Ispunjeno manjim dijelom

Institucionalna borba protiv korupcije i organiziranog kriminala

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Usvajanjem strategije za prevenciju korupcije na državnom i entitetskim nivoima, kao i početkom provođenja, nije učinjen značajan iskorak u smislu institucionalne borbe protiv korupcije. Broj istraga koje su u Bosni i Hercegovini vođene protiv nekih od najviših dužnosnika javne vlasti pokazuju da u tužilaštvima postoji spremnost za suočavanje i sa najsloženijim oblicima koruptivnih krivičnih djela, ali većina procesa se završi oslobađajućim presudama. Prisutne su stalne opstrukcije u istragama, manjkavosti koje se ispoljavaju u dokaznom postupku pred sudovima i opća percepcija građana o raširenosti korupcije, pokazuju da još uvijek mnogo toga treba biti učinjeno da bi se na adekvatan način pristupilo borbi protiv ove društvene pošasti. Insistirat ćemo na snažnijoj borbi protiv svih oblika i vrste kriminala i korupcije sa ciljem efikasnog krivičnog gonjenja. Osigurat ćemo primjenu Zakona sprečavanju organiziranog kriminala i korupcije osiguranjem sredstava za posebne odjele sudstva i tužilaštva. Depolitizacijom i departizacijom sudstva i tužilaštva povećat ćemo efikasnost u borbi protiv kriminala i korupcije. U institucionalnom smislu, riješit ćemo zastoj oko uspostavljanja tijela za borbu protiv korupcije i sprečavanje sukoba interesa, što dovodi do toga da se predmeti sukoba interesa nosioca javnih funkcija ne istražuju.

Obrazloženje

U toku mandatnog perioda 2018-2022. godine, Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenu datog obećanja, te je obećanje na kraju mandata ispunjeno manjim dijelom.

Izvor: Izborni program 2018.

Ministarstva sigurnosti BiH tokom 2020. godine poduzelo je niz mjera s cilјem uspostavlјanja sistema videonadzora na graničnim prijelazima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH koja je održana 26. novembra 2020. godine.

U Informaciji koja je dostavljena Vijeću ministara BiH navodeno je da je “uspostavlјen integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prijelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije” te da je “ovaj sistem važan je za dalјnji rad Granične policije BiH i za smanjivanje mogućnosti koruptivnog djelovanja”.

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 14. jula 2020. godine razmatralo je Četvrto izvješće Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o monitoringu provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. i Akcijskim planom za njezino provođenje.

Prema Izvješću, ostvaren je određeni pomak u provođenju Strategije, ali realnost  stanja u BiH i percepcija korupcije zasjenjuju statističke pokazatelje njezinog provođenja. Tako je od ukupno predviđenih 226 aktivnosti njih 206 realizirano, od čega je 108 aktivnosti potpuno realizirano, 98 je djelomično, dok 20 aktivnosti nije realizirano. Strategija i prateći akcijski plan sadrže pet strateških ciljeva, 69 strateških programa i 226 aktivnosti razvrstanih u 15 različitih rokova.

Vijeće ministara BiH, 14.7.2020.

Inače, ovo izvješće je sačinjeno na osnovi raspoloživih informacija dostavljenih od provoditelja aktivnosti, neposredno provedenih aktivnosti Agencije, te tijela za sprečavanje korupcije u BiH, kao i drugih strateških partnera u implementaciji mjera i aktivnosti definiranih Strategijom i Akcijskim planom.  

Na 27. sjednici, održanoj 18.2.2021. godine, Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji ne sadrži poglavlje o inspekcijskom nadzoru. 

Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija s direktivama Evropske unije u ovoj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Predloženim zakonom, koji je pripremila Agencija za javne nabavke, modernizira se sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje.

Saopćenje, Vijeće ministara, 18.2.2021.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u drugom čitanju na 21. sjednici održanoj 15.6.2021. godine, a 27.7.2022. godine usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije o usaglašavanju teksta Prijedloga Zakona. Dom naroda PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH u prvom čitanju na 19. sjednici održanoj 01.07.2021. godine. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama usvojen je 15.6.2022. godine u drugom čitanju, te se čeka usaglašavanje identičnog teksta Prijedloga zakona.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH, Vijeće ministara je na 41. sjednici, održanoj 23.6.2021. godine, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Prijedlog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 23.6.2021.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH usvojen je u Predstavničkom domu PSBiH 9.3.2022. godine. Na sjednici Doma naroda održanoj 24.3.2022. godine, Prijedlog zakona nije dobio entitetsku većinu u prvom čitanju. Prijedlog zakona odbijen je u prvom čitanju u drugom krugu glasanja na sjednici Doma naroda održanoj 16.5.2022. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!