Djelimično ispunjeno

Ispunjavanje uslova za sticanje države kandidatkinje

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Spoljna politika

Europa je naš interes, naš dom i budućnost kao i interes cijele BiH i susjednih država. Inzistirati ćemo na ubrzanju ispunjavanja preduvjeta za stjecanje statusa države kandidatkinje i konačno punoga članstva BiH u Europskoj uniji. Smatramo kako je sljedeći četverogodišnji mandat dovoljan za stjecanje statusa države kandidatkinje i otvaranje pregovora s EU. Inicirati ćemo aktivnosti na svim razinama vlasti i zajedno s partnerskim političkim snagama raditi na donošenju nužnih odluka i suštinskih reformi koje vode ka ispunjavanju uvjeta za stjecanje statusa države kandidatkinje i otpočinjanje pregovora s Europskom unijom. HDZ BiH, čiji su članovi preko hrvatskoga državljanstva već danas građani Europske unije, kao članica asocijacije Europskih pučkih stranaka, najbrojnije grupacije u Europskom parlamentu, može biti katalizator toga prevažnoga cilja za nas i Bosnu i Hercegovinu.

Obrazloženje

Obećanje je djelimično ispunjeno u mandatu 2014-2018

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović je 15. februara 2016. predao aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Čović je aplikaciju predao holandskom ministru vanjskih poslova Bertu Koendersu jer ova zemlja predsjedava Evropskom unijom, te je tom prilikom izjavio kako je uvjeren da će BiH dobiti kandidatski status već naredne (2017.) godine. Kada je u pitanju mehanizam koordinacije, tu je situacija značajno komplikovanija. Naime, Odluka o sistemu koordinacije procesa EU integracija u BiH usvojena je na sjednici Vijeća ministara održanoj 26.1.2016, a u Službenom glasniku objavljena je 9.2.2016. godine, o čemu je javnost izvijestio “Klix”. Ono što je posebno problematično u cijeloj situaciji je činjenica da je Mehanizam koordinacije usvojen na sjednici za koju niko nije znao da se dešava ili da se dogodila, budući da o njoj ne postoji nikakav pisani trag u službenim kanalima informisanja javnosti od strane Vijeća ministara. No, tu se ne završava lakrdija oko mehanizma, budući da su sredinom marta održani pregovori o usvajanju već usvojegon mehanizma koordinacije između predstavnika države i entiteta. Mehanizam koordinacije je konačno usvojen u augustu 2016. godine. Pred kraj 2016. godine, 9. decembra, Bosni i Hercegovini je konačno uručen upitnik Europske komisije, koji je sljedeći korak ka pristupanju Europskoj uniji. Dakle, u proteklom periodu napravljeno je više koraka ka ispunjenju ovog obećanja, te je ono dobilo ocjenu u progresu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!