Djelimično ispunjeno

Infrastrukturno povezivanje Miljevića sa Opštinom

Opštine: Istočno Novo Sarajevo

Cilj je da vas infrastrukturno povežemo sa opštinom kroz više pravaca. Uradit ćemo to, vjerujte mi da ćemo spojiti kroz ova dva pravca Kozareviće sa Tilavom i ovaj dio Petrovića sa Tilavom.

Obrazloženje

U toku mandata načelnika obećanje je djelimično ispunjeno.

Izvor: Mjesna tribina SNSD Petrovići (27.09.2016.)

Asfaltiranje dijela saobraćajnice Tilava – Petrovići počelo je krajem jula 2017. godine. Radovi na dijelu ove saobraćajnice su od velikog značaja za mještane naselja Tilava i Petrovići, jer je dosadašnji makadamski put bio u izuzetno lošem stanju. Izvođač radova je preduzeće „Romanijaputevi“ a.d. Sokolac.

Radovi na trasiranju i uređenju lokalnog puta u naselju Kozarevići, počeli su 8. juna 2018. Uređenjem ovog lokalnog puta omogućava se brža i neposrednija komunikacija stanovnika ovog dijela opštine sa mjesnom zajednicom Toplik – Tilava, i ostalim dijelovima opštine. Radovi na postavljanju prvog sloja asfalta na rekonstruisanoj dionici ulice Vuka Karadžića, koja povezuje naselja Toplik i Tilava, počeli su u oktobru 2019. godine.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!