U progresu

Izgrađeni kanalizacioni sistemi u mjesnim zajednicama po planu prioriteta

Opštine: Gračanica

Izgrađeni kanalizacioni sistemi u mjesnim zajednicama po planu prioriteta.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Dolaskom 2023. godine i usvajanjem budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu stvoreni su uslovi za realizaciju novih infrastrukturnih projekata na području grada Gračanica. Tako je na Grad Gračanica objavio da je u okviru projekata vodosnabdijevanja izgrađen dovodni cjevovod izvora „Birkovac“ – centralni rezervoar u iznosu od 23.521 KM te rezervoar od 150 m³ u Donjoj Orahovici u iznosu od 201.157.28 KM.

U MZ Škahovica, izgrađeni su dovodni cjevovodi i razvodne mreže sa pratećim objektima (šahtovi, zračni ispusti, signalni kablovi) i izgrađen je vodovodni sistem (Gornja zona, faza I). Iznos navedenih radova bio je 133.683 KM.

Također, izgradnjom pumpne stanice Malešići osigurano je vodosnabdijevanje MZ Malešići, MZ Babići te MZ Škahovica. Izgradnja pumpne stanice koštala je 156.780 KM, dok je izgradnja vodovodnog sistema u MZ Škahovica (Gornja zona, faza I) koštala 59.085 KM.

Na sastanku održanom 8.9.2023. godine između gradonačelnika Helića sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem razgovaralo se o više kapitalnih i infrastrukturnih projekata koji bi trebali biti implementirani na području grada. Riječ je o projektima za koje je potrebna podrška Vlade Tuzlanskog kantona, a između ostalih, razgovaralo se i o vodosnabdijevanju u MZ Lendići.

Na službenoj web stranici Grada Gračanica objavljena je informacija da će 12.10.2023. godine započeti projekat zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom „Izrada Glavnog strateškog plana razvoja vodovoda na području grada Gračanice“. 

Glavni cilj projekta je izrada strateškog plana za razvoj vodovoda na području grada Gračanice koji će uključivati sve MZ. Projekat finansira Vlada Republike Češke putem Češke razvojne agencije bespovratnim sredstvima u iznosu od 700.000 KM. Njegova realizacija će biti u periodu 2023. – 2024. godine. Implementator projekta je kompanija „ELKOT Brno“ iz Češke u saradnji sa „Zavodom za vodoprivredu“ iz Sarajeva. U sklopu projekta bit će izrađene kompleksne analize uzoraka vode, koje uključujući i utvrđivanje prisutnosti raznih vrsta pesticida, sa svih izvora vode na području grada Gračanice. Ugovor o početku projekta potpisan je 12.10. 2023. godine.

Na održanoj radionici 14.11.2023. godine o odgovornosti jedinice lokalne samouprave za pružanje vodnih usluga, vođena je diskusija u smjeru zakonskog okvira jedinice lokalne samouprave za pružanje vodnih usluga, obaveza JLS po pitanju vodnih usluga, obezbjeđivanja uređenih vodovodnih sistema na području cijelog grada te izazova s kojima se Grad Gračanica i JP „Vodovod i kanalizacija“ susreću na tom putu.

Tom prilikom zaključeno je da je potrebno napraviti dugoročni plan o rješavanju navedenog pitanja, pri čemu će na osnovu zajedničkog rada svih relevantnih institucija nastati uređeni vodovodni sistemi kako za užu jezgru grada tako i za mjesne zajednice.

Na kraju su predložene mjere i preporuke za JLS odnosno šta je neophodno preduzeti u što kraćem periodu.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da svake godine se iz Budžeta Grada Gračanice i grant sredstva koja se obezbijede iz ekoloških fondova i vodnih naknada, obezbjeđuju sredstva za izradu oborinske i fekalne kanalizacije na području Grada Gračanica.

U 2023. godini završeni su radovi na izgradnji kanalizacije za odvodnju oborinskih voda na lokacijama Sočkovački put, i Derva, MZ Gračanica, ukupne vrijednosti 43.529,85 KM,  te izgradnji fekalne kanalizacije na lokaciji Šabuša-Drijenča, MZ Gračanica, u naselju Karići, MZ Vranovići i naselju Guvna, MZ Donja Orahovica u ukupnoj vrijednosti od 59.554,20 KM. Tokom 2023. godine ugovoreni su radovi na izgradnji kanalizacije od nove autobuske stanice do kolektora kod Olimpa, ali isti nisu realizovani zbog neriješenih imovinskih odnosa na jednom dijelu dionice.

Dana 31.8.2022. godine započeli su radovi na realizaciji projekta “Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog sistema u MZ Donja Orahovica”, rekonstrukcija postojeće pumpne stanice i potisni i povratni cjevovod od rezervoara Donji Bajići do rezervoara Gornji Bajići u duzini oko 550 metara.

Na zvaničnoj stranici Grada Gračanica kao aktuelni projekti pored ostalih se navode zaštita desnog kolektora kroz regulaciju korita rijeke Sokoluše u vrijednosti od 400.896,99 KM, te nastavak izgradnje kanalizacionih kolektora na području Općine Gračanica čiji je cilj izgradnja sekundarnih kolektora i žabljih poklopaca. 

Vrijednost ovog projekta je 683.802,43 KM a isti je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 200.000,00 KM, te kreditom Evropske investicijske banke u visini od 384.446,52 KM.

Na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, 6.8.2021. godine, javnost je obaviještena da je Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 3.8.2021. godine, donijela odluku o izdvajanju  878.232,09 KM, a u okviru Programa utroška sredstava vodnih naknada iz oblasti vodoprivrede za 2021.godinu.

Projekti koje je Vlada TK odobrila su :

– Izgradnja regulacije korita rijeke Sokoluše na dionici Most Lido – Most Etivaža u Gračanici – Faza III, grad Gračanica 200.000,oo KM;

– Izvođenje radova na unapređenju gradskog sistema vodosnabdijevanja i proširenja sistema za naselja Bijela Polja, Drafnići, Seljanuša i Gornja Lohinja, grad Gračanica 253.004,97 KM (završen projekat);

– Sanacija i rekonstrukcija rezervoara u MZ Soko (Izgradnja rezervoara), grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Snabdijevanje vodom MZ Škahovica sa vodovodnog sistema Babići- Malešići, grad Gračanica 109.000,oo KM;

– Izgradnja rezervoara Gornji Bajići MZ Donja Orahovica, grad Gračanica 50.000,oo KM;

– Izgradja vodovoda u MZ Rašljeva – faza III u Gračanici, grad Gračanica 99.600,oo KM;

– Izvođenje radova na obezbjeđenju dodatnih količina vode sa bunara IHBM3 za MZ-e: Malešići, Babići i Škahovica, grad Gračanica (faza I), 90.000,oo KM;

– Izvođenje radova na izgradnji dovodnog cjevovoda Rezervoar Srnice G. – PS Točak u MZ Buk, grad Gračanica 26.627,12 KM.

Grad Gračanica, 6.8.2021.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanice održanoj 30.9. 2021. godine primjena je k znanju Informacija o realizaciji projekata poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje sistema kanalizacione mreže na podruĉju Grada Graĉanica.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!