U progresu

Digitalizacija svih općinskih usluga

Opštine: Centar Sarajevo

Digitalizacija svih općinskih usluga.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Tokom protekle tri godine mandata općinskog načelnika poduzimane su brojne aktivnosti na digitalizaciji općinskih usluga.

Izvor: Općina Centar

Općina Centar je u junu 2023. potpisala memorandum o razumijevanju sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i pristupila pilot-projektu E-uprava, čime jei omogućeno izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.  

Pored toga od početka godine građanima/kama ove lokalne zajednice dostupna je Viber ChatBot aplikacija, a u martu je otvorena je i nova općinska šalter-sala. 

Online servisima Općine Centar moguće je pristupiti na LINKU.

I tokom 2021. i 2022. godine Istinomjer je zabilježio određene aktivnosti koje se odnose na digitalizaciju općinskih usluga. 

Nakon što je u martu 2021. godine pogoršana epidemiološka situacija uslijed pandemije Covid-19, načelnik Općine Centar Srđan Mandić pokrenuo je inicijativu za elektronsko pružanje usluga građanima/kama Općine Centar.

U maju 2022. godine Općina Centar i eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini potpisali su sporazum o saradnji za unapređenje digitalnog poslovanja u ovoj lokalnoj zajednici. Kako je saopćeno tom prilikom iz Općine, cilj je saradnje da se putem web stranice Općine Centar korisnicima/ama omogući digitalno finansijsko poslovanje kako bi se procedure pojednostavile i ubrzale. 

Tri mjeseca kasnije, u augustu 2022, iz Općine je saopćeno da je uvedena mogućnost skeniranja QR koda koji direktno vodi na link za svu potrebnu dokumentaciju i online podnošenje formulara za postupak sklapanja braka.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!