Započeto

Implementacija evropske prakse učešća mladih u strukturama vlasti

Opštine: Travnik

Implementirat ćemo evropsku praksu na osnovu Evropske povelje o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou, u cilju povećanja učešća mladih u strukturama vlasti i na mjestima gdje se odlučuje o njihovoj budućnosti.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborna platforma za prijevremene izbore za načelnika Općine Travnik

Općina Travnik je 21.1.2022. godine imenovala savjetnike koji za svoj rad neće dobivati naknadu. Kao vanjski članovi Općine radit će bez naknade. Savjetnici volonteri i oblasti: Sanjin Kotlica, oblast privrede Alija Jusić, oblast elektroenergetskog sektora Nedim Pripoljac, oblast omladinskih politika i pisanje projekata Nevzudin Buzadžija, oblast IT-a Oliver Jović, oblast kulture Nermin Goran, oblast ICT-a.

Kako je na zvaničnoj stranici Općine Travnik navedeno 26.10.2022. godine, projekat “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja” (MAKERS), koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija, a podržava Porticus fondacija je u Sarajevu od 18. do 19. oktobra 2022. godine održao je Trening za koordinatore i zamjenike koordinatora partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS). Tokom dvodnevnog Treninga, učesnici iz partnerskih JLS su predstavili rezultate rada lokalnih dijaloških platformi (LDP), odnosno Foruma za građanske inicijative, te usaglasili plan daljnjeg zajedničkog djelovanja i održivosti, sa fokusom na međuopštinsku saradnju.

Neke od prepoznatih oblasti, u okviru kojih će partnerske JLS u narednom periodu zajednički djelovati, uključuju i jačanje učešća građana u odlučivanju, unapređenje položaja mladih u lokalnoj zajednici, te pružanje podrške djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. U cilju realizacije zaključaka sa Treninga, te uspostave zajedničkog djelovanja kroz međuopštinski dijalog, u saradnji sa koordinatorima i njihovim zamjenicima napravljen je plan aktivnosti i djelovanja u narednom periodu.

Općina Travnik, 26.10.2022. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!