U progresu

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta kroz godišnje programe prioriteta koje na prijedlog Savjeta mjesnih zajednica donosi Općinsko Vijeće.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

U Budžetu za 2021. godinu za rekonstrukciju, održavanje, popravku ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova izdvojena su sredstva u iznosu od 7.328.000,00 KM.

Za rekonstrukciju, održavanje i popravku ulica, lokalnih puteva i trgova, Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg budžeta izdvojila je 1,5 miliona KM. Za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta, trgova i mostova planiran je milion konvertibilnih maraka, dok je pola miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za ljetno održavanje cesta, te obnovu i izradu saobraćajne signalizacije.

Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta, koji je usvojilo Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 4. maja 2021. godine, planirano je asfaltiranje i sanacija 25 ulica, koje će se raditi na širem prostoru Novog Grada, kao i još 15 ulica sa rezervne liste, što je ukupno 40 novogradskih ulica.

Kao i 2020. godine i Programom za 2021. godinu osim sanacije oštećenih cesta, asfaltirat će se i veliki broj ulica koje do sada nisu imale asfalt, a bit će nastavljeni i projekti sanacije i proširivanja naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz.

U martu je javnost obaviještena da su u naselju Zabrđe u toku radovi na rekonstrukciji i sanaciji ulice Avde Palića, glavne saobraćajnice u ovom naselju, kojom se odvija javni gradski prevoz. Saobraćajnica je od izuzetnog značaja za ovo gusto naseljeno područje općine Novi Grad, bila je značajno oštećena, zbog saobraćanja kamiona prema gradskoj deponiji i kao takva predstavljala je veliki problem za odvijanje javnog gradskog saobraćaja. Naročito je bio oštećen gornji dio ulice, gdje je u prethodnim godinama urađena temeljita rekonstrukcija oko 1.400 metara saobraćajnice.

U naselju Dobrinja, u ulici Lava Tolstoja kod kružnog toka, izgrašen je parking kapaciteta oko 65 mjesta za parkiranje. Radovi su dio projekta sanacije i proširivanja servisnih saobraćajnica sa izgradnjom novih parking površina, kojima se reorganizira unutrašnji saobraćaj u naselju Dobrinja.

U martu je javnost obaviještena da se privodi kraju asfaltiranje Ahatovićke i ulice Avde Palića, glavnih saobraćajnica u Dobroševićima i Zabrđu.

U aprilu je načelnik općine Semir Efendić potpisao ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju gornjeg dijela ulice Adema Buće.

U maju je javnost obaviještena da je u toku rekonstrukcija i proširivanje ulaza u ulicu Numan – paše Ćuprilića, a u junu je saopćeno da je nakon izgradnje nove vodovodne mreže, asfaltirana ulica Atifa i Muradifa Omerspahića u Buća Potoku kao i da je proširen ulaz u Naselje heroja Sokolje izgradnjom treće isključne trake i trotoara čime je omogućena bolja saobraćajna komunikacija.

U oktobru je saopćena informacija o rekonstrukciji i proširenju ulice Rasima Turkušića u naselju Švrakino Selo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!