U progresu

Digitalizacija svih općinskih usluga

Opštine: Centar Sarajevo

Digitalizacija svih općinskih usluga

Obrazloženje

Tokom tri godine mandata zabilježene su značajne aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Općina Centar saopćila je početkom 2023. godine da će građanima/kama ove lokalne zajednice biti dostupna Viber ChatBot aplikacija putem koje mogu podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga te njihovo preuzimanje, kao i dobiti informacije o stanju predmeta koji se vodi u Općini. Sredinom marta ove godine otvorena je i nova, moderna i digitalizovana šalter-sala.

Izvor: Općina Centar

Nakon što je krajem 2022. godine započela rekonstrukcija šalter-sale u Općini Centar, sredinom marta 2023. godine saopćeno je da je otvorena obnovljena šalter-sala.

Kako se navodi u općinskom saopćenju, načelnik Mandić naglasio je da je realizacijom projekta rekonstrukcije šalter-sale građanima olakšan proces dobijanja usluga.

Prije svega koristim priliku da se zahvalim našim sugrađanima na razumijevanju budući da je pružanje usluga za vrijeme izvođenja radova na adaptaciji šalter sale bilo izmješteno na nekoliko lokacija. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje je sufinansiralo i iniciralo projekat omogućili smo našim građanima da u jednoj modernoj i digitalizovanoj sali dobiju kompletnu uslugu. Koristim priliku da se zahvalim i Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru Admiru Katici na svesrdnoj podršci u realizaciji ovog zajedničkog projekta. Sa unapređenjem usluga u šalter sali se nećemo zaustaviti. Već intenzivno radimo na tome da dodatno unaprijedimo red sistem kako bi sugrađani sa svojih mobilnih uređaja mogli rezervisati red za izdavanje ili ovjeru dokumenata. Zadovoljstvo korisnika usluga je naš prioritet i tome smo u potpunosti posvećen.

Srđan Mandić, 15.3.2023.

Početkom godine iz Općine Centar saopćili su da će u rad pustiti novu Viber ChatBot aplikaciju “koja predstavlja još jedan iskorak u digitalizaciji usluga Općine Centar kao i uvođenju servisa E-matičar za sve građane Općine”.

Naglasili da je riječ o pilot-projektu te da će građani/ke naručene izvode iz matičnih knjiga moći preuzeti na tri lokacije: zgrada Općine Centar, MZ Skenderija-Podtekija i MZ Koševsko Brdo. Dodali su i da će matičari u određenim terminima na spomenutim lokacijama izdavati izvode, a da će se plaćanje takse vršiti na licu mjesta.

Jasna Beba, pomoćnica načelnika za opću upravu, ustvrdila je da je namjera općinske uprave širenje aplikacije na druge usluge koje Općina pruža.

Ideja o uvođenju nove Chatbot aplikacije potekla je iz naše želje da građanima olakšamo put do usluga koje pruža Općina. Sigurni smo da će uvođenje aplikacije uštedjeti vrijeme građanima koji žele dobiti izvode iz matičnih knjiga, ali i saznati informacije o stanju predmeta koji se vodi u ovoj lokalnoj zajednici. Namjera nam je aplikaciju širiti i na druge usluge koje Općina pruža. Trenutno intenzivno radimo na stvaranju pretpostavki za elektronsko plaćanje administrativne takse i poštarine što će omogućiti da izvode iz matičnih knjiga šaljemo na adrese podnosilaca zahtjeva, što će umnogome olakšati put do usluge našim građanima, a naročito onima koji su fizički udaljeni od Općine.

Jasna Beba, 10.1.2023.

Šef Odsjeka za informatiku Općine Centar Samir Širić pojasnio je da će, s ciljem sprečavanja zloupotreba, aplikacija tražiti na uvid dokument s fotografijom radi identifikacije ili punomoć ukoliko se izvod traži za treće lice. Dodao je da se dostavljeni dokumenti neće nigdje pohranjivati, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Lični podaci će se odmah nakon obavljenog uvida brisati. Korištenje aplikacije je jednostavno, a potrebno je smo pratiti korake koje će naše sugrađane voditi kroz aplikaciju. Na kraju podnošenja zahtjeva aplikacija će podnosioca zahtjeva obavijestiti o terminu od kojeg će traženi dokument biti dostupan za preuzimanje na željenoj lokaciji.

Samir Širić, 10.1.2023.

I tokom 2021. i 2022. godine Istinomjer je zabilježio određene aktivnosti koje se odnose na digitalizaciju općinskih usluga. 

Nakon što je u martu 2021. godine pogoršana epidemiološka situacija uslijed pandemije Covid-19, načelnik Općine Centar Srđan Mandić pokrenuo je inicijativu za elektronsko pružanje usluga građanima/kama Općine Centar.

Trenutna situacija nam je naložila da prve korake u procesu digitalizacije rada općinskih službi pokrenemo već sada, iako smo prvobitno planirali da sa procesom krenemo nakon detaljnih priprema. Međutim, vođeni ukupnom situacijom, odlučili smo da omogućimo što bezbjednije uslove za građane i uposlenike Općine Centar. Upravo zato početkom sljedeće sedmice krećemo sa uvođenjem online sistema slanja zahtjeva prema općinskim službama. (…) Kako sam već napomenuo, pošto se radi o pilot projektu, molimo naše sugrađane za strpljenje tokom realizacije ovog projekta koji će vremenom dobijati određena poboljšanja kako bismo imali što kvalitetniju korespodenciju sa našim sugrađanima

Srđan Mandić, 19.3.2021.

Iz Općine su tada saopćili da projektom neće biti obuhvaćene sve općinske službe, nego samo u određenim postupcima, gdje je to moguće u skladu s vrstom zahtjeva prema određenoj općinskoj službi. Od 22.3.2021. godine omogućena je predaja zahtjeva za upravno rješavanje putem elektronske pošte.

Općina Centar je krajem marta 2021. godine, s ciljem poboljšanja komunikacije s građanima/kama, uvela Viber broj putem kojeg Inspektoratu ove lokalne zajednice građani/ke mogu slati poruke i fotografije s terena. Iz Inspektorata Općine Centar naglasili su da se svaki zahtjev detaljno analizira, nakon čega, na osnovu procjene, inspektori izlaze na teren i reaguju.

Direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Ismet Gavrankapetanović i načelnik Mandić potpisali su 12.5.2021. memorandum o saradnji dvije institucije u vezi s pilot-projektom prijave novorođenčadi “eNovorođenčad”. Kako je tada navedeno u saopćenju Općine, ovaj način prijavljivanja novorođenčadi počeo se primjenjivati od augusta te godine. Iz Općine su dodali da bi se procedura prijave i upisa djeteta u matične knjige obavljala u porodilištu, “što bi roditeljima olakšalo administrativni dio posla oko prijave beba”.

Kako je navedeno u saopćenju Općine Centar 12.7.2021. godine, u periodu koji je uslijedio bili su dostupni plakati s QR kodovima kako bi građani/ke što efikasnije, brže i lakše pristupali zahtjevima, obrascima i informacijama iz Općine Centar.

Građani će jednostavnim skeniranjem mobilnim telefonima moći preuzeti određeni zahtjev, obrazac, kao i obavještenja i ostale informacije iz Općine Centar. Na ovaj način bit će smanjena potreba za dolascima u zgradu Općine i korisnici će većinu poslova moći završiti elektronskim putem, što je posebno značajno u vremenu pandemije.

Saopćenje Općine Centar, 12.7.2021.


U maju 2022. godine Općina Centar i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini potpisali su sporazum o saradnji. Cilj je sporazuma unapređenje digitalnog poslovanja u ovoj lokalnoj zajednici te poboljšanje poslovnih procesa kroz eCommerce. Kako je saopćeno tom prilikom iz Općine, cilj je saradnje da se putem web stranice Općine Centar korisnicima/ama omogući digitalno finansijsko poslovanje kako bi se procedure pojednostavile i ubrzale. Potpisanim sporazumom definisana su međusobna prava i obaveze u provođenju ključnih aktivnosti koje su vezane za podizanje svijesti o eCommerce segmentu, povećanju broja i volumena kartičnih transakcija, prilagodbama legislative te promovisanju sigurnosti online prodaje.

Proces digitalizacije koju namjeravamo provesti je složeni proces uspostavljanja novog, funkcionalnijeg sistema, na kojem je potrebno trajno i kontinuirano raditi.

Srđan Mandić, 23.5.2022.

Tri mjeseca kasnije, u augustu 2022, iz Općine je saopćeno da su Služba za opću upravu i Odsjek za informatiku Općine Centar, s ciljem bolje preglednosti lakšeg pristupa potrebnim informacijama o dokumentima i obrascima za sklapanje braka, ažurirali web stranicu Općine. Tada je uvedena mogućnost skeniranja QR koda koji direktno vodi na link “Postupak sklapanja braka”.

Ovim novinama omogućujemo našim sugrađanima da ne moraju fizički dolaziti u Općinu Centar zbog informacija, jer im je sve dostupno i lako čitljivo na web stranici. Tokom proteklog perioda na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama Općine Centar, te u samoj zgradi Općine, na više mjesta smo postavili info plakate koji omogućuju našim sugrađanima da skeniranjem QR koda dođu do potrebnih informacija. Na općinskoj web stranici mogu popuniti i isprintati aplikacione formulare, tako da je za predaju zahtjeva za sklapanje braka potrebno samo jednom doći u Općinu Centar. Ovo je posebno značajno za osobe koje sklapaju brak iz inostranstva.

Jasna Beba, pomoćnica načelnika za opću upravu Općine Centar, 10.8.2022.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!