U progresu

Godišnji program podrške vannastavnim aktivnostima osnovnih i srednjih škola

Opštine: Novi Grad Sarajevo

Godišnji program podrške vannastavnim aktivnostima svim osnovnim i srednjim školama u općini Novi Grad.

Izvor: Izborni program za mandatni period 2020 - 2024 "Nastavljamo zajedno"

Općina Novi Grad Sarajevo je tokom 2021. i 2022. godine kroz budžetska finansiranja podržala vannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola u ovoj općini s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije.

Foto: Novi Grad Sarajevo
Foto: Novi Grad Sarajevo


Općina Novi Grad Sarajevo je u septembru 2021. objavila
Javni poziv za realizaciju projekta “Planinarska škola” za učenike/ce osnovnih i srednjih škola na području općine Novi Grad Sarajevo, a pod realizacijom ovog projekta podrazumijevala se organizacija izleta i kampovanja za učenike/ce.

U novembru iste godine saopćeno je da je ova općina, kao i prethodnih godina, podržala realizaciju vannastavnih aktivnosti učenika/ca novogradskih osnovnih škola kao mjeru prevencije maloljetničke delinkvencije.

Ove godine projekti za vannastavne aktivnosti su usklađeni sa odredbama Kriznog štaba i odlukama Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, gdje se sve vannastavne aktivnosti odvijaju online. U skladu s tim, menadžmenti škola su u dogovoru sa Službom za obrazovanje, kulturu i sport odlučili da sredstva usmjere za nabavku repromaterijala i ostalih sredstava potrebnih za rad sekcija. Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu planirana su finansijska sredstva u iznosu 60.000 KM. Za prvo polugodište planirana su sredstva u iznosu 37.480 KM koja su u istom omjeru dodijeljena svim novogradskim osnovnim školama.

Saopćenje Općine Novi Grad Sarajevo, 17.11.2021.

Početkom marta 2022. godine iz Općine je saopćeno da su za projekte prevencije maloljetničkog prestupništva budžetom Općine predviđena sredstva u iznosu 15.000 KM. Tim povodom 10. marta 2022. godine predstavnici Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo i Savjeta sigurnosti Općine Novi Grad Sarajevo održali su sastanak s predstavnicima osnovnih škola “Osman Nakaš“, “Džemaludin Čaušević“, “Mehmedalija Mak Dizdar“, “Aleksa Šantić“, “Ćamil Sijarić“, “Avdo Smailović“ i “Sokolje“.

Krajem maja 2022. godine pomoćnik općinskog načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Tajib Delalić je s predstavnicima navedenih osnovnih škola potpisao sporazume za realizaciju projekata s ciljem prevencije maloljetničkog prijestupništva.

Mi smo pozvali sedam osnovnih škola i razgovarali sa njima prije nego su ušli u ovaj projekat. Ocijenili smo da bi dobro bilo da ovaj projekat radimo sa školama, jer se škole najviše susreću sa djecom koja su u sukobu sa zakonom, vršnjačkim nasiljem, djecom sklonom devijantnim ponašanjima i sl. Škole prepoznaju takvu djecu i oni će raditi sa tom djecom. Oni su brzo reagovali i dostavili su nama projekte, mi smo pretočili te projekte u sporazume i sa realizacijom ćemo početi od nove školske godine.

Tajib Delalić, 31.5.2022.

Kako su naveli na općinskoj web stranici, projekti se odnose na kreativne radionice za djecu u cilju kvalitetnog popunjavanja i provođenja slobodnog vremena (likovne, dramske, literarne, muzičke i ritmičke radionice, savladavanje različitih vještina pravljenja ukrasnih predmeta i slično), kao i edukativne radionice za djecu za osnaživanje u prevenciji rizičnih oblika ponašanja kod djece i povećavanja svijesti učesnika o rizičnim i zaštitnim faktorima u vezi s korištenjem različitih sredstava ovisnosti.

I krajem 2022. godine saopćeno je da je Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila 100.000 KM za podršku realizacije vannastavnih aktivnosti učenika/ca novogradskih osnovnih škola kao mjeru prevencije maloljetničke delinkvencije.

U općinskom saopćenju navodi se da je pomoćnica načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za obrazovanje, kulturu i sport Adisa Šuman potpisala s direktorima 15 osnovnih škola s područja ove općine sporazume o realizaciji sredstava, a ovom mjerom, kako je navedeno, “Općina nastavlja podsticati talentirane učenike na dodatnu edukaciju te pružati podršku za učešća na takmičenjima iz tehničkih, sportskih te oblasti kulture i umjetnosti”.

Navodi se i da je potpisivanje sporazuma bilo povod za razgovor o planiranim projektima i aktivnostima koje će Općina Novi Grad Sarajevo u partnerstvu s novogradskim osnovnim školama nastaviti provoditi i u 2023. godini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!