Djelimično ispunjeno

Edukacija potrošača i podrška izvoznicima

Partije: SP RS | Oblasti: Ekonomija

“Još više pažnje posvetićemo edukaciji i podizanju svijesti potrošača o kvalitetu domaće proizvodnje, uz nastavak podrške proizvođačima koji imaju kvalitet za evropsko tržište da budu prepoznatljivi, da izgrade brend”

Izvor: akta.ba

Na 4. sjednici Vlade RS, usvojena je Informacija o raspodjeli grantovskih sredstava za zaštitu potrošača, kroz namjenska sredstva za promovisanje i unaprješenje zaštite prava potrošača putem podsticanja rada udruženja za zaštitu potrošača. Obezbijeđena sredstva od 100.000 KM planiraju biti utrošena po strukturi: 42.000 KM na udruženja registrovana u Evidenciju udruženja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine i turizma RS, te sredstva od 58.000 KM raspoređena na 8 projekata usmjerenih ka promociji zaštite potrošača.

Druga stavka, vezana uz nastavak podrške proizvođačima, izvoznicima, veže se uz Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, usvojen na 8. sjednici Vlade RS, gdje je predviđeno da poreska osnovica bude umanjena 100% za ulaganja u opremu i postrojenja – odnosno, sredstva koja preduzeća reinvestiraju u opremu i postrojenja bila bi oslobođena oporezivanja. Takva mjera doprinijela bi kvaliteti proizvoda, te oslobodila kapital proizvođačima kako bi dodatno unaprijedila postojeće poslovne modele.

Vlada Republike Srpske utvrdila je sredinom marta 2021. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u RS-u.Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređenja oblasti zaštite potrošača, te daljem usklađivanju sa direktivama Evropske unije.Predloženim izmjenama i dopunama Zakona dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa, kao uslova za ostvarivanje prava na reklamaciju, dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično). Predloženim Nacrtom zakona se terminološki precizira pojam „potrošački ugovor“, propisuje se obaveza trgovca da izvrši ugovor prema potrošaču za isporuku proizvoda ili usluge u roku od najduže 30 dana, ukoliko nije drugačije ugovoreno, kao i obaveza, odnosno rok za povrat uplaćenog iznosa nakon raskida ugovora zbog isteka roka, dodatno se precizira obaveza trgovca u vezi sa informisanjem potrošača o cijenama proizvoda ili usluga, propisuje se obaveza postupanja trgovca u situacijama kada nije ispunio obavezu u slučaju avansnog plaćanja. Takođe, propisuje se način evidentiranja prigovora potrošača koje trgovac primi putem pošte ili elektronskim putem. Na potpuniji i jasniji način se uređuje pravo potrošača na izbor načina rješavanja prigovora zbog nedostatka na proizvodu, koje je već bilo uređeno Zakonom u primjeni, ali se sada dodatno precizira rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa popravkom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom (30 dana) ili rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom (sedam dana). Novina je da se predloženim rješenjem uređuje odgovornost trgovca i za prodaju polovnih proizvoda. Izmjene zakona u NSRS usvojene su sredinom oktobra 2021. godine.

U okviru projekta “Kupuj domaće – ulaži u Srpsku” u augustu 2021. godine održan je  Festival domaćih proizvoda kojeg je podržala Vlada RS i Predsjednica ovog entiteta Željka Cvijanović. Organizator ove manifestacije Dušan Komljenović, potpredsjednik Udruženja mladih ekonomista kazao je da je ovaj festival okupio 70 izlagača i to male i srednje privrednike isključivo iz RS-a.

Razlozi za izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača u RS, koje su utvrđene na 134. sjednici Vlade RS održanoj 26.8.2021. godine, zasnovani su na potrebi da se na potpuniji i jasniji način uređuje pravo potrošača na izbor načina rješavanja prigovora zbog nedostatka na proizvodu tako što će se dodatno precizirati rok u kojem je trgovac dužan da ispuni zahtjev potrošača u vezi sa popravkom ili zamjenom proizvoda sa nedostatkom (30 dana) ili rok za povrat uplaćenog iznosa za proizvod sa nedostatkom (sedam dana). Novina je da se predloženim rješenjem uređuje odgovornost trgovca i za prodaju polovnih proizvoda.

Takođe, ovim izmjenama i dopunama Zakona dodatno se olakšava potrošaču ostvarivanje prava na reklamaciju proizvoda ili usluge tako što se pored kopije računa dokazivanje kupovine proizvoda koja je predmet reklamacije, omogućava i drugim nespornim dokumentima (ovjerena garancija, priznanica, dostavnica, otpremnica, slip u slučaju plaćanja bankovnom karticom i slično). Izmjene i dopune ovog zakona u NSRS su usvojene krajem septembra 2021. godine.

Na sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 24.12.2021. godine prihvaćena je Informacija o realizaciji Akcionog plana u 2021. godini za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine, kojom se predviđa implementacija strateških ciljeva: stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine Republike Srpske, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, ravnomjeran regionalni razvoj trgovine i zastupljenost trgovinske mreže i unapređenje zaštite potrošača.

Doneseni su takođe i pravilnici po osnovu Zakona o prometu nepokretnosti, kojim su bliže uređeni uslovi i način obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nepokretnosti, kako bi se spriječila nelojalna konkurencija i obavljanje ove djelatnosti u području sive ekonomije.

Nastavljene su i aktivnosti vezane za politiku brendiranja i jačanja svijesti o značaju razvoja brenda, te unapređenju položaja udruženja za zaštitu potrošača i njihove uloge i mjesta u sistemu ostvarivanja potrošačkih prava.

Vlada Republike Srpske donijela je početkom maja 2022. godine Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na raspored sredstava sa pozicije – tekući grant za zaštitu potrošača, za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine, u iznosu od 90.000,00 KM. Sredstava će biti raspoređena udruženjima za zaštitu potrošača iz Republike Srpske prema proceduri i uslovima propisanim Pravilnikom o kriterijumima za raspodjelu finansijskih sredstava za rad udruženja za zaštitu potrošača.

Program za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za period 2022-2023. godina usvojen je na 172. sjednici Vlade RS, a njime se utvrđuju ciljevi politike zaštite potrošača, način i dinamika ostvarivanja tih ciljeva, subjekti ovlašćeni za realizaciju programa, finansijska sredstva i drugi elementi značajni za ostvarivanje zaštite potrošača. Unapređenje zaštite potrošača predstavlja važan segment razvoja tržišta, a Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske će, kao jedan od nosilaca zaštite potrošača, provoditi aktivnosti na usklađivanju sa zakonodavstvom EU, raditi na jačanju institucionalne saradnje sa udruženjima za zaštitu potrošača, ostvarivati saradnju sa medijima u svrhu jačanja svijesti o značaju zaštite potrošača, kontinuirano sarađivati sa kontrolnim organima, raditi na edukaciji potrošača, te kao koordinator sarađivati sa svim nosiocima zaštite prava potrošača sa ciljem realizacije planiranih aktivnosti planiranih Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za period 2022-2023. godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!