Neispunjeno

Formirati fond za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Formirati fond za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća (zbog privlačenja i usmjeravanja sredstava IPA i sl. fondova);

Izvor: SDA "Agedna BiH 2026"

Na 15. redovnoj sjednici Vijeća ministara, održanoj 2.9.2020. godine, usvojena je Inicijativa Ministarstva finansija i trezora BiH i imenovana je delegaija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) radi finansiranja Projekta za hitnu podršku firmama, u iznosu od 56 miliona eura. 

Glavni cilj projekta je povećanje otpornosti firmi za vrijeme i nakon izbijanja pandemije COVID – 19, te održavanje njihovog poslovanja proširivanjem finansijskih resursa radi osiguranja finansiranja obrtnog kapitala i investicija za mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara, 2.9.2020.

Vijeće ministara je na sjednici održanoj 1.10.2020. godine utvrdilo Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7. na Sporazum o financiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine u iznosu pet milijuna eura za smanjenje posljedica Covida-19 za mikro, mala i srednja poduzeća putem Europskog fonda za BiH. Kako se navodi u saopćenju Vijeća ministara, prvi dio sporazuma odnosi se na financijsku potporu Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet milijuna eura, namijenjenog suzbijanju posljedica Covida-19 za mala, srednja i mikropoduzeća i bit će uplaćena u Europski fond za Bosnu i Hercegovinu, dok drugi dio predstavlja Amandman 7. na Sporazum o financiranju od 27. veljače 2006. između KfW-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Europskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica od Covida-19. 

Na 20. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 26. 11. 2020. Vijeće ministara BiH potvrdilo je da je dodjelјivanje kredita Evropske investicione banke UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ProCredit Bank d.d. Sarajevo u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke.

Evropska investiciona banka dodjelјuje kredit za subjekte UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ProCredit Bank d.d. Sarajevo u iznosu do 65 miliona eura za finansiranje likvidnosti i kvalificiranih ulaganja koja promoviraju mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije pogođena krizom Covid-19. Za UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Bank a.d. Banja Luka predviđena su kreditna sredstva u iznosu do 25 miliona eura za svaku banku, a za ProCredit Bank d.d. Sarajevo iznos do 15 miliona eura.

Komercijalne banke, kao zajmoprimci, u potpunosti snose rizike otplate kredita i finansiranja u cilјnom sektoru i osiguravaju kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.

Na 36. sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za potpisivanje Sporazuma o provođenju tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke “Inovacija i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH”, za čiju  je realizaciju Vlada Savezne Republike Njemačke izdvojila 2,5 miliona eura granta.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost mikrokreditnoj fondaciji Partner za podnošenje kreditne aplikacije Razvojnoj banci Vijeća Evrope za djelimično finansiranje projekata u oblasti energetske efikasnosti. Predloženim kreditom bi se obezbijedilo plasiranje mikrokredita domaćinstvima i mikropreduzećima za potprojekte energetske efikasnosti kako bi se korisnicima pomoglo da smanje potrošnju energije i emisiju CO2 i doprinijelo uštedi troškova korisnika.

Na sjednici održanoj 24.2.2022. godine, Vijeće ministara je utvrdilo Prijedlog sporazuma o grantu i amandmana broj 8 na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. godine između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara BiH (primalac), u iznosu 6.000.000 eura za ublažavanje uticaja COVID-19 na mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) – faza 2. 

Prijedlogom sporazuma definiran je dodatni grant Savezne Republike Njemačke u iznosu šest milona eura u okviru programa za smanjenje posljedica COVID-19 za mala, srednja i mikro preduzeća, koji će biti uplaćen Evropskom fondu za Bosnu i Hercegovinu.

Vijeće ministara, 24.2.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!