Djelimično ispunjeno

Infrastruktura

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

“Izgradnja brojnih infrastrukturnih objekata,mostova autoputeva, tunela, nadvožnjaka, i gradnja nekih fabrika. To je dobar pravac razvoja RS.
Također, ulaganje u nove tehnologije. Opremanje Mup-a RS. Izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, završetak Univerzitetskog kliničkog centra sa modernom opremom. Tada će građani imati vrhunsku uslugu za liječenje i oporavak, a to je ono što dugujemo Republici Srpskoj.”

Izvor: Radio Foča

Prije svega je potrebno napomenuti da je Vlada na prvoj sjednici 27. decembra 2018. godine Program javnih investicija RS-a. Prema Programu, u 2019. godini za javne investicije će biti izdvojeno 368.567.901 KM, u 2020. godini 247.730.930 KM, a u 2021. godini 59.090.965 KM, od čega 41,55% odlazi na industriju, energetiku i rudarstvo, 18,4% na zdravlje i socijalnu zaštitu…

Na trećoj sjednici 10. januara novoimenovana Vlada RS donijela je odluke o utvrđivanju  uslova za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje HE „Foča“ i HE „Paunci“ na rijeci Drini, a na petoj sjednici koncesije su dodijeljene Mješovitom Holdingu „Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje na period od 50 godina. Koncesionar je dužan prije zaključenja ugovora o koncesiji uplatiti u korist budžeta RS-a jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 1.163.718,85 KM za HE „Foča“, te u iznosu od 1.232.172,90 KM za HE „Paunci“. Ugovor o dodjeli koncesije dodijeljen je 20. februara. Na 11. sjednici Vlade RS 7. marta usvojena je i Odluka o osnivanju „HE Foča i HE Paunci“ društva sa ograničenom odgovornosšću za proizvodnju i prodaju električne energije Foča. Osnivač Društva je Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, a osniva se kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću. 

Na 10. sjednici Vlada je usvojila Informaciju o kupovini zemljišta i početku radova za izgradnju trećeg objekta JU „Studentski centar Pale“.

Na 49. sjednici Vlade RS, održane 5.12.2019. godine, odlučeno je da su planirani Izdaci za kapitalne investicije u iznosu od 135,1 miliona KM, i u odnosu na Rebalans za 2019. godinu uvećane su za 38,1 miliona KM. U okviru ove grupe rashoda planirana su izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih bolnica, sredstva za opremanje MUP-a, kao i osavremenjavanje nastavnog procesa u osnovnim školama, kao i za prioritetne projekte iz Programa Javnih investicija koje se planiraju u budžetu.

Vlada RS je na 112. sjednici, 11.3.2021. godine, usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđenja finansijskih sredstava za sanaciju Paviljona 3 u okviru projekta „Rekonstrukcija objekata u JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka“.

Ministarstvo finansija RS tada je zaduženo da obezbijedi nedostajuća sredstva u iznosu od 500.000,00 KM za potrebe sanacije i adaptacije Paviljona Studentskog centra Nikola Tesla Banja Luka, dok je Vlada RS donirala 1.955.830,00 KM za ovaj projekat obnove. 

Glavnim projektom sanacije predviđeni su građevinski radovi, odnosno zanatski radovi kao i regulisanje vodovodne infrastrukture, nabavka i montaža sanitarnih elemenata.

Analizom sprovedenih priprema i završenog glavnog projekta zaključeno je da će za sve neophodne radove sanacije i adaptacije po predmetnom projektu biti potrebno dodatnih 500.000,00 KM.

Sredstva za jačanje kapaciteta MUP-a RS alocirana su 1.4.2021. godine, na 115. sjednici Vlade RSu alocirana za jačanje kapaciteta MUP-a Republike Srpske. 

Na 124. sjednici, 3.6.2021. godine, Vlada RS donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija, čime je za period 01.01 – 30.06.2021. godine na raspolaganje stavljen iznos od 2.000.000,00 KM. Navedena sredstva su namijenjena za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja na ime podrške realizaciji projekata privrednih subjekata, a u svrhu uvođenja novih tehnologija i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske za 2021. godinu, za podršku razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM.  

U Banja Luci je 19.02.2019. godine potpisan Ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrana “Foča” i “Paunci” na rijeci Drini u Foči. Ugovor je potpisan od strane ministra energetike i rudarstva RS Petra Đokića i Luke Petrovića, v.d. generalnog direktora Elektroprivrede RS. 

Tokom posjete Banja Luci u novembru 2020. godine predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predsjednik Vlade RS Radovan Višković potpisali su zajedničku izjavu o realizaciji projekta “HES Gornja Drina”, a kojim je predviđena izgradnja HE “Buk Bijela”, “Foča” i “Paunci”. 

Tokom februara 2022. godine započela je izgradnja novog studentskog doma u Istočnom Novom Sarajevu. Za ovaj projekat iz budžeta RS izdvojeno je 7.500.000 KM.

Aleksandra Bjelica, v.d. direktora Studentskog centra u Istočnom Sarajevu, istakla je da radovi teku planiranom dinamikom pa se, ukoliko sve bude išlo po planu, već u oktobru, to jeste u narednoj akademskoj godini može očekivati da će se u novu zgradu useliti i prvi studenti.

Kapacitet novog studentskog doma 220 kreveta, sa menzom, kuhinjom, pratećim prostorijama i kancelarijama. Novi studentski dom biće smješten u Ulici Stefana Nemanje, pored buduće zgrade Rektorata i Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!