U progresu

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta kroz godišnje programe prioriteta koje na prijedlog Savjeta mjesnih zajednica donosi Općinsko vijeće.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić potpisao je 13.7.2023. s predstavnicima izvođača radova četiri okvirna sporazuma i tri ugovora o realizaciji infrastrukturnih i komunalnih projekata na području općine Novi Grad Sarajevo. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici izvođača radova, firme MG BH d.o.o. Sarajevo, Orman d.o.o. Kiseljak, SES d.o.o. Sarajevo, AME d.o.o. Breza, Grakop d.o.o. Kiseljak, Harysco d.o.o Sarajevo i Dinalsa d.o.o. Sarajevo.

Tom je prilikom je potpisan okvirni sporazum s firmom Orman d.o.o. Kiseljak i MG BH d.o.o. Sarajevo za rekonstrukciju, održavanje, popravku ulica lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova koji obuhvata 40 ulica na području općine Novi Grad Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova za oba programa (LOT 1 i LOT 2) je 1.696.695,76 KM.

Kako je saopćeno iz Općine, u okviru radova vršit će se iskopi zemljanog materijala, ugradnja nasipa i priprema tamponske podloge, kao i postavljanje drenaže, ivičnjaka i slivnika, nivelisanje objekata za odvodnju te izgradnja potpornih zidova gdje je to potrebno, nakon čega će se raditi asfaltiranje ulica.

Pored toga, potpisan je i sporazum za izvođenje radova koji se odnose na prilaze sportsko-rekreacionim zonama. Jedna zona odnosi se na ulicu Višegradska, koja prilazi sportskoj zoni Park-šume Mojmilo, te obuhvata izgradnju parking prostora u podnožju brda Mojmila i prilaz novoizgrađenoj pješačkoj stazi koja polazi iz Ulice Safeta Hadžića.

Iz Općine dodaju da je planirana i izgradnja prilaza SRC “Zlatno polje” u naselju Sokolje na spoju ulica Numan-paše Ćuprilića i Senada Čolića, gdje će biti izvršeno asfaltiranje ulice i izrada parking prostora s oko 40 parking mjesta, dva parking mjesta za lica s invaliditetom, kao i prateća saobraćajna signalizacija i izgradnja javne rasvjete.

Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo je u februaru 2023. godine usvojilo Program sanacije lokalnih i nekategorisanih cesta u 2023. godinu, za čiju realizaciju je u budžetu planirano 2,1 milion KM. Iz Općine je saopćeno da je programom investicionog održavanja i rekonstrukcija cesta planirana sanacija i asfaltiranje 38 ulica na teritoriji općine. 

Krajem marta 2023. iz Općine je saopćeno da su u toku radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih cesta u sklopu LOT-2 Programa, što uključuje 15 lokalnih ulica, a ukupna vrijednost radova je 670.280 KM.

U septembru iste godine počela je realizacija programa rekonstrukcije, održavanja i popravke ulica i lokalnih puteva – LOT-1, čija je ugovorena vrijednost 844.354 KM, a kojim je obuhvaćeno 19 ulica na teritoriji Općine.

U oktobru 2023. godine iz Općine Novi Grad je saopćeno da će Programom investicionog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u ovoj godini biti sanirano 38 ulica, a ukupna vrijednost svih radova, koje finansiha Općina, je 1.696.695 KM.

U novembru 2023. godine završena je prilazana saoraćajnica i parking sa oko 40 parking mjesta u Parku šume Mojmilo.

I tokom 2021. i 2022. godine Istinomjer je zabilježio aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

  1. godina

U budžetu za 2021. godinu za rekonstrukciju, održavanje, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova izdvojeno je 7.328.000,00 KM.

Za rekonstrukciju, održavanje i popravku ulica, lokalnih puteva i trgova, Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila je 1,5 miliona KM. Za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta, trgova i mostova planiran je milion konvertibilnih maraka, dok je pola miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za ljetno održavanje cesta te obnovu i izradu saobraćajne signalizacije.

Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta, koji je usvojilo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 4. maja 2021. godine, planirano je asfaltiranje i sanacija 25 ulica, koje će se raditi na širem prostoru Novog Grada, kao i još 15 ulica s rezervne liste, što je ukupno 40 novogradskih ulica.

Kao i 2020. godine, i Programom za 2021. godinu, osim sanacije oštećenih cesta, asfaltirat će se i veliki broj ulica koje do sada nisu imale asfalt, a bit će nastavljeni i projekti sanacije i proširivanja naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz.

U martu je javnost obaviještena da je u naselju Zabrđe u toku rekonstrukcija i sanacija Ulice Avde Palića, glavne saobraćajnice u ovom naselju, kojom se odvija javni gradski prevoz. Saobraćajnica je od izuzetnog značaja za ovo gusto naseljeno područje općine Novi Grad, bila je značajno oštećena zbog saobraćanja kamiona prema gradskoj deponiji i kao takva predstavljala je veliki problem za odvijanje javnog gradskog saobraćaja. Naročito je bio oštećen gornji dio ulice, gdje je u prethodnim godinama urađena temeljita rekonstrukcija oko 1.400 metara saobraćajnice.

U naselju Dobrinja, u Ulici Lava Tolstoja kod kružnog toka, izgrađen je parking kapaciteta oko 65 mjesta za parkiranje. Radovi su dio projekta sanacije i proširivanja servisnih saobraćajnica s izgradnjom novih parking površina, kojima se reorganizira unutrašnji saobraćaj u naselju Dobrinja.

U martu je javnost obaviještena da se privodi kraju asfaltiranje Ahatovićke ulice i Ulice Avde Palića, glavnih saobraćajnica u Dobroševićima i Zabrđu.

U aprilu je načelnik Semir Efendić potpisao ugovor s izvođačem radova za rekonstrukciju gornjeg dijela Ulice Adema Buće.

U maju je javnost obaviještena da je u toku rekonstrukcija i proširivanje ulaza u ulicu Numan-paše Ćuprilića, a u junu je saopćeno da je nakon izgradnje nove vodovodne mreže, asfaltirana Ulica Atifa i Muradifa Omerspahića u Buća Potoku, kao i da je proširen ulaz u Naselje heroja Sokolje izgradnjom treće isključne trake i trotoara, čime je omogućena bolja saobraćajna komunikacija.

U oktobru je saopćena informacija o rekonstrukciji i proširenju Ulice Rasima Turkušića u naselju Švrakino Selo.

2022. godina

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo danas je održalo 13. radnu sjednicu, na kojoj je usvojilo osamnaest razmatranih tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojen je Program rekonstrukcije, održavanja, popravke ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova na području Općine Novi Grad za 2022. godinu, za čiju realizaciju je u Općinskom budžetu planiran iznos od 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Od toga je za rekonsrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova planiran 1,1milion konvertibilnih maraka, a za ljetno održavanje cesta, nabavku repromaterijala za sanaciju udarnih rupa na lokalnim cestama, obnovu i izradu saobraćajne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim cestama, kao i održavanje potapajućih stubića za zaštitu pješačkih zona na trgovima izdvjeno pola miliona konvertibilnih maraka. Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta, planirano je asfaltiranje i sanacija 36 ulica, koje će se raditi na širem prostoru Novog Grada.

Saopćenje ONGS, 31.3.2022.

Tokom 2022. godine zabilježene su sljedeće aktivnosti o kojima je Općina Novi Grad Sarajevo izvijestila na zvaničnoj web stranici:

– za zimsko održavanje cesta, pješačkih zona, trotoara i stepeništa Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila  690.000 KM;
– Općinsko vijeće Novi Grad usvojilo Program investicionog održavanja lokalnih cesta; izdvojeno 1,6 miliona KM;
– juni 2022. godine: sanacija i proširenje Ulice Briješće Brdo s izgradnjom trotoara;
– započela realizacija LOT-a 2 koji obuhvata sanaciju 15 ulica na području općine Novi Grad;
– asfaltirane Doljanske i Šehidske ulice u Dobroševićima;
– novi asfalt u Mihaljevskoj ulici u Dobroševićima;
– septembar 2022. godine: počinju sanacija i asfaltiranje još 17 ulica iz LOT-a 1 programa rekonstrukcije i obnove lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad;
– Asfaltiranje ulica Hameda Hodovića i Vladimira Preloga u MZ Dolac.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!