeta Zajke.

U septembru 2021. godine izvršen je izbor izvođača radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u Ulici Safeta Ahmetspahića, a izvođač je u oktobru 2021. godine izabran i za izgradnju oborinske kanalizacione mreže u ulicama Mihaljevska i Ranovačka. 

U okviru izgradnje kanalizacione mreže i rekonstrukcije puta u Ulici Numan paše Ćuprilića, izbor izvođača radova izvršen je krajem decembra 2021. godine.

Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu usvojen je krajem 2021. godine, a u njemu  je za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže predviđen iznos veći od tri i po miliona KM. Iz Općine Novi Grad Sarajevo naveli su da je, između ostalog, planirana izgradnja kanalizacione mreže u ulicama Safeta Ahmetspahića, Mihaljevska, Ranovačka i Radenka Abazovića.

Općina Novi Grad je početkom februara 2022. godine izvršila izbor izvođača radova na izgradnji kanalizacione mreže u Ulici Radenka Abazovića.

U aprilu 2022. godine zabilježene su sljedeće aktivnosti:
U ulici Safeta Ahmetspahića počela izgradnja separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcija vodovodne mreže;
Završena izgradnja separatne kanalizacione mreže u Kodžinoj ulici, u toku pripremni radovi za asfaltiranje ceste;
Nakon izgradnje separatne kanalizacione mreže, asfaltirana ulica Kodžina u MZ “Švrakino Selo II”.

Ugovor za izvođenje radova u vrijednosti većoj od pola miliona KM, kojim će biti izgrađena nova separatna vodovodna i kanalizaciona mreža i fekalna i kišna kanalizacija na području mjesne zajednice Dobrinja A, potpisan je početkom februara 2022. godine. Nakon toga bi, kako je saopćeno, trebala uslijediti rekonstrukcija stare dotrajale vodovodne mreže. 

Nakon što je u ulici Senada Poturka Senčija u MZ „Dobrinja A“ izgrađeno blizu kilometar nove vodovodne i separatne kanalizacione mreže, uslijedili su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice dužine 450 metara pored Sportsko – rekreacionog centra sa bazenima Dobrinja, saopćeno je krajem avgusta 2022. godine.

Nacrtom budžeta za 2023. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodovodne i kanalizacione mreže planirano je 3.565.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!