Ispunjeno manjim dijelom

Formirati gradski humanitarni fond za socijalno ugrožene gradjane

Opštine: Bihać

Budžetsku rezervu staviti na raspolaganje humanitarnom fondu Ograničiti budžetsku rezervu na ukupno 3% od kojih bi 2% bilo na raspolaganju Fondu za pomoć socijalno ugroženim gradjanima.

Obrazloženje

U toku mandata gradonačelnika Šuhreta Fazlića obećanje je ispunjeno u mjeri koja je zanemariva za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Prema Budžetu Grada Bihaća za 2017. godinu, tekuća rezerva je iznosila 50.000 KM ili 0,17% Budžeta grada. Slična praksa je nastavljena i 2018. godine, kada je tekuća rezerva iznosila 25.000 KM ili 0,1% budžeta, a isti iznos je izdvojen i 2019. godine, kada je tekuća rezerva činila tek 0,06% budžeta. Prema Budžetu za 2020. godinu, tekuća rezerva iznosi 40.000 KM odnosno ima udio od 0,12.%

Treba napomenuti i da Gradsko vijeće u svojim odlukama o donošenju budžeta za 2018., 2019. i 2020. godinu ima stavku u kojoj se naglašava da tekuća rezerva ne smije preći 3% budžeta.

Fond za pomoć socijalno ugroženim građanima nije osnovan.

 

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!