Započeto

Digitalizacija općinske uprave

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za digitalizaciju koja neće dopustiti da bude izgubljenih predmeta ili predmeta “po ladicama”. Negativnu statistiku u predmetima koji dugo čekaju na rješavanje svest ćemo na minimum. Zalagat ćemo se da se digitalizacijom pretvorimo u modernu općinu, postavljanjem novih standarda u modelu upravljanja informacijama i sigurnosti ličnih podataka. Podaci stanovnika Novog Sarajeva bit će ažurni i sigurni, smanjit će se administrativne greške koje zahtijevaju dugotrajno čekanje zbog ispravki nastalih greškom općinske administracije. Zalagat ćemo se da digitalizacijom Općine ubrzamo procese i postupke u registraciji potencijalnih investitora i sadašnjih privrednih subjekata u općini Novo Sarajevo. Mora se cijeniti vrijeme građana i građanki i privrednih subjekata.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića rađene su aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Hasan Tanović program

Na novoj web stranici Općine Novo Sarajevo može se pronaći E-REGISTAR koji sadrži upute, obrasce i dokumentaciju potrebnu za provođenje administrativnih postupaka, čime se pojednostavljuje njihova realizacija.

Otvaranje ponuda za tender pod nazivom „Nabavka softvera digitalne arhive, digitalizacije arhivske građe i sistema upravljanja dokumentima” Općine Novo Sarajevo bilo je zakazano za 6. mart 2023. godine. Pet mjeseci kasnije, u julu 2023. godine, odluka kojom bi ugovor bio dodijeljen nekom od ponuđača ili kojom bi tender bio poništen, još uvijek nije bila donesena. Novi softver za koji Općina Novo Sarajevo izdvaja 300.000 KM, sličan je softveru koji je već kupljen 2019. godine, za oko 64.000 KM.

„Postupak je trenutno u fazi evaluacije ponuda od strane Komisije za javne nabavke roba, radova i usluga“, poručeno je tada iz Općine Novo Sarajevo.

U junu 2023. godine načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović predstavio je najbolje prakse Općine Novo Sarajevo u  pružanju efektivnijih usluga građanima u vrijeme pandemije COVID 19 na konferenciji o temi „Digitalizacija usluga na lokalnom nivou“ u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj održavanja konferencije bio je okupiti načelnike i gradonačelnike te zainteresirane praktičare iz Jedinica lokalne samouprave (JLS)  koji aktivno sudjeluju u procesu reforme javne uprave na lokalnom nivou kao i u digitalizaciji procesa rada, upravljanjem IKT i drugim tehnološkim politikama koje služe kao podrška strateškim i operativnim ciljevima JLS u Federaciji BiH.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je projekat E-uprave čijom realizacijom bi poboljšala transparentnosti  i smanjila  korupcija u procedurama koje provode nadležni organi. Fokus aktivnosti je na digitalizaciji ovih postupaka, te na omogućavanju automatizacije procedura koje će imati pozitivan uticaj na građane i poslovni sektor u BiH. Prezentaciji navedenih aktivnosti krajem januara 2021. godine prisustvovao je i načelnik Novog Sarajeva Hasan Tanović. Realizacija ovog projekta predviđena je u narednih pet godina.

U saradnji sa UNDP BiH realizira se veliki projekat digitalizacije procesa u Općini Novo Sarajevo. Trenutno je u fazi provođenje javnih nabavki za nabavku opreme i rješenja koja će ubrzati i pospješiti efikasnost rada administracije.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!