Započeto

Infrastruktura

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

“Izgradnja brojnih infrastrukturnih objekata,mostova autoputeva, tunela, nadvožnjaka, i gradnja nekih fabrika. To je dobar pravac razvoja RS.
Također, ulaganje u nove tehnologije. Opremanje Mup-a RS. Izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, završetak Univerzitetskog kliničkog centra sa modernom opremom. Tada će građani imati vrhunsku uslugu za liječenje i oporavak, a to je ono što dugujemo Republici Srpskoj.”

Obrazloženje

U prvih godinu dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor:

Prije svega je potrebno napomenut da je Vlada na prvoj sjednici 27. decembra 2018. godine Program javnih investicija RS-a. Prema Programu, u 2019. godini za javne investicije će biti izdvojeno 368.567.901 KM, u 2020. godini 247.730.930 KM, a u 2021. godini 59.090.965 KM, od čega 41,55% odlazi na industriju, energetiku i rudarstvo, 18,4% na zdravlje i socijalnu zaštitu…

Na trećoj sjednici 10. januara novoimenovana Vlada RS donijela je odluke o utvrđivanju  uslova za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje HE „Foča“ i HE „Paunci“ na rijeci Drini, a na petoj sjednici koncesije su dodijeljene Mješovitom Holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje na period od 50 godina. Koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji uplatiti u korist budžeta RS-a jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.163.718,85 KM za HE „Foča“, te u iznosu od 1.232.172,90 KM za HE „Paunci“. Ugovor o dodjeli koncesije dodijeljen je 20. februara. Na 11. sjednici Vlade RS 7. marta usvojena je i Odluka o osnivanju „HE Foča i HE Paunci“ društva sa ograničenom odgovornosšću za proizvodnju i prodaju električne energije Foča. Osnivač Društva je Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, a osniva se kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. 

Na 10. sjednici Vlada je usvojila Informaciju o kupovini zemljišta i početku radova za izgradnju trećeg objekta JU „Studentski centar Pale“.

S obzirom na navedeno, usvajanje Programa javnih investicija, dodjela koncesije za izgradnju hidrolektrana „Foča“ i „Paunci“, kao i Informacije o izgradnju trećeg objekta „Studentskog centra Pale“, Istinomjer će ovo obećanje Ujedinjene Srpske ocijeniti kao započeto. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!