Započeto

Ekološka sigurnost

Opštine: Gračanica

Obezbijediti građanima punu zaštitu i sigurnost – zaustaviti odlazak, posebno mladih. Garancija za to su: Fizička sigurnost (Gračanica siguran grad); Zdravstvena sigurnost (novi stručni kadrovi, dijagnostički aparati, proširena zgrada Doma zdravlja sa liftom); Pravna sigurnost (kvalitetnije usluge, vrednovanje i rezultati rada-E uprave); Socijalna sigurnost (kroz javno privatno partnerstvo, bolji poslovni ambijent i nova stručna zanimanja do veće zaposlenosti i većih plata); Ekološka sigurnost (potpuno čist grad). Za svaku od ovih garancija u prvoj godini mandata pripremiti program mjera, aktivnosti i projekte uz aktivno učešće struke i građana. Gračanica će imati bolje uređen zdravstveni sistem i usluge, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju, posebno na kriznim mjestima kao što su: raskrsnice, škole i dr. u svim mjesnim zajednicama.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata zabilježene su određene aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

U saradnji sa Centrom za ekologiju Tuzla, 16.12.2020. godine, Grad Gračanica je  organizovao  Okrugli sto na temu „Energetske tranzicije“ na kojem je, kako je navedeno, stavljen akcenat na izazove sa kojima će se susresti, i sa kojima se susreće svaka lokalna zajednica u kontekstu dekarbonizacije i uklanjanja karbonskog otiska u cilju smanjenja uticaja na zdravlje ljudi i lokalnu zajednicu. 

Uz napomenu da se cijeli koncept provodi pod okriljem Europske Unije, nakon Okruglog stola upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o formiranju LINK.net mreže između Grada Gračanica, Opštine Tešanj, Opštine Teslić i Opštine Lopare kao inicijalne ulazne faze u dugotrajnom procesu energetske tranzicije svake opštine i grada u cijeloj Bosni i Hercegovini bez obzira na entitet.

Prednost LINK.net mreže je da nema konkurentnosti unutar nje,jer svaki pozitivan korak naprijed je,korak naprijed i za partnere. U ovom okruženju se uz povoljan rad političke strukture svake opštine koja će nadamo će shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, prigrliti ideju o tome da nam se nudi besplatna karta za digitalizaciju i dekarbonizaciju, sa kojom rame uz rame ide ekonomska sigurnost i stabilnost za koju je garant EU Unija.

Grad Gračanica, 16.12.2020.  

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica, u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić 23.4.2021. godine objavio je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta grada Gračanica za 2021. godinu.

U pozivu, pored ostlaog, Grad Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata i iz zaštite okoliša, koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Gračanica. 

Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 25.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 15.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 2.500,00KM. Gradska

Polovinom juna 2021. godine, putem zvanične stranice Grada Gračanice, javnost je obaviještene da je “u cilju poboljšanja komunikacije i što boljeg djelovanja na terenu, Gradska uprava Gračanica uvela viber broj na koji će građani moći poslati poruke i fotografije Službi za inspekcijske poslove”.

Na ovaj korak, kako je navedeno, Gradska uprava Gračanica odlučila se radi bržeg i efikasnijeg djelovanja u okviru svojih nadležnosti, a to je uglavnom kontrola nedozvoljenog zauzimanja javne površine, nelegalnog odlaganja otpada te u slučajevima kada nisu sanirani prokopi na saobraćajnicama.

U okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) koji financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), krajem novembra 2021. godine Gradu Gračanica je odobrena donacija informatičke i druge tehničke opreme koja dolazi kao značajna podrška unapređenju tehničkih kapaciteta organa uprave.

Kako se pored ostalog još navodi na zvaničnoj stranici Grada Gračanica, ukupna vrijednost donacije za Grad Gračanica iznosi 25.191,29 KM (bez PDV-a), što uključuje: 4 desktop računara, 5 laptopa, 1 multi-funkcionalni mrežni printer, projektor, laserski daljinomjer, ručni GPS, i dron letjelicu opremljenu za standardno i termo-vizijsko snimanje terena i objekata.

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u oblasti Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Grad Gračanica je jedan od 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave u BiH u kojima se ovaj projekat realizuje. U okviru MEG projekta, u prethodnom periodu u Gračanici je realizovano nekoliko infrastrukturnih projekata, te obuke za vijećnike, uposlenike gradske uprave, gradskih javnih preduzeća i ustanova i predstavnike organizacija civilnog društva,  sa ciljem poboljšanja sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima.

Grad Gračanica, 24.11.2021. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!