U progresu

Donošenje strategije održivog razvoja

Partije: Ujedinjena Srpska | Oblasti: Ekonomija

U okviru dokumenta Platforma za Opšte izbore 2022. političkog subjekta Ujedinjena Srpska dato je obećanje koje se odnosilo na donošenje strategije održivog razvoja.

“U skladu sa trenutnim geopolitičkim krizama i izazovima, mora se korigovati strategija razvoja i održivosti Republike Srpske. Posebnu pažnju treba posvetiti planovima u oblasti hrane i energije, ne zanemarujući ostale grane privrede.”

Izvor: Ujedinjena Srpska, Platforma za Opšte izbore 2022.

Na 13. sjednici održanoj krajem marta 2023. godine, Vlada RS usvojila je Informaciju o procesu izrade Strategije održivog razvoja RS za period 2024–2030, koju je sačinio Izvršni tim za izradu Strategije održivog razvoja RS za period 2024–2030. U informaciji su navedeni plan i vremenski okvir za izradu ovog dokumenta s utvrđenim nosiocima aktivnosti.

Izvor: Vlada RS

S tim u vezi na zvaničnoj stranici najvišeg organa izvršne vlasti u tom entitetu navedeno je da će finansijsku podršku u izradi strategije pružiti Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Vlada Slovačke i Slovačka razvojna agencija putem UNDP-a, a u toku su pregovori i s drugim donatorima koji će podržati Vladu RS u izradi ovog dokumenta. 

Kako je dalje precizirano, u prvoj fazi izrade dokumenta pristupiće se izradi strateške platforme, koja obuhvata izradu situacione analize, strateško fokusiranje, odnosno određivanje strateških pravaca, tj. ključnih usmjerenja strategije, definisanje vizije razvoja i izradu strateških ciljeva s indikatorima.

Na osnovu izvršene situacione analize i utvrđenih pravaca razvoja pristupiće se imenovanju radnih grupa i podgrupa koje će činiti predstavnici republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave. Planirano je da se faza izrade Strateške platforme okonča do kraja juna mjeseca, nakon čega će se pristupiti sprovođenju javnih konsultacija putem organizovanja regionalnih promotivnih događaja na kojima će svi zainteresovani učesnici moći iznijeti svoje komentare i zapažanja. Na ovaj način obezbijediće se potpuno učešće javnosti i svih zainteresovanih subjekata u izradi najvažnijeg razvojnog dokumenta RS.

Vlada RS, 23.3.2023.  

Kako je dodano, nakon navedenih aktivnosti nastaviće se rad u okviru utvrđenih oblasti i radnih grupa i podgrupa, a potom je predviđen još jedan krug javnih konsultacija, gdje će zainteresovana javnost imati priliku da uputi komentare na čitav dokument. 

Planirano je da dokument bude završen do kraja februara 2024. godine, nakon čega će se isti uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada RS, 23.3.2023.  

Podsjećamo, u okviru prvih 100 dana svoga rada, a kada su aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja u pitanju, Vlada RS je na sjednici održanoj 2.2.2023. godine donijela Odluku o izradi Strategije održivog razvoja Republike Srpske za period 2024–2030. godina. 

Za izradu ovog dokumenta zaduženi su Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju, pri čemu je naglašeno da strategija predstavlja integrisani, multisektorski dokument koji definiše javne politike i usmjerava razvoj Republike Srpske, utvrđujući ekonomske, društvene i ostale ciljeve razvoja zasnovane na principima održivosti, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu.

Prilikom izrade dokumenta uzeće se u obzir svi prioriteti i razvojni pravci definisani relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija, kao i drugim međunarodno preuzetim obavezama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Vlada RS, 2.2.2023

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!