Nije započeto

Izgradnja etažnih garaža na postojećim parkinzima

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Izgradnja etažnih garaža na postojećim parkinzima kroz javno – privatno partnerstvo. Uslov za realizaciju ovog projekta je prenos nadležnosti nad saobraćajem u mirovanju sa Kantona na općine, što je obaveza iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, koju Kanton Sarajevo još nije realizirao.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

U Budžetu Općine Novi Grad za 2023. godinu, za izgradnju javne garaže u naselju B-Faza (sufinansiranje) planirano je 600.000 KM.

Više informacija tokom 2022. godine nije bilo moguće pronaći.

Krajem jula 2021. godine je saopćeno da više od 5.000 građana od Vlade KS traže hitno rješavanje problema korištenja javnih garaža na Saraj – Polju i Dobrinji.

Nakon zbora građana MZ “Saraj – Polje”, u pet mjesnih zajednica provedeno je potpisivanje peticije građana za rješavanje problema saobraćaja u mirovanju u općini Novi Grad i korištenja javnih garaža u naseljima Saraj – Polje i Dobrinja, kojima upravlja Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad”, a koje nisu dovoljno iskorištene zbog visoke cijene zakupa i lošeg održavanja.

Provođenje peticije putem mjesnih zajednica trajalo je mjesec, od 07.06. do 08.07. 2021. godine, a prikupljeno je ukupno 5.456 potpisa stanovnika ovih mjesnih zajednica, gdje ima ukupno 12.365 stambenih jedinica u zgradama kolektivnog stanovanja. To znači da je blizu 50 posto stanovnika ovih naselja potpisalo peticiju, što je izuzetno veliki procenat, ako u obzir uzmemo činjenicu da veći broj stanovnika u vrijeme prikupljanja potpisa nije zatečen na kućnoj adresi, kao i da veći broj starijih stanovnika ne posjeduju motorno vozilo.

Peticijom građani od Vlade Kantona Sarajevo i resornih ministarstava traže smanjenje cijena zakupa na gornjim nenatkrivenim etažama garaža, hitan početak ulaganja u objekte garaža u koje se od rata do danas nije uložila niti jedna konvertibilna marka, te da ukoliko to nisu u mogućnosti, upravljanje nad garažama prenesu na Općinu, jer je stanje objekata očajno, a gornje etaže garaža uglavnom neiskorištene.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!