Neispunjeno

Izgradnja autoputa od Doboja do granice sa Hrvatskom

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS zahtijeva intenzivniji i ravnomjerniji razvoj putem velikih infrastrukturnih projekata:

(…) izgradnja autoputa od Doboja do granice sa Hrvatskom, dio koridora 5c.To podrazumijeva:- višegodišnje planiranje kapitalnih investicija u republičkom budžetu,- prelazak na višegodišnje planiranje kapitalnih investicija u okviruZakona o budžetu, kako bi se omogućilo da se planirane investicijeefektivnije realizuju u praksi,- da sadašnji sistem finansiranja ne koči i ne usporava realizacijukapitalnih investicija koje su planirane u budžetu, jer komplikovani sistemtenderskih procedura često ne omogućava da se one realizuju u jednoj budžetskojgodini, pa se neiskorišćena sredstva po pravilu prelivaju u tekućupotrošnju, umjesto da se iskoriste za kapitalne investicije.

Resorno ministarstvo je 7.4.2015 objavilo da je u dugoročnom planu izgradnja mreže autoputeva, kao što je autoput Doboj – Vukosavlje na Koridoru “Pet ce”, Banjaluka – Split, te Banjaluka – Prijedor i Brčko – Bijeljina.

Na 117. sjednici  (23.03.2017.) Vlada RS upoznala se sa Inicijativom za kreditnim zaduženjem u svrhu finansiranja radova na prvoj fazi Koridora Vc, od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) i dala saglasnost za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u cilju kreditnog zaduženja. U decembru 2017 potpisan je ugovor o odobrenju kreditnih sredstava sa EBRD za izgradnju prve faze Koridora Vc u RS, u vrijednosti od 70 miliona eura. Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje na 173. sjednici (19.04.2018.). Cilj Projekta je izgradnja dvije petlje na auto-putu Johovac (Tovira) i Rudanka (Kostajnica), dionice auto-puta u dužini od 6,1 km između te dvije petlje i prilaznog puta sa dvije trake dužine oko 1 km, za povezivanje sa postojećim magistralnim putem M17 Banja Luka – Doboj, uključujući most preko rijeke Bosne.

Na 156. sjednici (14.12.2017.) Vlada Republike Srpske je razmatrala i dala saglasnost na potpisani Memorandum o razumijevanju između Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka i “China Jingxi corporation for international economic and technical cooperation” za saradnju  na izradi projektne dokumentacije  i izgradnji autoputa Vukosavlje-Brčko.

Na 167. sjednici (08.03.2018.) data je saglasnost na zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Srpske, JP “Autoputevi Republike Srpske” i kineske kompanije Sinochem Capital Co,  kako bi se istražila mogućnost zajedničkog projekta izgradnje dionice autoputa Vukosavlje-Doboj u dužini od 40 km u Republici Srpskoj.

U julu 2018. godine, Narodna skupština RS je usvojila Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor “Pet ce” kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta “9. januar” Banja Luka – Doboj.

U julu 2018, U okviru samita “16+1” u Sofiji, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić i direktor Javnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” Dušan Topić potpisali su Protokol o saradnji u vezi Projekta autoputa Vukosavlje-Doboj i Vukosavlje-Brčko, kao dijela mreže autoputeva na teritoriji Republike Srpske, koji je potpisan sa kineskim kompanijama “Sinochem Capital CO Ltd” i “Chinaorient Asset Managmenet (International) Holdings Limited”.

Topić je najavio početak gradnje prve dionice od 7 km na Koridoru Vc na proljeće 2019. godine, te je rekao da su u toku pripreme sa EBRD za drugu dionicu Koridora VC,  dodatnih 5,6 kilometara od petlje Kostajnica prema jugu, za koju se potpisivanje ugovora očekuje u maju 2019. godine.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je 24.08.2018.  da je RS dobrim dijelom završila eksproprijaciju zemljišta za prvu fazu koridora Vc od Johovca do Rudanke u dužini od šest kilometara, uključujući izgradnju dvije petlje. Trninić je naveo da ta prva faza predstavlja nastavak izgradnje autoputa Banja Luka – Doboj, kao i da je vrijednost radova 70 miliona KM i rekao da su u toku pregovori sa kinskim konzorcijumom zaisteresovanim da pod koncesijom grade autoputa na Koridoru Vc od Doboja do Vukosavlja, i za gradnju autoputa od Koridora Vc  u Vukosavlju do Brčkog.

U Republici Srpskoj ne postoji “Zakon o budžetu”. Dokument kojim je propisan način planiranja i struktura budžeta jeste Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske, dok se izvršenje usvojenog budžeta reguliše Zakonom o izvršenju budžeta koji se svake godine usvaja zajedno sa Budžetom.

U aktuelnom mandatu Vlade RS, Zakon o budžetskom sistemu RS mijenjan je tri puta, u 2014, 2015. i 2016. godini, ali se nijedna intevencija nije odosila na planiranje kapitalnih investicija.

Izmjenama iz 2014. promijenjen je način oporezivanja određenih dobara tako da su prihodi preusmjereni na novoosnovani Fond solidarnosti dok su izmjene iz 2016. godine, vratile ove članove zakona u oblik kakav su imali prije izmjena iz 2014. Izmjene iz 2015. godine odnose se na uvođenje sistema PIO u trezorsko poslovanje, to jest prebacivanje isplate penzija iz Fonda PIO RS u Budžet RS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!